Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Jeg elsker evangeliet, men jeg er redd for å snakke med andre om det. Hvordan kan jeg overvinne denne frykten?

LIAHONA

Selv de beste medlem-misjonærer er av og til nervøse for å dele evangeliet med andre. Men de overvinner sin frykt på samme måte som du overvinner eventuell frykt – ved å erstatte frykten med tro.

Skriftene er fulle av oppmuntring: «Frykt ikke! Jeg hjelper deg» (Jesaja 41:13). «Hvis dere er beredt, skal dere ikke frykte» (L&p 38:30). «For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd» (2. Timoteus 1:7-8).

Å utvikle slik tro som erstatter frykt med kraft og kjærlighet, krever anstrengelse og øvelse. Du kan ikke bare vente at troen skal komme. Du trenger å utvikle den. Begynn med å tenke på enkle måter du kan bære ditt vitnesbyrd på. Du kan skrive ditt vitnesbyrd i et brev. Eller du kan skrive ditt vitnesbyrd i dagboken din hver dag i en uke. Når du føler deg fortrolig med å uttrykke vitnesbyrdet skriftlig, kan du prøve å bære det på et nadverdsmøte, på familiens hjemmeaften eller til en god venn. Etter hvert som du blir flinkere til å bære ditt vitnesbyrd, vil du få større selvtillit og tro.

Hvis du er nervøs fordi du tror at du kan få spørsmål som du ikke kan svare på, kan litt forberedelse hjelpe. Herren sa til Hyrum Smith: «Søk først å erholde mitt ord, og så skal din tunge bli løst. Hvis du da ønsker det, skal du få min Ånd og mitt ord, ja, Guds kraft til å overbevise menneskene» (L&p 11:21).

Les Skriftene og annen litteratur Kirken har utgitt, for å få mer kunnskap om evangeliet. Del disse kildene – brosjyrer, tidsskrifter osv. – med andre. Mormon.org er et annet glimrende sted å lære mer og også henvise andre til. Be om mer mot. Husk at hvis du ikke har alle svarene, kan du alltid spørre andre eller undersøke litt.

Eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum har sagt: «Hvor sterkt vårt ønske er om å dele evangeliet med andre, er en god indikator på omfanget av vår personlige omvendelse.» («Del evangeliet med andre», Liahona, jan. 2002, s. 7-8.) Du har dette ønsket. La nå dette ønsket utvikle seg til handling mens du øver deg på å dele evangeliet med andre (se Alma 32).

LESERE

Din frykt er naturlig. Spør misjonærene om du kan gå ut sammen med dem. La dem undervise en diskusjon i ditt hjem, og bær ditt vitnesbyrd. Men aller viktigst – be din himmelske Fader om anledninger til å dele evangeliet med andre. Han vil gi deg ordene han ønsker at du skal si.

Vikki Hamme, 17, Mountain Home menighet, Springfield Missouri syd stav

Jeg pleide alltid være redd for å snakke med andre om evangeliet. Men tenk på vitnesbyrdet ditt og den herlige følelsen du får fordi du vet at evangeliet er sant. Be din himmelske Fader om en misjonærerfaring, og be om hans veiledning. Da er jeg sikker på at du vil elske å snakke om Kirken og vil ønske å gjøre det om og om igjen.

Dana Jill Barthel, 16, Bonn menighet, Düsseldorf Tyskland stav

Den kjærligheten jeg har til dette store verk, har gjort at jeg kan snakke om evangeliet. Vi må be mye, lese i Skriftene, gå i Seminar og søke Den hellige ånds veiledning. Da vil ordene komme.

Cesar A. Flores Barrios, 15, Cantaura menighet, El Tigre Venezuela stav

Hvis du prøver å snakke med en god venn, vil du føle deg mer vel. Hvis du begynner med å snakke om en evangelienorm som er lett å forklare, vil det være lettere å fortelle mer. Når du først har snakket med én venn, vil du være i stand til å snakke med alle!

Gretchen Schillemat, 14, Keene menighet, Concord New Hampshire stav

Det spiller ingen rolle hva andre tenker, men det spiller en rolle hva vår himmelske Fader tenker. Hvis jeg nøt et herlig festmåltid og mine venner var sammen med meg, ville jeg ikke overse dem. Jeg ville ikke bare la dem lese oppskriftene. Jeg ville be dem spise sammen med meg.

Kristina M. Harrop, 16, Palmer tredje menighet, Wasilla Alaska stav

Jeg har lært å stole på Herren og la Ånden lede meg. Du må bare huske at du ikke behøver være redd når Herren er på din side. Ånden vil hjelpe deg.

Amber Wilson, 14, Parkersburg menighet, Charleston West Virginia stav

For å overvinne denne frykten tenker jeg på hvor sterkt jeg ønsker at jeg hadde hatt kjennskap til evangeliet tidligere. Mine venner og min familie trenger det også sårt. Vi må snakke med begeistring om aktivitetene vi deltar i, om gleden evangeliet gir oss. Andre vil ønske å få vite hvor vi har vår glede og tro fra.

Évila Fernanda de Campos, 19, Bragança Paulista menighet, Itatiba Brasil stav

Frykten vil bli borte når vi er blitt fullkomne i kjærlighet (se 1. Johannes 4:18). Be flittig om denne gaven av fullkommen kjærlighet, og vis dine venner kjærlighet. Smil, gi en hjelpende hånd og gi uttrykk for takknemlighet. Når du gjør det, kan du ikke bare overvinne frykt, du kan også utstråle evangeliets velsignelser.

Eldste Tomohiko Funai, 19, Idaho Pocatello misjon

Vi kan overvinne denne frykten ved at vi først blir venner med andre, og så vil vi føle oss mer vel med å bære vårt vitnesbyrd slik at de kan føle Ånden.

Anne Diniz, 16, Valentina menighet, João Pessoa Brasil Rangel stav

Vi må ha et vitnesbyrd om evangeliet for å være modige nok til å dele det med andre. Bruk ditt vitnesbyrd som veileder. Søk og be om å overvinne frykten.

Aaron Michaelson, 13, Southbury menighet, New Haven Connecticut stav

I Seminar lærte jeg at Jesus Kristus har kalt oss til å ta del i hans verk. Jeg forsto av 3. Nephi 12:13-16 at jeg er et lys og også jordens salt, og at hvis jeg elsker Herren, må jeg etterleve hans ord. Slik overvant jeg frykten.

Jean Garry Gilot, 17, Carrefour menighet, Port-au-Prince Haiti stav

«Da ikke frykt hindre deg… Frykt kommer ikke fra Gud, men fra den onde. All sannhets motstander vil gjerne få deg til å nøle med å gjøre noe. Skyv denne frykten til side og vær tapper i sannhetens, rettferdighetens og troens sak. Hvis du nå bestemmer at dette skal bli ditt livs mønster, vil du ikke måtte ta denne beslutningen om igjen.»

President Gordon B. Hinckley, «Den levende profets ord», Lys over Norge , juli 1998, s. 26.

Svarene fra Liahona og leserne tar sikte på å gi hjelp og perspektiv, og er ikke å betrakte som offisielle uttalelser om Kirkens lære.