KOMMENTARER

KOMMENTARER

Liahona fremmer forståelse

Jeg er leder for en liten forening i Italia som arbeider for å styrke forståelsen mellom ulike religioner i vårt land. Vi har ved flere anledninger arbeidet sammen med siste-dagers-hellige og har svært positiv erfaring.

Takket være et av deres medlemmer har jeg i flere år mottatt Liahona . Jeg tror det er viktig lesestoff ikke bare for deres medlemmer, men for enhver som ønsker å forstå mer om deres kirke.

Jeg har lest og formidlet videre uttalelser av president Gordon B. Hinckley, president Thomas S. Monson og andre. En artikkel som jeg ble svært grepet av, var «Ripsbusken» av eldste Hugh B. Brown (se Liahona, mars 2002, 22).

Jeg ønsker også å rette en oppriktig takk til James A. Toronto for hans flotte artikkel «Et siste-dagers-hellig perspektiv på Muhammed» (se Liahona, juni 2002, s. 30).Etter min mening viste denne artikkelen respekt for de sannheter en annen tro forfekter. Jeg leste den med stor glede.

Jeg håper Herren vil fortsette å utøse sin kjærlighet til hele menneskeheten i denne vanskelige tiden.

Pasquale Cardinale, Roma, Italia

Styrke for vanskelige tider

Jeg ønsker å uttrykke min takknemlighet for dem som gjør Liahona mulig, så vel som for dem som forteller sin personlige historie. Tidsskriftet har vært en del av mitt liv fra mine første måneder som medlem av Kirken. På dets sider har jeg funnet veiledning og styrke for vanskelige tider, og jeg har blitt vekket til erindring om mine plikter (se Mosiah 1:17) når jeg har lest generalautoritetenes inspirerte budskap.

Milthon Osciel Escobar Pelicó, Nuevo Palmar gren, San Felipe Guatemala stav

Takk for Barnas venn

Takk for en fantastisk publikasjon som bringer gode nyheter til alle Kirkens medlemmer så vel som medlemmer av andre trossamfunn. Jeg er spesielt takknemlig for Barnas venn . Hvert nummer inneholder de beste hjelpemidler til den viktige oppgaven det er å undervise barn i evangeliet, og vi bruker det hver søndag i vår Primær.

Olga Lozano de González, Azteca menighet, Monterrey Mexico Moderna stav

Lytt til profeten

Budskapene i Liahona hjelper meg å forstå livets hensikt. Tidsskriftet er min veiledning. Det hjelper meg å gå på den snevre og smale sti som fører til evig liv (se 2. Nephi 31:18). Jeg elsker å lese vår himmelske Faders rettledning som gis oss gjennom profetene. Jeg vet at president Gordon B. Hinckley er en profet. La oss lese Liahona og lytte til hans rettledning.

Andre Tshamola, Luputa gren, Kongo demokratiske republikk Kinshasa misjon

Et åndelig kompass

Jeg ble fylt av stor fred og trøst da jeg leste president Thomas S. Monsons budskap «Mesterens vei» i januar-nummeret 2003, for det var nært forbundet med en personlig erfaring. Hans budskap styrket på ny min kunnskap om betydningen av levende profeter som hjelper oss å holde riktig kurs. Herren gir oss stor hjelp gjennom det åndelige kompasset kjent som Liahona.

Jonathan Santacruz, La Tahona menighet, Caracas Venezuela Palo Verde stav