2010–2019
Tahdotko tulla terveeksi?
Alaviitteet
Aihe

Tahdotko tulla terveeksi?

Jos päätämme tehdä parannuksen ja kääntää sydämemme täysin Vapahtajan puoleen, niin sovituksensa ansiosta Jeesus Kristus parantaa meidät hengellisesti.

Muutama kuukausi lähetystyönsä alkamisen jälkeen nuorin poikamme ja hänen lähetystyötoverinsa olivat lopettelemassa opiskeluhetkeään, kun poikamme tunsi päässään pientä kipua. Hänestä tuntui hyvin oudolta. Ensin hän menetti vasemman käsivartensa hallinnan. Sitten hänen kielensä kävi tunnottomaksi. Hänen kasvojensa vasen puoli alkoi roikkua. Hänen oli vaikea puhua. Hän tiesi, että jotakin oli vialla. Hän tosin ei tiennyt, että hänen aivojensa kolmessa lohkossa oli käynnissä iso aivoinfarkti. Pelko alkoi täyttää mielen, kun hän alkoi osittain halvaantua. Sillä, kuinka nopeasti aivohalvauspotilas saa hoitoa, voi olla merkittävä vaikutus siihen, miten hyvin hän toipuu. Hänen uskollinen lähetystyötoverinsa toimi päättäväisesti. Soitettuaan hätänumeroon hän antoi pojallemme siunauksen. Mikä ihmeellistä, ambulanssi tuli jo viidessä minuutissa.

Kun poikamme oli kiidätetty sairaalaan, lääkintähenkilöstö arvioi nopeasti tilanteen ja päätteli, että heidän pitäisi antaa pojallemme lääkehoitoa, joka voisi mahdollisesti ajan mittaan kumota infarktin halvaannuttavat vaikutukset.1 Mikäli pojallamme ei kuitenkaan olisi infarktia, lääkehoidolla voisi olla vakavia seurauksia, kuten aivoverenvuoto. Poikamme piti tehdä valinta. Hän päätti suostua lääkitykseen. Vaikka täydellinen toipuminen vaatikin lisää toimenpiteitä ja monia kuukausia, niin lopulta poikamme palasi lähetystyöhön ja suoritti sen loppuun, kun infarktin vaikutukset olivat merkittävässä määrin hävinneet.

Taivaallinen Isämme on kaikkivoipa ja kaikkitietävä. Hän tuntee meidän fyysiset kamppailumme. Hän on tietoinen meidän fyysisistä kivuistamme, jotka johtuvat sairauksista, taudeista, ikääntymisestä, onnettomuuksista tai synnynnäisistä häiriöistä. Hän on tietoinen emotionaalisista kamppailuista, jotka liittyvät ahdistukseen, yksinäisyyteen, masennukseen tai mielenterveyden häiriöön. Hän tuntee jokaisen ihmisen, joka on kärsinyt vääryyttä tai jota on pahoinpidelty. Hän tuntee meidän heikkoutemme, alttiutemme ja kiusauksemme, joiden kanssa kamppailemme.

Kuolevaisuuden aikana meitä koetellaan, jotta nähtäisiin, valitsemmeko me pahan sijaan hyvän. Ne, jotka pitävät Hänen käskynsä, asuvat Hänen luonaan ”milloinkaan päättymättömässä onnen tilassa”2. Auttaakseen meitä pyrkiessämme edistymään Hänen kaltaisikseen taivaallinen Isä on antanut kaiken voiman ja tiedon Pojalleen Jeesukselle Kristukselle. Ei ole mitään fyysistä, emotionaalista tai hengellistä vaivaa, jota Kristus ei voisi parantaa.3

Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan monista ihmeellisistä tapahtumista Vapahtajan palvelutyön aikana kuolevaisuudessa, jolloin Jeesus Kristus käytti jumalallista voimaansa parantaakseen ne, jotka kärsivät fyysisesti.

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan eräästä miehestä, joka oli kärsinyt heikentävästä sairaudesta 38 vuotta.

”Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuodematolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi: ’Tahdotko tulla terveeksi?’”

Sairauden heikentämä mies vastasi, ettei hänellä ollut ketään, joka auttaisi häntä, kun hän tarvitsi sitä eniten.

”Jeesus sanoi hänelle: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele.’

Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli.”4

Huomaattehan vastakkainasettelun sen välillä, kuinka pitkään tämä mies oli kärsinyt yksin – 38 vuotta – ja sen välillä, kuinka nopeasti parantuminen tapahtui, kun Vapahtaja tuli mukaan. Parantuminen tapahtui ”heti”.

Eräässä toisessa tilanteessa erästä naista oli 12 vuotta vaivannut verenvuoto. ”Hän oli kuluttanut kaikki varansa lääkäreihin – –. [Nainen] tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua, ja verenvuoto lakkasi heti. – –

Mutta Jeesus sanoi: ’Joku koski minuun. Minä tunsin, että minusta lähti voimaa.’

Kun nainen huomasi, ettei hän voinut pysyä salassa, – – kaiken kansan kuullen hän kertoi, – – miten hän heti oli tullut terveeksi.”5

Koko palvelutyönsä ajan Kristus opetti, että Hänellä oli valta fyysiseen ruumiiseen. Me emme voi vaikuttaa siihen, milloin Kristus parantaa meidän fyysiset vaivamme. Parantuminen tapahtuu Hänen tahtonsa ja viisautensa mukaisesti. Pyhissä kirjoituksissa jotkut kärsivät vuosikymmeniä, toiset koko kuolevaisen elämänsä ajan. Kuolevaisuuden heikkoudet voivat hioa meitä ja syventää turvaamistamme Jumalaan. Mutta kun annamme Kristuksen tulla mukaan, Hän aina vahvistaa meitä hengellisesti, jotta meillä voisi olla suurempi kyky kantaa kuormiamme.

Tiedämme, että lopulta jokainen fyysinen vaiva, sairaus tai puutteellisuus parannetaan ylösnousemuksessa. Se on Jeesuksen Kristuksen sovituksen suoma lahja koko ihmiskunnalle.6

Jeesus Kristus voi parantaa muutakin kuin vain fyysisen ruumiimme. Hän voi parantaa myös henkemme. Kaikkialla pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, kuinka Kristus auttoi niitä, joiden henki oli heikko, ja paransi heidät.7 Kun pohdimme näitä kokemuksia, niin meidän toivomme ja uskomme Vapahtajan voimaan siunata elämäämme lisääntyy. Jeesus Kristus voi muuttaa sydämemme, parantaa meidät mahdollisesti kokemamme vääryyden tai pahoinpitelyn vaikutuksista ja vahvistaa kykyämme kestää menetystä ja sydämen murhetta tuoden meille rauhan, mikä auttaa meitä kestämään elämämme koettelemukset ja parantaa meidät emotionaalisesti.

Kristus voi parantaa meidät myös silloin, kun teemme syntiä. Me teemme syntiä, kun tietoisesti rikomme jotakin Jumalan lakia.8 Kun teemme syntiä, sielumme tulee epäpuhtaaksi. Mikään epäpuhdas ei voi asua Jumalan luona.9 ”Puhdistuminen synnistä tarkoittaa hengellistä parantumista.”10

Isä Jumala tietää, että me teemme syntiä, mutta Hän on valmistanut meille keinon tulla lunastetuiksi. Vanhin Lynn G. Robbins on opettanut: ”Parannus ei ole Hänen [Jumalan] varasuunnitelmansa, jos sattuisimme epäonnistumaan. Parannus on Hänen suunnitelmansa Hänen tietäessään meidän epäonnistuvan.”11 Kun teemme syntiä, meillä on mahdollisuus valita pahan sijaan hyvä. Me valitsemme hyvän, kun syntiä tehtyämme teemme parannuksen. Jos teemme parannuksen, niin Jeesuksen Kristuksen ja Hänen sovitusuhrinsa ansiosta meidät voidaan lunastaa synneistämme ja tuoda takaisin Isän Jumalan luo. Hengellinen parantuminen ei ole yksipuolista – se edellyttää Vapahtajan lunastavaa voimaa ja synnintekijän osalta vilpitöntä parannusta. Ne, jotka päättävät olla tekemättä parannusta, hylkäävät Kristuksen tarjoaman parantumisen. Heidän kohdallaan on aivan kuin mitään lunastusta ei olisi suoritettu.12

Neuvoessani ihmisiä, jotka pyrkivät tekemään parannuksen, olen ihmetellyt, kuinka vaikea ihmisten, jotka ovat eläneet synnissä, on tehdä oikeita päätöksiä. Pyhä Henki jättää heidät, ja heidän on usein vaikea tehdä valintoja, jotka toisivat heitä lähemmäksi Jumalaa. He painiskelevat kuukausia tai jopa vuosia tuntien häpeää tai pelkoa syntiensä seurausten vuoksi. Usein heistä tuntuu, etteivät he voisi koskaan muuttua tai saada anteeksi. Olen monesti kuullut, kuinka he kertovat tuntevansa pelkoa siitä, että jos heidän rakkaansa tietäisivät, mitä he ovat tehneet, nämä lakkaisivat rakastamasta heitä tai jättäisivät heidät. Kun he ovat jatkaneet tällaista ajattelutapaa, he ovat päättäneet vain pysyä vaiti ja viivyttää parannuksentekoa. He ovat virheellisesti ajatelleet, että on parempi olla tekemättä parannusta nyt, jotta he eivät enää enempää loukkaisi rakkaitaan. Heidän mielestään olisi parempi kärsiä tämän elämän jälkeen kuin käydä läpi parannusprosessi nyt. Veljet ja sisaret, ei ole koskaan hyvä ajatus lykätä parannuksen tekemistä. Vastustaja hyödyntää usein pelkoa estääkseen meitä toimimasta heti uskossamme Jeesukseen Kristukseen.

Kun omaiset saavat tietää totuuden syntisestä käyttäytymisestä, niin vaikka he saattavat tuntea haavoittuvansa syvästi, he haluavat usein auttaa vilpittömän parannuksen tekevää henkilöä muuttumaan ja tekemään sovinnon Jumalan kanssa. Hengellinen parantuminen tosiaan nopeutuu, kun synnintekijä tunnustaa ja kun hänen ympärillään on niitä, jotka rakastavat häntä ja auttavat häntä hylkäämään syntinsä. Muistakaa, että Jeesus Kristus on voimallinen siinä, kuinka Hän parantaa myös viattomat synnin uhrit, jotka kääntyvät Hänen puoleensa.13

Presidentti Boyd K. Packer on sanonut: ”Henkemme vaurioituu, kun me teemme virheitä ja syntiä. Mutta toisin kuin kuolevaisessa ruumiissamme, kun parannusprosessi on täydellinen, Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta ei jää mitään arpia. Lupaus kuuluu: ’Se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää’ [OL 58:42].”14

Kun teemme parannuksen ”täysin vilpittömin sydämin”15, ”suuri lunastussuunnitelma toteutuu heti” meidän kohdallamme16. Vapahtaja parantaa meidät.

Lähetystyötoveri sekä lääkärit ja hoitajat, jotka auttoivat infarktin saanutta poikaamme lähetyskentällä, toimivat nopeasti. Poikamme valitsi sen, että hänelle annettiin infarktiin tehoavaa lääkehoitoa. Hänen saamansa infarktin halvaannuttavat vaikutukset, jotka olisivat voineet jäädä pysyviksi koko hänen loppuelämänsä ajaksi kuolevaisuudessa, kumottiin. Samalla tavoin mitä ripeämmin teemme parannuksen ja annamme Jeesuksen Kristuksen sovituksen tulla elämäämme, sitä pikemmin voimme parantua synnin vaikutuksista.

Presidentti Russell M. Nelson on esittänyt tämän kutsun: ”Mikäli olette astuneet pois polulta, saanen kutsua teitä – – tulemaan takaisin. Olivatpa huolenaiheenne millaisia tahansa, olivatpa haasteenne millaisia tahansa, teille on paikka tässä Herran kirkossa. Kun nyt palaatte liittopolulle, teidän tekonne siunaavat teitä ja vielä syntymättömiä sukupolvia.”17

Hengellinen parantumisemme edellyttää sitä, että alistumme Vapahtajamme esittämiin ehtoihin. Emme saa viivytellä! Meidän täytyy toimia tänään! Toimikaa heti, jotta hengellinen halvaus ei estä iankaikkista edistymistänne. Jos olette puheeni aikana tunteneet tarvetta pyytää anteeksi joltakulta, jolle olette tehneet vääryyttä, kehotan teitä toimimaan. Kertokaa hänelle, mitä olette tehneet. Pyytäkää häneltä anteeksi. Jos olette syyllistyneet syntiin, joka vaikuttaa temppelikelpoisuuteenne, kehotan teitä pyytämään neuvoa piispaltanne – tänään. Älkää viivytelkö.

Veljeni ja sisareni, Jumala on meidän rakastava Isämme taivaassa. Hän on antanut kaiken voiman ja tiedon rakkaalle Pojalleen Jeesukselle Kristukselle. Hänen ansiostaan koko ihmiskunta kokee jonakin päivänä parantumisen jokaisesta fyysisestä vaivasta ikiajoiksi. Jos päätämme tehdä parannuksen ja kääntää sydämemme täysin Vapahtajan puoleen, niin sovituksensa ansiosta Jeesus Kristus parantaa meidät hengellisesti. Parantuminen voi alkaa heti. Valinta on meidän. Tahdommeko tulla terveiksi?

Todistan, että Jeesus Kristus on maksanut hinnan, jotta meidät voidaan tehdä terveiksi. Mutta meidän täytyy tehdä valinta ja ottaa sitä parantavaa lääkettä, jota Hän tarjoaa. Ottakaa sitä tänään. Älkää viivytelkö. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.