2017
Spørsmålshjørne

Spørsmålshjørne

Hvordan vet jeg at jeg er gammel nok til å begynne å faste?

Liahona Magazine, 2017/07 Jul

På fastesøndag lar vi vanligvis være å spise eller drikke over to påfølgende måltider. Vi gir også pengene måltidene våre ville ha kostet for å hjelpe dem som trenger det. Dette kalles “fasteoffer”. Mens vi faster, kan vi tenke på våre velsignelser, be for andre og føle nærhet til vår himmelske Fader. Du kan begynne å faste når du og foreldrene dine føler at du er klar. Hvis du ikke er i stand til å faste på grunn av et helseproblem, kan du likevel be og føle Den hellige ånd mens andre faster.

Jeg visste at jeg var gammel nok til å begynne å faste da jeg følte at jeg ville, og Den hellige ånd fortalte meg at jeg gjorde det rette. Da jeg begynte, gjorde jeg det trinn for trinn. Først fastet jeg over ett måltid. Så prøvde jeg to.

Anne D., 9 år, Nevada, USA

Du kan be til vår himmelske Fader for å finne ut når du bør begynne å faste. Jeg vet at vår himmelske Fader kan besvare dine bønner.

Liam P., 7 år, Utah, USA

Det er greit å faste når du ønsker å bidra til å velsigne andre og føle Ånden. Det ville være et godt tidspunkt å faste når du har blitt døpt.

Eddie O., 9 år, California, USA

Jeg ville vite om jeg var gammel nok fordi jeg ville ha en følelse fra Den hellige ånd som fortalte meg at det var rett tid for å faste. Og så ville jeg spørre mamma og pappa om denne følelsen var riktig.

Brooklyn R., 7 år, Auckland, New Zealand

Når jeg blir døpt, tror jeg at jeg vil føle meg klar til å begynne å faste. Jeg kan be min himmelske Fader om hjelp og spørre ham når og hvordan jeg skal begynne.

Brian K., 7 år, Washington, USA