Idéer til familiens hjemmeaften

BRUK LIAHONA

Idéer til familiens hjemmeaften

«Du vil bli testet og undervist», s. 8: Lag noen «vadestener» av papir. På én sten skriver du «Matteus 5:16; 6:24, 33» og på en annen «L&p 82:10». Drøft hvordan det som står i disse skriftstedene, kan være trinn på veien til lykke. Les, drøft og innby familiens medlemmer til å fortelle hva de føler for eldste Christoffel Goldens erfaringer.

«Hva hendte med Kristi kirke?» s. 12: Tegn et bilde av en kirkebygning, og klipp det i 12 biter. Skriv titlene på delene i denne artikkelen på bitene, og gjem dem. Be familiens medlemmer finne og gjenopprette «Kirken». Les og drøft hver del. Bær vitnesbyrd om gjenopprettelsen.

«Syv leksjoner om å dele evangeliet med andre», s. 16: Be familiens medlemmer utveksle tanker om og erfaringer med leksjonene i denne artikkelen. Velg én av leksjonene som familien skal omsette i handling neste måned. Overvei å invitere misjonærer hjem til dere for å drøfte hvordan familien kan hjelpe til med å dele evangeliet med andre der dere bor.

«Vår vei mot fullkommenhet», s. 34: Be familiens medlemmer lytte etter og regne opp tanker om hensikten med livet mens de leser denne artikkelen. Bruk listen til å drøfte hensikten med livet. Overvei å lære utenat et avsnitt av familieerklæringen.

«Frykt ikke», s. B2: Les hvorfor president Gordon B. Hinckley er så optimistisk. Snakk om motet til kvinnen i Syd-Amerika. Overvei å rollespille hva man kan si når man inviterer en venn til kirken eller besvarer et spørsmål om evangeliet. Skriv «Frykt ikke, bare tro!» (Markus 5:36) på et papirark, og sett det opp i ditt hjem.

«En søsters eksempel», s. B11: Vis familiens medlemmer en tom glasskrukke. Spør dem hva man kan ha i den. Les denne historien sammen. Snakk om hvilken verdi det som var i denne søsterens krukke, hadde. Bær vitnesbyrd om tiende for hverandre.