2012
Ուսում փնտրեք. դուք աշխատանք ունեք կատարելու
նախորդ հաջորդ

Ուսում փնտրեք. դուք աշխատանք ունեք կատարելու

Մերի Ն. Քուք

Օրհնեք ձեր երեխաներին և ձեր ապագա տունը, սովորելով որքան կարող եք այժմ:

Իմ սիրելի երիտասարդ կանայք, որքան շատ ենք մենք սիրում յուրաքանչյուրիդ: Մենք տեսնում ենք, ինչպես եք դուք քաջությամբ բարձրանում և շողում մի աշխարհում, որտեղ մեծ մարտահրավերները ուղեկցում են մեր հնարավորություններին: Սա կարող է հարց առաջացնել ձեզ մոտ. «Ի՞նչ է պահել ինձ համար ապագան»: Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ որպես Աստծո առաքինի դուստր ձեր ապագան պայծառ է: Դուք ապրում եք մի ժամանակ, երբ ավետարանի ճշմարտությունները վերականգվել են և այդ ճշմարտությունները կարելի է գտնել սուրբ գրքերում: Մկրտության ժամանակ դուք ստացել եք Սուրբ Հոգու պարգևը և Սուրբ Հոգին կուսուցանի ձեզ ճշմարտությունը և կպատրաստի կյանքի դժվարություններին:

Աստված տվել է ձեզ բարոյական ընտրության ազատություն և հնարավորություն սովորելու Երկրի վրա, և Նա աշխատանք ունի ձեզ համար: Այդ աշխատանքը կատարելու համար դուք անձնական պատասխանատվություն եք կրում՝ ուսում փնտրելու: Ձեր ապագայի բանալին, ձեր «հույսի պայծառ շողը»1 կարող եք գտնել Երիտասարդներին զորացնելու համար նոր գրքույկում՝ կրթության չափանիշի և Երիտասարդ Կանանց գիտելիքի արժեքի բաժիններում:

«Կրթությունը … կբացի հնարավորության դռները»:2 Հետևելով Տիրոջ խրատին՝ «ուսում փնտրեք, այսինքն՝ ուսումնասիրելով և նաև հավատքով»,3 դուք ոչ միայն գիտելիք կստանաք ձեր ուսումից, այլ նաև լրացուցիչ լույս, եթե սովորեք հավատքով:

Ուսում փնտրեք, սովորելով ջանասիրաբար: Դժվար կարողանաք սովորելուն այնքան ժամանակ տրամադրել, որքան կարող եք տրամադրել այժմ: Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին իմաստուն խորհուրդ է տվել Եկեղեցու երիտասարդներին. «Դպրոցական տարիներին ձևավորած ձեր ուսման սովորույթները մեծապես կազդեն ողջ կյանքում գիտելիքի ձեր որոնման ընթացքի վրա»:4 «Դուք պետք է ստանաք այն ողջ կրթությունը, որը հնարավոր է ձեզ համար: … Զոհաբերեք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանաք աշխատանք կատարել [այս] աշխարհում: … Վարժեցրեք ձեր ուղեղը և ձեռքերը, որպեսզի բարի ազդեցություն գործեք ձեր կյանքի ընթացքում»:5

Հատուկ դիմելով կանանց, Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն ասել է. «Հաճախ ապագան անհայտ է, հետևաբար, ճիշտ կլիներ, եթե մենք պատրաստվեինք անորոշություններին: … Ես կոչ եմ անում ձեզ կրթություն ստանալ և ձեռք բերել շուկայական հմտություններ, որպեսզի, եթե նման իրավիճակ առաջանա, դուք պատրաստ լինեք դրանք կիրառելու»:6

Երիտասարդ կանայք, հետևեք այս իմաստուն և ոգեշնչված մարգարեների խորհրդին: Եղեք լավ ուսանող: Բարձրացեք և շողացեք ձեր դպրոցներում՝ ձեր աշխատասիրությամբ, ազնվությամբ և շիտակությամբ: Եթե դուք պայքարում եք կամ հուսահատված եք դպրոցում ձեր առաջադիմության առումով, օգնություն խնդրեք ծնողներից, ուսուցիչներից և Եկեղեցու անդամներից: Երբեք մի հանձնվեք:

Կազմեք այն ամենի ցանկը, որը ցանկանում եք սովորել, ապա «կիսվեք ձեր կրթության նպատակներով ձեր ընտանիքի, ընկերների և ղեկավարների հետ, որպեսզի նրանք կարողանան աջակցել և խրախուսել ձեզ»:7 Սա Անձնական Զարգացման ուղին է:

Տեխնոլոգիաների հետ մեկտեղ դուք ականատես եք լինում գիտելիքի պոռթկմանը: Դուք շարունակ ռմբակոծվում եք ձայներով, տեսանյութերով և սոցիալական ցանցերով: Ընտրություն կատարեք և թույլ մի տվեք, որ տեղեկատվության այս հեղեղը շեղի ձեզ կամ դանդաղեցնի ձեր առաջընթացը: Բարձրացեք, երիտասարդ կանայք: Դուք եք որոշում ձեր նպատակները: Դուք եք որոշում, թե ինչ է մտնում ձեր միտքը և սիրտը:

Ամենակարևոր գիտելիքը դուք ստանում եք դասարանից դուրս: Շրջապատեք ձեզ օրինակելի կանանցով, ովքեր կարող են ձեզ ուսուցանել տնարարության, երաժշտության, արվեստի, ընտանեկան պատմության, սպորտային, գրելու և խոսելու հմտություններ: Ծանոթացեք նրանց հետ և խնդրեք ավագ ընկեր լինել ձեզ համար: Երբ որևէ նոր բան եք սովորում, ուսուցանեք դա Միացյալի ժամին կամ դարձեք դաստիարակ այլ երիտասարդ կանանց համար՝ ձեր Պատվավոր Մեղվի պահանջների շրջանակում:

Իմ հիանալի մայրիկից բացի ես կյանքում շատ դաստիարակներ եմ ունեցել: Առաջին անգամ դաստիարակման ընթացքի հետ ես ծանոթացա ինը տարեկան հասակում: Երեխաների խմբի իմ ուսուցիչը ինձ սովորեցրեց ասեղնագործել «Ես կբերեմ ավետարանի լույսը իմ տուն» նկարը, որը կախված էր իմ սենյակում իմ դեռահաս տարիներին: Ուսուցիչս ուղղություն տվեց, ուղղեց ինձ և միշտ խրախուսում էր: Հետո ես ունեցա այլ դաստիարակներ: Մեր ծխի երկու հիանալի կարուհիներ սովորեցրեցին ինձ կարել: Նրանց ուղղորդության, համբերատարության և խրախուսման շնորհիվ ես 14 տարեկանում մասնակցեցի զգեստ կարելու մրցույթի և մրցանակի արժանացա: Այդ գործընթացը էլ ավելի մեծացրեց սովորելու և այլ բնագավառներում հիանալի արդյունքների հասնելու իմ ցանկությունը:

Գիտելիք ձեռք բերելը մեծապես կվարձատրվի, երբ դուք մայր դառնաք: «Մոր կրթության մակարդակը խոր ազդեցություն ունի կրթության գծով նրա երեխաների ընտրությունների վրա»:8 Մոր կրթությունը տալիս է «բանալի, որը կանգնեցնում է աղքատության ցիկլը»,9 որովհետև «կրթված կինը … միտված է. ծնունդ տալու ավելի առողջ երեխաների, ունենալ ավելի առողջ երեխաներ, լինել ավելի վստահ, ճկուն և ունենա ավելի ամուր մտածելակերպ և դատողություն»:10

«Ընտանիք՝ հայտարարություն աշխարհին» փաստաթուղթը մեզ ուսուցանում է, որ «մայրերի հիմնական պարտականությունը իրենց երեխաներին մեծացնելն է»:11 Ձեր երեխաներին կրթությամբ ապահովելը այս գործի մասն է կազմում և ձեր սուրբ պարտականությունն է: Ինչպես քաջ մարտիկները, որոնք ուսուցանվեցին իրենց մայրերի կողմից,12 դուք կլինեք ձեր երեխայի ամենակարևոր ուսուցիչը, այնպես որ ուշադիր եղեք ձեր ուսման ընտրության մեջ: Օրհնեք ձեր երեխաներին և ձեր ապագա տունը, սովորելով որքան կարող եք այժմ:

Ուսում փնտրեք հավատքով: Մենք սովորում ենք հավատքով, երբ ջանասիրությամբ հոգևոր գիտելիք ենք ստանում աղոթքի, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության և հնազանդության միջոցով, և երբ փնտրում ենք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, որը վկայում է բոլոր ճշմարտության մասին: Եթե դուք կատարեք գիտելիք ստանալու ձեր մասը, Սուրբ Հոգին կլուսավորի ձեր միտքը: Եթե դուք աշխատեք ձեզ արժանի պահել, Սուրբ Հոգին ուղղություն կտա և լույս կավելացնի ուսման ձեր ընթացքին:

Երբ ես երիտասարդ էի, պարտքով վերցրել էի դահուկներ, որոնք շատ երկար էին, կոշիկները մեծ, և ընկերուհիս ինձ սովորեցնում էր դահուկավարել: Մենք դուրս եկանք գարնանային մի սքանչելի օր՝ պայծառ արև, կատարյալ ձյուն և անամպ կապույտ երկինք: Սովորելու ընթացքում կտրուկ վայր իջնող լանջերի վախը տեղի էր տալիս ոգևորությանը: Եվ թեև ես մի քանի անգամ այդ երկար դահուկներով վար էի ընկնում, վեր էի կենում և շարունակում: Ես սկսեցի սիրել այդ սպորտաձևը:

Շուտով ես հասկացա, որ ոչ բոլոր օրերը և եղանակային պայմաններն էին կատարյալ դահուկավարման համար: Այն օրերին, երբ երկինքը ամպած էր, մենք դահուկավարում էինք հարթ լույսի պայմաններում: Դա առաջանում է, երբ արևի լույսը ցրվում է ամպերի կողմից: Ճերմակ ձյանը նայելիս խորության զգացողությունը վերանում է և դժվար է դառնում դատել լանջի թեքության մասին կամ տեսնել բլրի բարձր մասերը:

Երիտասարդ կանայք, մի գուցե դուք նայեք ձեր ապագային, ինչպես ես էի նայում այդ թեք լանջերին: Երբեմն դուք կմտածեք, որ ապրում եք հարթ լույսի մեջ, չեք տեսնում այն, ինչ ձեր առջևում է: Հավատքով սովորելը ձեզ վստահություն կպարգևի և կօգնի գտնել ճանապարհը անորոշության պահերին:

Մատթեոս 25-րդ գլխում տաս կույսերի առակը մեզ ուսուցանում է, որ հոգևոր պատրաստվածությունը կենսական է և պետք է ձեռք բերվի անհատապես: Դուք կհիշեք, որ բոլոր տաս կույսերը հրավիրված էին ուղեկցելու փեսային հարսանյաց խնջույքին, սակայն միայն հինգ իմաստուն կույսերն էին պատրաստված, ունենալով յուղ իրենց լապտերում:

«Բայց հիմարներն ասեցին իմաստուններին. Տվեք մեզ ձեր յուղիցը, որովհետև մեր լապտերները հանգչում են:

Իմաստուններն էլ պատասխանեցին և ասեցին. Մի գուցե մեզ և ձեզ բավական չլինի. Բայց ավելի լավ գնացեք ծախողների մոտ և գնեցեք ձեզ համար:

Եվ երբոր նորանք գնացին գնելու, փեսան եկավ, և պատրաստները նորա հետ հարսանիքը մտան, և դուռն փակվեցավ»:13

Կարող եք մտածել, թե եսասիրություն էր, որ հինգ իմաստուն կույսերը չկիսվեցին իրենց յուղով, սակայն այլապես հնարավոր չէր: Հոգևոր պատրաստվածությունը պետք է ձեռք բերվի անհատապես, կաթիլ առ կաթիլ և չի կարող բաժանվել ուրիշներին:

Այժմ ժամանակն է ձեզ համար ջանասիրաբար նվիրվել ձեր հոգևոր գիտելիքի աճին, կաթիլ առ կաթիլ՝ աղոթքի, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության և հնազանդության միջոցով: Այժմ է ժամանակը կրթություն ստանալու համար՝ կաթիլ առ կաթիլ: Յուրաքանչյուր առաքինի միտք և արարք նույնպես յուղ է ավելացնում ձեր լապտերում, որակելով ձեզ Սուրբ Հոգու՝ մեր աստվածային ուսուցչի առաջնորդությանը:

Սուրբ Հոգին կառաջնորդի ձեզ այս մահկանացու ձեր ճամփորդության ընթացքում, անգամ, երբ դուք ձեզ զգում եք հարթ լույսի մեջ, չիմանալով, թե ինչ է ձեզ սպասում առջևում: Դուք չպետք է վախենաք: Եթե մնաք այն ուղու վրա, որը տանում է դեպի հավերժական կյանք, Սուրբ Հոգին կուղղորդի ձեզ ձեր որոշումները կայացնելիս և սովորելիս:

Ես վկայում եմ իմ անձնական փորձից, որ, եթե դուք ուսում փնտրեք ոչ միայն ուսումնասիրությամբ, այլ նաև հավատքով, դուք կառաջնորդվեք այն ամենում, ինչի կարիքը «Տերն ունի, որ անեք և իմանաք»:14

Ես իմ հայրապետական օրհնությունը ստացա, երբ երիտասարդ աղջիկ էի, և ինձ խորհուրդ տրվեց լավ կրթություն ստանալ և կյանքի վաղ տարիներին սովորել այն արժանիքների մասին, որոնք կապված են տնարարության և ընտանիք պահելու հետ: Ես շատ էի ցանկանում ունենալ ընտանիքի օրհնությունը, սակայն այդ օրհնությունը ինձ տրվեց միայն 37 տարեկանում, երբ ես վերջապես ամուսնացա: Ամուսինս դրանից մի քանի տարի առաջ այրի էր դարձել, և այն օրը, երբ մենք կնքվեցինք տաճարում, ես անսպասելիորեն օրհնվեցի ոչ միայն ամուսնով, այլ նաև չորս երեխաներից բաղկացած ընտանիք:

Դրանիք առաջ երկար ժամանակ ես զգում էի, թե դահուկավարում էի հարթ լույսի մեջ, հարցնելով. «Ի՞նչ է ինձ համար պահում ապագան»: Ես աշխատում էի հետևել իմ հայրապետական օրհնության հորդորներին: Ես ջանասիրաբար սովորում էի դպրոցի ուսուցչուհի դառնալու համար և շարունակեցի իմ կրթությունը, դառնալով տարրական դպրոցի տնօրեն: Ես աղոթում էի իմ Երկնային Հորը և հայցում էի Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը: Ես հավատարմորեն իմ մեջ պահում էի մարգարեների խոստումը, որն ինձ հավաստիացնում էր, որ եթե ես «մնամ ճշմարիտ և հավատարիմ, պահել իմ ուխտերը, ծառայեմ Աստծուն, սիրոմ իմ Երկնային Հորը և Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ես երբեք չեմ զրկվի որևէ հավերժական օրհնությունից, որ մեր Երկնային Հայրը ունի Իր հավատարիմ զավկաների համար»:15

Ես գիտեմ, որ իմ կրթությունը պատրաստել է ինձ կյանքի համար, որի մասին ես պատկերացում անգամ չունեի, երբ երիտասարդ կին էի: Ես կարծում էի, որ սովորում եմ՝ դպրոցում և իմ ապագա երեխաներին ուսուցանելու համար, սակայն ես չգիտեի, որ Տերը պատրաստում էր ինձ նաև անգլերեն ուսուցանելուն Մոնղոլիայում, երբ միսիայում էինք ամուսնուս հետ, և ուսուցանելուն Եկեղեցու երիտասարդ կանանց աշխարհով մեկ, կամ ուսուցանելուն իմ թոռներին գիտելիքի արժեքի մասին՝ բոլոր այն հիանալի օրհնությունները, որոնք ես երբեք չէի պատկերացրել:

Ես վկայում եմ, որ մեր Երկնային Հայրը ճանաչում և սիրում է ձեզ: Նա մեծապես վստահում է ձեզ և աշխատանք ունի, որը միայն դուք կարող եք անել: Ես ուզում եմ հավաստիացնել ձեզ, որ դուք պատրաստված կլինեք այդ մեծ աշխատանքին, եթե ուսում փնտրեք ուսումնասիրելով և հավատքով: Սրա մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն:

Հղումներ

 1. Gordon B. Hinckley, “Reaching Down to Lift Another,” Liahona, Jan. 2002, 67.

 2. Երիտասարդներին զորացնելու համար (գրքույկ, 2011), 9:

 3. Վարդապետություն և Ուխտեր 88.118:

 4. Gordon B. Hinckley, Way to Be! Nine Ways to Be Happy and Make Something of Your Life (2002), 28.

 5. Gordon B. Hinckley, “Seek Learning,” New Era, Sept. 2007, 2, 4.

 6. Thomas S. Monson, “If Ye Are Prepared Ye Shall Not Fear,” Liahona, Nov. 2004, 116.

 7. Երիտասարդներին զորացնելու համար, 9:

 8. Cheryl Hanewicz and Susan R. Madsen, “The Influence of a Mother on a Daughter’s College Decision,” Utah Women and Education Project Research Snapshots, no. 3 (Jan. 2011): 1.

 9. Marjorie Cortez, “Mom’s Education Key to Halt Poverty Cycle,” Deseret News, Sept. 23, 2011, A1.

 10. Olene Walker, “More Utah Women Need to Finish College,” Salt Lake, Oct. 30, 2011, O4.

 11. «Ընտանիք՝ հայտարարություն աշխարհին», Լիահոնա, Նոյ. 2010, 129:

 12. Ալմա 56.47:

 13. Մատթեոս 25.8–10:

 14. Henry B. Eyring, “Education for Real Life,” Ensign, Oct. 2002, 18.

 15. M. Russell Ballard, “Preparing for the Future,” Ensign, Sept. 2011, 27.