Visste du det?

Visste du det?

Hvem er jeg? En helt i Mormons bok

Les om mitt liv og prøv å finne ut hvem jeg er. Finn ut mer om meg fra skriftstedhenvisningene nedenfor.

 1. Jeg er en etterkommer av Lehi.

 2. Da jeg var 11, dro jeg med min far til en tett befolket by i landet i syd.

 3. Da jeg var tenåring, var det fryktelig mye krig og vold.

 4. Da jeg var 15, besøkte Herren meg.

 5. Jeg er en Jesu Kristi disippel.

 6. Som tenåring var jeg uvanlig «stor av vekst» for alderen.

 7. Fra mitt 16. år førte jeg mitt folk i mange kamper og hadde noe suksess som militær leder.

 8. Da jeg ble eldre, forkynte jeg evangeliet for mitt folk, nephittene, mellom krigene med lamanittene, men jeg lyktes ikke i særlig grad.

 9. Etter mange år trakk jeg meg tilbake som leder for mitt folks hærstyrker.

 10. Jeg forkortet en bok som dekket nesten 1000 år av mitt folks historie.

 11. Mange år etter at jeg hadde trukket meg tilbake, meldte jeg meg frivillig til å lede folkets hærstyrker.

 12. Da jeg ble adskilt fra min sønn, skrev jeg brev til ham.

 13. Jeg skrev en streng advarsel til menneskene i de siste dager.

 14. Jeg ba til Gud om at mine brødre måtte komme til å kjenne Jesus Kristus.

 15. Jeg ble drept i en krig med lamanittene.

Du finner svarene i Mormons ord 1:8; 3. Nephi 5:13, 20; 29-30; Mormon 1:6, 8-12, 15-16; 2; 3; 5:1; 8:3; Moroni 8-9.

Tips om lederskap: Vær målbevisst

Når du setter deg mål, bør du tenke over hva du kan gjøre for å bli en bedre leder i kirken, på skolen eller i lokalsamfunnet. Du kan for eksempel utvikle dine ferdigheter som offentlig taler, bli mer organisert og ha bedre kontroll med dine aktiviteter eller forbedre din personlige rettskaffenhet så du kan være et bedre eksempel.

Skriv ned målene dine et sted hvor du kommer til å se dem ofte, og pass på at du gjør noe minst en gang i uken som gjør at du kommer til å nå dem.

Unge enslige voksne i Storbritannia

Unge enslige voksne i Storbritannia er blitt litt sterkere etter den største konferansen noensinne for unge enslig voksne. Den ble holdt i Manchester i England. Over 540 ungdommer fra England, Irland, Skottland, Wales og andre steder var samlet en spesiell helg.

De unge enslige voksne bidro til å gi andre håp gjennom et humanitært hjelpeprosjekt. De sorterte og pakket innsamlet tøy og malte 250 tavler til skolebruk. Gruppen ryddet også en lokal park i Wythenshawe.

Men konferansen besto ikke bare av arbeid. De unge voksne hadde en dans, deltok i et skuespill og lyttet til talere, bl.a. eldste W. Craig Zwick i De sytti, daværende førsterådgiver i områdepresidentskapet for Europa vest. Han ga råd om hvordan man kan bli litt sterkere. «Her er nøkkelen» sa han. «Ta på dere Guds fulle rustning» (se Efeserbrevet 6:11-17).