2017
Kirtland og Visdomsordet

Personer fra Kirkens historie

Kirtland og Visdomsordet

Klipp ut disse figurene og bruk dem til å fortelle historier fra Kirkens historie!

Liahona Magazine, 2017/07 Jul

Mens de tidlige hellige bodde i Kirtland, Ohio, ba Herren dem om å bygge et tempel. (Les om det som skjedde etter at templet ble innviet i L&p 110). Herren ba også Joseph Smith om å starte en skole for å undervise Kirkens ledere om evangeliet. Mange av mennene på denne skolen røkte eller tygget tobakk. Joseph og Emma likte ikke røyken og den grisete tobakken. Da Joseph spurte Herren hva de skulle gjøre med det, fikk han åpenbaringen vi nå kaller Visdomsordet. Du kan lese den i L&p 89.