2012
Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ
նախորդ հաջորդ

Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ

Յոթանասունից

Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ

Երեց Սքոթ Դուեյն Վայթինգը հավատում է, որ կյանքում Աստծուն ծառայելու իր հնարավորությունները հիմնված են մի քանի կարևոր որոշումների վրա:

Երեց Վայթինգը ծնվել է 1961թ. ապրիլին Դուեյն և Բեվերլի Վայթինգների ընտանիքում, մեծացել է Սոլթ Լեյք Սիթիում, Յուտա, ԱՄՆ: Նրա կարծիքով, միսիայում ծառայելու որոշումը իր առաջին կարևոր որոշումն էր, որից անմիջապես հետո որոշում կայացրեց, թե որքան ժամանակով պետք է ծառայեր: Այդ ժամանակ Երեց Վայթինգը պետք է ընտրեր 18 ամիս ծառայել, թե երկու տարի: «Վեց ամիս ավել ծառայելու իմ որոշումը կարևոր դեր ունեցավ ավելի ուշ Եկեղեցում ծառայելու իմ պատրաստվածության վրա»,- ասաց նա:

Ճապոնիայի Հյուսիսային Տոկիո Միսիայում իր ծառայությունն ավարտելուց հետո, նա հանդիպեց իր ապագա կնոջը, Ջերի Օլսոնին ընդհանուր ընկերոջ միջոցով: Նրա հետ ամուսնանալու ընտրությունը մյուս կարևոր որոշումն էր: Նրանք կնքվեցին Սոլթ Լեյքի Տաճարում 1984թ. ապրիլին:

Բրիգամ Յանգ Համալսարանի ճապոներենի գծով բակալավրի աստիճան ստանալուց հետո, ավելի ուշ Երեց Վայթինգը ստացավ իրավագիտության դոկտորի կոչում Խաղաղօվկյանոսյան Համալսարանի Մակ Ջորջ Իրավագիտության դպրոցից:

Մյուս կարևոր որշումը, որ կայացրեց Երեց Վայթինգը այն էր, որ նա ընդունեց Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդի կողմից տրված որպես եպիսկոպոս ծառայելու կանչը: Երեց Բալլարդը հարցրեց նրան, թե կկարողանա արդյոք կատարել իր պարտականությունները: Երեց Վայթինգը խոսք տվեց Առաքյալին և պահեց իր խոստումը, թեպետ ավելի եկամտաբեր աշխատանքի հնարավորություններ եղան, որի համար պետք էր տեղափոխվել:

Ծառայությունն օգնեց նրան զարգացնել խանդավառություն՝ «գնալով քիչ ակտիվ անդամների տները և օգնելով նրանց նորացնել իրենց ուխտերը կամ ուխտեր կապել Աստծո հետ»:

Վայթինգներն ունեն հինգ զավակ: Յոթանասունի Առաջին Քվորումի իր կանչից առաջ նա աշխատում էր Հավայան կղզիներում անշարժ գույքի ներդրումային ընկերությունում: Երեց Վայթինգը ծառայել է որպես երեցների քվորումի նախագահ, եպիսկոպոս, բարձրագույն խորհրդական, ցցի Երիտասարդ Տղամարդկանց նախագահ, ցցի նախագահ և Տարածքային Յոթանասունական: