2012
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները
նախորդ հաջորդ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները

Ապրիլ 2012

Առաջին Նախագահություն

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Թոմաս Ս. Մոնսոն
Նախագահ

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Խորհրդական

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Երկրորդ Խորհրդական

Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Երեց Բոյդ Ք. Փաքեր

Բոյդ Ք. Փաքեր

Երեց Լ. Թոմ Փերի

Լ. Թոմ Փերի

Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն

Ռասսել Մ. Նելսոն

Երեց Դալլին Հ. Օուքս

Դալլին Հ. Օուքս

Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ

Մ. Ռասսել Բալլարդ

Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ

Ռիչարդ Գ. Սքոթ

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս

Ռոբերտ Դ. Հեյլս

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Երեց Քվենթին Լ. Քուք

Քվենթին Լ. Քուք

Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

Նիլ Լ. Անդերսեն

Յոթանասունի Նախագահություն

Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Երեց Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Երեց Ջեյ Ե. Ջենսեն

Ջեյ Ե. Ջենսեն

Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Երեց Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Յոթանասունի Առաջին Քվորում

Երեց Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Երեց Հոսե Լ. Ալոնզո

Հոսե Լ. Ալոնզո

Երեց Կարլոս Հ. Ամադո

Կարլոս Հ. Ամադո

Երեց Յան Ս. Արդերն

Յան Ս. Արդերն

Երեց Մերվին Բ. Առնոլդ

Մերվին Բ. Առնոլդ

Երեց Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Երեց Շեյն Մ. Բոուեն

Շեյն Մ. Բոուեն

Երեց Քրեյգ Ա. Քարդոն

Քրեյգ Ա. Քարդոն

Երեց Յուն Հվան Չոյի

Յուն Հվան Չոյի

Երեց Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Երեց Դոն Ռ. Քլարկ

Դոն Ռ. Քլարկ

Երեց Քարլ Բ. Քուք

Քարլ Բ. Քուք

Երեց Լորենս Ե. Քորբրիջ

Լորենս Ե. Քորբրիջ

Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

Երեց Լեգռան Ռ. Քըրտիզ Կրտս.

Լեգռան Ռ. Քըրտիզ Կրտս.

Երեց Բենջամին դե Հոյոս

Բենջամին դե Հոյոս

Երեց Ջոն Բ. Դիքսոն

Ջոն Բ. Դիքսոն

Երեց Քեվին Ռ. Դանքըն

Քեվին Ռ. Դանքըն

Երեց Լարի Էքո Հոք

Լարի Էքո Հոք

Երեց Սթենլի Գ. Էլիս

Սթենլի Գ. Էլիս

Երեց Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Երեց Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Երեց Էդուարդո Գավարետ

Էդուարդո Գավարետ

Երեց Ռոբերտ Ս. Գեյ

Ռոբերտ Ս. Գեյ

Երեց Կարլոս Ա. Գոդոյ

Կարլոս Ա. Գոդոյ

Երեց Քրիստոֆել Գոլդեն Կրտս.

Քրիստոֆել Գոլդեն Կրտս.

Երեց Ջերիթ Վ . Գոնգ

Ջերիթ Վ . Գոն

Երեց Ս. Սքոթ Գրոու

Ս. Սքոթ Գրոու

Երեց Ջեյմս Ջ. Համուլա

Ջեյմս Ջ. Համուլա

Երեց Քեյթ Կ. Հիլբիգ

Քեյթ Կ. Հիլբիգ

Երեց Մարլին Կ. Ջենսեն

Մարլին Կ. Ջենսեն

Երեց Դանիել Լ. Ջոնսոն

Դանիել Լ. Ջոնսոն

Երեց Փոլ Վ. Ջոնսոն

Փոլ Վ. Ջոնսոն

Երեց Պատրիկ Քիրոն

Պատրիկ Քիրոն

Երեց Փոլ Ե. Քոլիքեր

Փոլ Ե. Քոլիքեր

Երեց Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Երեց Մարկուս Բ. Նաշ

Մարկուս Բ. Նաշ

Երեց Բրենտ Հ. Նիլսոն

Բրենտ Հ. Նիլսոն

Երեց Ալլան Ֆ. Փաքեր

Ալլան Ֆ. Փաքեր

Երեց Քեվին Վ. Փիրսոն

Քեվին Վ. Փիրսոն

Երեց Էնթոնի Դ. Փերկինս

Էնթոնի Դ. Փերկինս

Երեց Փոլ Բ. Փիփեր

Փոլ Բ. Փիփեր

Երեց Ռաֆայել Ի.Փինո

Ռաֆայել Ի.Փինո

Երեց Բրուս Դ. Փորթեր

Բրուս Դ. Փորթեր

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Երեց Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Երեց Լին Գ. Ռոբինս

Լին Գ. Ռոբինս

Երեց Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Երեց Սթիվեն Ե. Սնոու

Սթիվեն Ե. Սնոու

Երեց Ուլիսես Սոարես

Ուլիսես Սոարես

Երեց Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Երեց Հոսե Ա. Թեքսեյրա

Հոսե Ա. Թեքսեյրա

Երեց Օկտավիանո Տենորիո

Օկտավիանո Տենորիո

Երեց Խուան Ա. Ուսեդա

Խուան Ա. Ուսեդա

Երեց Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Երեց Վ. Քրիստոֆեր Վադել

Վ. Քրիստոֆեր Վադել

Երեց Վիլիամ Ռ. Վոքեր

Վիլիամ Ռ. Վոքեր

Երեց Ֆ. Մայքլ Վատսոն

Ֆ. Մայքլ Վատսոն

Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ

Սքոթ Դ. Վայթինգ

Երեց Կազուհիկո Յամաշիտա

Կազուհիկո Յամաշիտա

Երեց Ջորջ Ֆ. Զեբալոս

Ջորջ Ֆ. Զեբալոս

Երեց Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Երեց Վ. Քրեյգ Ցվիք

Վ. Քրեյգ Ցվիք

Յոթանասունի Երկրորդ Քվորում

Երեց Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Երեց Կոիչի Աոյագի

Կոիչի Աոյագի

Երեց Ռանդալ Կ. Բենեթ

Ռանդալ Կ. Բենեթ

Երեց Բրուս Ա. Քարլսոն

Բրուս Ա. Քարլսոն

Երեց Ջ. Դեվն Քորնիշ

Ջ. Դեվն Քորնիշ

Երեց Քեյթ Ռ. Էդվարդս

Քեյթ Ռ. Էդվարդս

Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Երեց Լարի Վ. Գիբոնս

Լարի Վ. Գիբոնս

Երեց Օ. Վինսենթ Հալեք

Օ. Վինսենթ Հալեք

Երեց Լարի Ռ. Լորենս

Լարի Ռ. Լորենս

Երեց Փեր Գ. Մալմ

Փեր Գ. Մալմ

Երեց Ջեյմս Բ. Մարտինո

Ջեյմս Բ. Մարտինո

Երեց Ջայրո Մազագարդի

Ջայրո Մազագարդի

Երեց Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Երեց Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Երեց Քենտ Դ. Վատսոն

Քենտ Դ. Վատսոն

Երեց Լարի Յ. Վիլսոն

Լարի Յ. Վիլսոն

Նախագահող Եպիսկոպոսություն

Եպիսկոպոս Ջեռալդ Կոսե

Ջեռալդ Կոսե
Առաջին Խորհրդական

Եպիսկոպոս Գարի Ի. Սթիվենսոն

Գարի Ի. Սթիվենսոն
Նախագահող Եպիսկոպոս

Եպիսկոպոս Դին Մ. Դեյվիս

Դին Մ. Դեյվիս
Երկրորդ Խորհրդական