2012
Պահանջվում են հոդվածներ
նախորդ

Պահանջվում են հոդվածներ

Տղամարդիկ. Երիտասարդ տղամարդիկ դրական օրինակների կարիք ունեն, ոչ միայն ծնողների, այլև ղեկավարների կողմից: Երբեմն Երիտասարդ Տղամարդկանց լավ ղեկավարը, Կիրակնօրյա Դպրոցի ուսուցիչը կամ սքաուտ ղեկավարը կարող է փոխել ամեն ինչ: Երբ դուք երիտասարդ էիք, ձեր ծխում կա՞ր ղեկավար, որը փոխեց ձեր կյանքը ընկերանալով ձեզ հետ և լավ օրինակ ծառայելով: Պատմեք մեզ այդ անձնավորության մասին: Խնդրում ենք ձեր փորձառության մասին գրեք 500 բառից ոչ ավել, վերնագրեք այն՝ «Լավ օրինակ» (“Good Example”), և ուղարկեք հետևյալ հասցեով՝ liahona@ldschurch.org մինչև մայիսի 31, 2012թ.: