Bli kjent med president Boyd K. Packer

ET SPESIELT VITNE

Bli kjent med president Boyd K. Packer

For å lære mer om president Boyd K. Packer, fungerende president for De tolv apostlers quorum, setter du bildene ovenfor som er merket med en bokstav, sammen med disse opplysningene:

  1. President Packer var familiens femte sønn og tiende barn, og han ble født her.

  2. Han sier om sin barndom: «Jeg trodde vi var fattige. Jeg lærte senere at dette ikke var sant.» Selv om familien hadde lite av dette, var de rike på tro, vitnesbyrd og kjærlighet til familien.

  3. Han viser sin kjærlighet til naturen ved å male og skjære ut dyr, spesielt disse flyvende skapningene.

  4. Han kunne ikke reise på heltidsmisjon fordi 2. verdenskrig brøt ut. I stedet tjente han sitt land ved å føre ett av disse.

  5. Han og Donna Edith Smith giftet seg her 27. juli 1947.

  6. Disse sterke dyrene som hans sønn har skåret ut, symboliserer hans pionerforfedres tro og hans egen families medvirkning og at de har påtatt seg Frelserens «åk» (se Matteus 11:29-30).

  7. Han og hans hustru, Donna, har 10 barn. De eide disse for at barna kunne lære å arbeide.

  8. Han underviste i Seminar-klasser ved hjelp av disse gjenstandene.

  9. En av hans voksne sønner sier at tidlig på morgenen ser han dette inne i foreldrenes hus og vet at hans far allerede er våken. President Packer liker å skrive og studere.

  10. Han har kalt dette «den mektigste innflytelse i [sitt] liv».

Tilpasset fra «Eldste Boyd K. Packer – Læremesterens disippel», Lys over Norge, mai 1987, s. 10-15.

Svar: 1F (Brigham City, Utah), 2J, 3B, 4A, 5C (Logan Utah tempel), 6I, 7G, 8D, 9H, 10E.