2017
Hva er et familieråd?

Svar fra en apostel

Hva er et familieråd?

Fra “Familieråd”, Liahona, mai 2016, 63-65.

Liahona Magazine, 2017/07 Jul

Et familieråd er et møte på en hvilken som helst dag i uken. Det kan være med bare deg og mor eller far, eller med hele familien. Det er en tid da dere kan…

  • Slå av elektronikk og se på og lytte til hverandre.

  • Fortelle foreldrene dine om noe som gjør deg bekymret eller redd.

  • Tilby deg å hjelpe en bror eller søster som har det vanskelig.

  • Sette dere mål og skrive dem ned.

Kombinert med bønn, kan et familieråd innby Frelserens tilstedeværelse i hjemmet. Det kan hjelpe familien din å være lykkelig.