2010–2019
Tulkaamme esimerkillisiksi myöhempien aikojen pyhiksi
Alaviitteet
Aihe

Tulkaamme esimerkillisiksi myöhempien aikojen pyhiksi

Jätän teille rakkauteni ja siunaukseni, että voitte kestitä itseänne Herran sanalla ja soveltaa Hänen opetuksiaan henkilökohtaiseen elämäänne.

Tämä on ollut innoittava ja historiallinen konferenssi. Katsomme innokkaina kohti tulevaisuutta. Meitä on kannustettu toimimaan paremmin ja olemaan parempia. Johtavien auktoriteettiemme ja johtavien virkailijoidemme tältä puhujakorokkeelta esittämät suurenmoiset sanomat sekä musiikki ovat olleet yleviä! Kehotan teitä tutkimaan näitä sanomia tästä viikosta alkaen.1 Ne ilmaisevat Herran mielen ja tahdon kansaansa varten tänä päivänä.

Uudella kotiin keskittyvällä ja kirkon tukemalla yhtenäisellä opetusohjelmalla on mahdollisuus hyödyntää perheiden voimaa, kun jokainen perhe noudattaa sitä tunnollisesti ja huolellisesti muuttaakseen kotinsa uskon pyhäköksi. Lupaan, että kun uutterasti työskentelette muovataksenne kotinne evankeliumin oppimisen keskukseksi, niin ajan mittaan teidän lepopäivistänne tulee todella ilon päiviä. Teidän lapsenne tulevat olemaan innokkaita oppimaan Vapahtajan opetuksia ja elämään niiden mukaan, ja vastustajan vaikutus teidän elämässänne ja teidän kodissanne vähenee. Muutokset perheessänne tulevat olemaan huomattavia ja vahvistavia.

Tämän konferenssin aikana olemme vahvistaneet päätöstämme pyrkiä keskeisellä tavalla kunnioittamaan Herraa Jeesusta Kristusta joka kerta, kun viittaamme Hänen kirkkoonsa. Lupaan teille, että täsmällinen pyrkimyksemme käyttää oikein Vapahtajan kirkon ja sen jäsenten nimeä johtaa siihen, että Hänen kirkkonsa jäsenten usko vahvistuu ja he pääsevät osallisiksi entistä suuremmasta hengellisestä voimasta.

Siirtykäämme nyt puhumaan temppeleistä. Tiedämme, että meidän temppelissä viettämämme aika on ratkaisevan tärkeää niin omalle kuin perheemme pelastukselle ja korotukselle.

Kun olemme saaneet omat temppelitoimituksemme ja tehneet pyhiä liittoja Jumalan kanssa, meistä jokainen tarvitsee sitä jatkuvaa hengellistä vahvistusta ja opetusta, joka on mahdollista ainoastaan Herran huoneessa. Ja esivanhempamme tarvitsevat meitä palvelemaan sijaisina heidän puolestaan.

Ajatelkaa sitä suurta laupeutta ja oikeudenmukaisuutta, jota Jumala on osoittanut järjestäessään jo ennen maailman perustamista keinon suoda temppelisiunaukset niille, jotka kuolisivat vailla tietoa evankeliumista. Nämä pyhät temppelitoimitukset ovat ikivanhoja. Minusta niiden muinaisuus on kiehtovaa ja jälleen yksi todiste niiden aitoudesta.2

Rakkaat veljeni ja sisareni, vastustajan hyökkäykset lisääntyvät räjähdysmäisesti, sekä voimakkuudeltaan että monimuotoisuudeltaan.3 Meidän tarpeemme olla temppelissä säännöllisesti ei ole koskaan ollut suurempi. Pyydän teitä rukoillen tarkastelemaan sitä, kuinka käytätte aikaanne. Sijoittakaa aikaa omaan ja perheenne tulevaisuuteen. Jos temppeli on kohtuullisen matkan päässä, kehotan teitä löytämään keinon sopia säännöllisestä tapaamisesta Herran kanssa – olla Hänen pyhässä huoneessaan – ja sitten pitää kiinni siitä sopimuksesta täsmällisesti ja iloiten. Lupaan teille, että Herra suo niitä ihmeitä, joita Hän tietää teidän tarvitsevan, kun teette uhrauksia palvellaksenne Hänen temppelissään.

Tällä hetkellä meillä on 159 vihittyä temppeliä. Näiden temppelien asianmukainen huolto ja ylläpito ovat meille erittäin tärkeitä. Ajan kuluessa temppelit tarvitsevat väistämättä virkistävää remonttia ja uudistamista. Sen vuoksi tällä hetkellä on suunnitteilla Suolajärven temppelin ja muiden pioneerisukupolvien rakentamien temppelien uudistaminen ja päivittäminen. Näitä hankkeita koskevista yksityiskohdista kerrotaan suunnitelmien edetessä.

Tänään meillä on ilo ilmoittaa suunnitelmista rakentaa 12 temppeliä lisää. Nämä temppelit tullaan rakentamaan seuraaviin paikkoihin: Mendoza Argentiina, Salvador Brasilia, Yuba City Kalifornia Yhdysvallat, Phnom Penh Kambodža, Praia Kap Verde, Yigo Guam, Puebla Meksiko, Auckland Uusi-Seelanti, Lagos Nigeria, Davao Filippiinit, San Juan Puerto Rico ja Washingtonin piirikunta Utah Yhdysvallat.

Temppelien rakentaminen ja ylläpito eivät ehkä muuta elämäänne, mutta sen varmasti muuttaa se, että vietätte aikaa temppelissä. Te, jotka ette ole pitkään aikaan olleet temppelissä – kehotan teitä valmistautumaan ja palaamaan mahdollisimman pian. Sitten kutsun teitä palvelemaan temppelissä ja rukoilemaan tunteaksenne syvällisesti Vapahtajan äärettömän rakkauden teitä kohtaan, niin että jokainen teistä voi saada oman todistuksen siitä, että Hän johtaa tätä pyhää ja ajatonta työtä.4

Veljet ja sisaret, kiitän teitä uskostanne ja jatkuvista ponnisteluistanne. Jätän teille rakkauteni ja siunaukseni, että voitte kestitä itseänne Herran sanalla ja soveltaa Hänen opetuksiaan henkilökohtaiseen elämäänne. Vakuutan teille, että ilmoitus kirkossa jatkuu ja tuleekin jatkumaan, kunnes ”Jumalan tarkoitukset on täytetty ja suuri Jehova on sanova, että työ on tehty”5.

Siunaan teitä entistä suuremmalla uskolla Häneen ja Hänen pyhään työhönsä, uskolla ja kärsivällisyydellä kestää henkilökohtaiset haasteenne elämässä. Siunaan teitä niin että teistä tulee esimerkillisiä myöhempien aikojen pyhiä. Siunaan teitä siten ja todistan, että Jumala elää! Jeesus on Kristus! Tämä on Hänen kirkkonsa. Me olemme Hänen kansaansa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.