2017
Hvis jeg har sluttet å se på pornografi på egenhånd, må jeg likevel snakke med biskopen?

Hvis jeg har sluttet å se på pornografi på egenhånd, må jeg likevel snakke med biskopen?

Latvia

Hvis du har sett på pornografi, oppfordres du til å “søk[e] den hjelp[en] du trenger. Dine foreldre og din biskop kan hjelpe deg å ta de nødvendige skritt for å omvende deg og kvitte deg med denne ødeleggende vanen” (Til styrke for ungdom [2011], 12).

Hvis du har sluttet å se på pornografi på egenhånd, er ikke spørsmålet egentlig om du likevel “må” snakke med biskopen om det. Det virkelige spørsmålet er: “Hvorfor ikke snakke med biskopen?” Det er virkelig ingen ulemper ved det. Han vil være forståelsesfull og oppmuntrende, og han vil være fornøyd med innsatsen du har gjort for å forsake dine tidligere synder. Biskopen kan hjelpe deg med å fjerne eventuell vedvarende tvil du måtte ha angående din verdighet og om din omvendelse har vært grundig nok. Og han kan hjelpe deg å styrke din tro og tillit til Jesus Kristus og hans sonoffer. Av lignende grunner bør du også vurdere å snakke med foreldrene dine.