Frykt ikke

KOM, LYTT TIL EN PROFETS RØST

Frykt ikke

Jeg er optimistisk når det gjelder Herrens verk. Jeg innser naturligvis at vi befinner oss i en verden med mange tragiske problemer. Jeg har vært i områder hvor krig herjer og hat ulmer i menneskenes hjerter. Jeg har med uro iakttatt samfunnets smuldrende moral. Likevel er jeg optimistisk. Jeg har en enkel og høytidelig tro på at det rette vil seire og at sannheten vil vinne frem.

Da jeg dro på misjon for mangfoldige år siden, ga min gode far meg et kort hvor det var skrevet fire ord: «Frykt ikke, bare tro» (Markus 5:36).

Jeg tror på at Jesu Kristi evangelium vil seire, og at Guds kirke og rike på jorden vil seire. Herren erklærte at «dette evangeliet om riket skal bli forkynt … til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme» (Matteus 24:14). Er det mulig å klare dette? Jeg minnes en gang jeg fikk en forståelse av hvordan det kan skje.

Jeg møtte en kvinne i Syd-Amerika som nylig hadde sluttet seg til Kirken. Hun var oppglødd av stor kjærlighet til det hun hadde funnet, og hadde begeistret fortalt andre om det. I en periode på bare syv måneder etter at hun var døpt, hadde hun gitt misjonærene 300 henvisninger til kjente. På et tidspunkt hadde 60 kommet inn i Kirken.

Ja, dette verk krever offer, det krever anstrengelse, det krever mot til å tale ut og tro til å prøve. Paulus skrev til Timoteus: «Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd» (2. Timoteus 1:7-8).

Jeg ønsker at ethvert medlem i denne kirken vil plassere disse ordene et sted de kan se dem hver morgen når de begynner på en ny dag. De ville gi oss mot til å tale ut, de ville gi oss tro til å prøve, de ville styrke vår overbevisning om Herren Jesus Kristus. Jeg tror at det ville skje flere mirakler over hele jorden.

Jeg vet at Gud lever, at Jesus er Kristus og at dette er deres hellige verk.

Fra «Frykt ikke, bare tro!», Liahona, mai 1996, s. 2-7.