Jeg er et Guds barn

SAMLINGSSTUNDEN

Jeg er et Guds barn

«Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn» (Romerbrevet 8:16).

Har du noen gang holdt en baby? Har du noen gang lurt på hvor babyene bodde før de ble født? Har du noen gang lurt på hvor du bodde før du kom til familien din? Det første presidentskap forklarer på første side av heftet Tro på Gud : «Du er et Guds barn. Han er din himmelske Fader. Han elsker deg og bryr seg om deg.»

Hvordan kan du vite at din himmelske Fader elsker deg? En måte som våre jordiske foreldre viser sin kjærlighet på, er å skaffe oss mat og husly. De lærer oss også å velge det rette. Vår himmelske Fader har gitt oss mange ting som minner oss om hans kjærlighet til oss hver dag – den vakre jorden, Skriftene, de levende profeter og våre familier. Det beste av alt er at han sendte Jesus Kristus. På grunn av Jesus Kristus kan vi vende tilbake for å bo hos vår himmelske Fader hvis vi velger det rette.

President Gordon B. Hinckley har sagt at vi kan vise vår kjærlighet til vår himmelske Fader når vi snakker med ham i bønn og holder hans bud. Når vi gjør dette, lover president Hinckley: «Han vil våke over deg, veilede deg og beskytte deg. Han vil velsigne deg i ditt skolearbeid og i Primær. Han vil velsigne deg i hjemmet, og du vil bli en bedre gutt eller pike… Glem aldri, mine kjære unge venner, at dere virkelig er Guds barn som har arvet noe av hans guddommelige natur. Han elsker dere og ønsker å hjelpe og velsigne dere.» («Du er et Guds barn», Liahona, mai 2003, s. 119.)

Guds barns kroneramme

Lag en kroneramme som kan minne deg om at du er et Guds barn. Ta ut side B15, og lim den på tykt papir. Inne i rammen fester du et speil eller et bilde av deg selv. Klipp ut rammen, sprekkene på rammen og kronene. Fyll ut linjene på kronene. Hver måned fester du en ny krone på rammen ved å stikke flikene på kronen inn i sprekkene på rammen.

Idéer til samlingsstunden

  1. 1. Hjelp barna å lære utenat følgende linjer fra heftet Tro på Gud (2. omslagsside): Jeg vet at min himmelske Fader elsker meg, og jeg elsker ham. Jeg kan be til min himmelske Fader når som helst og hvor som helst. Jeg prøver å minnes Jesus Kristus og følge ham.» Velg en historie fra Skriftene om bønn – for eksempel, Nephi sammen med sine brødre på skipet (se 1. Nephi 18) eller Daniel i løvehulen (se Daniel 6). Etter at barna har rollespilt denne historien ved å bruke enkle kostymer eller navneskilt, snakker dere om prinsippet bønn. Gjenta sammen med barna de utenatlærte linjene. La hver klasse stille drøfte favoritthistorier i Skriftene om bønn. La hver klasse velge et barn som skal fortelle en historie til hele Primær.

  2. 2. Forklar at det å velge er en viktig del av vårt liv på jorden. Vår rett til å velge kalles handlefrihet (handlefrihet eller moralsk handlefrihet). Når vi bruker vår handlefrihet til å velge det rette, følger vi Jesus Kristus og kan vende tilbake for å bo hos ham og vår himmelske Fader. Skriftene hjelper oss å velge det rette. Heng opp et bilde av Jesus med en 10-trinnsvei som fører til ham, og en papirdukke ved enden av stien. Gi hver klasse et papir klippet ut som et veiskilt med en av følgende skriftstedhenvisninger skrevet på: 2. Mosebok 20:8, Matteus 19:18, 2. Nephi 32:9, Mosiah 13:20, 3. Nephi 12:34, L&p 42:21, L&p 42:27, L&p 51:9, L&p 89:7-8, L&p 119:4. (Noen klasser kan få mer enn ett papir.) La klassene slå opp henvisningene og skrive på papiret det prinsippet vi skal etterleve. Heng opp «veiskiltene». Lag situasjonsstudier som krever at barna må ta en avgjørelse for å etterleve et av «veiskiltene» – for eksempel: «Du hører noen snakke stygt om en venn. Hva skal du gjøre?» La barna svare, og flytt så papirdukken på stien i retning av bildet av Kristus.