2010–2019
Naiset ja evankeliumin oppiminen kotona
Alaviitteet
Aihe

Naiset ja evankeliumin oppiminen kotona

Vapahtaja on teille täydellinen esimerkki siitä, kuinka teillä on hyvin tärkeä osa Hänen asettaessaan entistä suuremman painon evankeliumin oppimiselle kotona.

Rakkaat sisareni, on suurenmoista kokoontua teidän kanssanne. Tämä on jännittävää aikaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa. Herra vuodattaa tietoa kirkolleen kuten Hän on luvannut tehdä.

Muistatte, mitä Hän sanoi: ”Kuinka kauan voi virtaava vesi pysyä epäpuhtaana? Mikä voima estää taivaita? Yhtä hyvin ihminen voisi ojentaa heiveröisen käsivartensa pysäyttääkseen Missourivirran säädetyn juoksun tai kääntää sen ylävirtaan kuin estää Kaikkivaltiasta vuodattamasta tietoa alas taivaasta myöhempien aikojen pyhien päälle.”1

Herran nykyistä tiedon antamista luonnehtii se, että Hän vuodattaa iankaikkista totuutta kiihtyvällä tahdilla kansansa mieleen ja sydämeen. Taivaallinen Isä on tehnyt selväksi, että Hänen tyttärillään on tärkeä rooli tässä tahdin ihmeellisessä kiihdyttämisessä. Yksi osoitus ihmeestä on se, että Hän johtaa elävää profeettaansa tähdentämään entistä enemmän evankeliumin opettamista kotona ja perheessä.

Saatatte kysyä: ”Millä tavoin se tekee uskollisista sisarista ensisijaisen voiman auttamaan Herraa vuodattamaan tietoa pyhiensä päälle?” Herra vastaa siihen asiakirjassa ”Perhe – julistus maailmalle”. Muistatte nämä sanat, mutta saatatte huomata uutta merkitystä ja havaita, että Herra on nähnyt ennalta nämä jännittävät muutokset, joita nyt tapahtuu. Tässä julistuksessa Hän antoi näillä sanoin sisarille tehtävän olla pääasiallisia evankeliumin opettajia perheessä: ”Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta.”2 Tähän sisältyy hoivaaminen evankeliumin totuudella ja tiedolla.

Julistus jatkuu: ”Näissä pyhissä tehtävissä isillä ja äideillä on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina.”3 He ovat tasavertaisia kumppaneita, tasavertaisia mahdollisuuksissaan hengelliseen kasvuun ja tiedon omaksumiseen sekä ovat siten yhtä auttaessaan toisiaan. He ovat tasavertaisia jumalallisessa päämäärässään tulla korotetuiksi yhdessä. Itse asiassa miehet ja naiset eivät voi tulla korotetuiksi yksin.

Miksi sitten Jumalan tytär yhtenäisessä ja tasavertaisessa suhteessa saa ensisijaisen vastuun hoivata sillä kaikkein tärkeimmällä ravintoaineella, mitä meidän kaikkien täytyy saada – tiedolla totuudesta, joka tulee taivaasta? Ymmärrykseni mukaan se on ollut Herran tapa siitä lähtien, kun perheitä on luotu tähän maailmaan.

Esimerkiksi nimenomaan Eeva sai tiedon, että Aadamin piti nauttia tiedon puun hedelmää, jotta he voisivat pitää kaikki Jumalan käskyt ja muodostaa perheen. En tiedä, miksi tämä tieto tuli ensin Eevalle, mutta Aadam ja Eeva olivat täysin yhtä, kun se tieto vuodatettiin Aadamille.

Toinen esimerkki siitä, kuinka Herra käyttää naisilla olevia hoivaamisen lahjoja, on se tapa, jolla Hän vahvisti Helamanin poikia. Tunnen palan kurkussani, kun luen tätä kertomusta ja muistan oman äitini hiljaisia vakuutuksen sanoja lähtiessäni kotoa asepalvelukseen.

Helaman kirjoitti:

”Heidän äitinsä olivat opettaneet heille, että jos he eivät epäilleet, Jumala pelastaisi heidät.

Ja he toistivat minulle äitiensä sanat, sanoen: Me emme epäile äitiemme tienneen sitä.”4

Vaikka en tiedäkään kaikkia Herran syitä siihen, miksi Hän on antanut ensisijaisen vastuun hoivaamisesta perheessä uskollisille sisarille, niin uskon, että se liittyy kykyynne rakastaa. Tarvitaan suurta rakkautta, jotta voi huomata jonkun toisen ihmisen tarpeet ennemmin kuin omansa. Se on Kristuksen puhdasta rakkautta sitä henkilöä kohtaan, jota hoivaatte. Sitä rakkautta tuntee henkilö, joka on päättänyt olla hoivaaja ja joka on tullut kelvolliseksi pääsemään osalliseksi Jeesuksen Kristuksen sovituksen vaikutuksista. Apuyhdistyksen tunnuslause – josta oma äitini oli esimerkkinä – tuntuu minusta innoitetulta: ”Rakkaus ei koskaan katoa.”

Teillä Jumalan tyttärillä on luontainen ja suurenmoinen kyky aistia muiden tarpeita ja rakastaa. Se puolestaan saa teidät vastaanottavaisemmiksi Hengen kuiskauksille. Henki voi sitten opastaa ajatuksianne, sanojanne ja tekojanne hoivataksenne ihmisiä, niin että Herra voi vuodattaa heille tietoa, totuutta ja rohkeutta.

Te sisaret, jotka kuulette ääneni, olette kukin ainutlaatuisessa kohdassa matkallanne läpi elämän. Jotkut ovat nuoria tyttöjä ja ensimmäistä kertaa yleisessä naisten kokouksessa. Jotkut ovat nuoria naisia ja valmistautuvat olemaan niitä hoivaajia, joita Jumala haluaa heidän olevan. Jotkut ovat äskettäin menneet naimisiin eikä heillä vielä ole lapsia, toiset ovat nuoria äitejä, joilla on yksi tai useampia lapsia. Jotkut ovat teini-ikäisten äitejä, ja toisilla on lapsia lähetyskentällä. Joillakuilla on lapsia, jotka ovat heikentyneet uskossa ja jotka ovat kaukana kotoa. Jotkut asuvat yksin ilman uskollista kumppania. Jotkut ovat isoäitejä.

Olivatpa henkilökohtaiset olosuhteenne millaisia tahansa, te olette kuitenkin osa – tärkeä osa – Jumalan perhettä ja omaa perhettänne, toteutuipa se tulevaisuudessa, tässä maailmassa tai henkimaailmassa. Jumalan teille antamana luottamustehtävänä on hoivata mahdollisimman monia Hänen perheensä ja oman perheenne jäseniä rakkaudellanne ja uskollanne Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Teidän käytännön haasteenanne on tietää, ketä hoivata, kuinka ja milloin. Te tarvitsette Herran apua. Hän tuntee muiden sydämen, ja Hän tietää, milloin he ovat valmiita vastaanottamaan teidän hoivaamistanne. Teidän uskon rukouksenne tulee olemaan teidän avaimenne menestykseen. Te voitte luottaa siihen, että saatte Häneltä johdatusta.

Hän on kannustanut meitä näin: ”Pyytäkää uskossa Isältä minun nimessäni uskoen saavanne, niin te saatte Pyhän Hengen, joka ilmoittaa kaikki asiat, jotka ovat hyväksi.”5

Rukouksen lisäksi pyhien kirjoitusten vakava tutkiminen on oleva osa kasvavaa voimaanne hoivata. Lupaus on tämä: ”Älkääkä olko etukäteen huolissanne siitä, mitä sanotte; vaan kootkaa mieleenne alati elämän sanoja, niin teille annetaan tuona hetkenä se osa, mikä mitataan kullekin ihmiselle.”6

Niinpä te käytätte enemmän aikaa rukoilemiseen, pohtimiseen ja hengellisten asioiden mietiskelemiseen. Teidän päällenne vuodatetaan tietoa totuudesta, ja te kasvatte voimassanne hoivata muita perheessänne.

Tulee aikoja, jolloin teistä tuntuu, että edistymisenne sen oppimisessa, kuinka hoivata paremmin, tapahtuu hitaasti. Kestäminen vaatii uskoa. Vapahtaja on lähettänyt teille tämän rohkaisun:

”Ja nyt, älkää väsykö tekemään hyvää, sillä te laskette suuren työn perustusta. Ja pienestä lähtee se, mikä on suurta.

Katso, Herra vaatii sydäntä ja altista mieltä; ja alttiit ja kuuliaiset saavat syödä Siionin maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina.”7

Teidän läsnäolonne täällä tänä iltana on todiste siitä, että te olette halukkaita vastaanottamaan Herran kutsun hoivata muita. Se on totta jopa teidän tänä iltana paikalla olevien nuorimpienkin kohdalla. Te voitte tietää, ketä hoivata perheessänne. Jos rukoilette vakain aikein, mieleenne tulee jokin nimi tai kasvot. Jos rukoilette tietääksenne, mitä tehdä tai mitä sanoa, te tunnette vastauksen. Joka kerta kun olette kuuliaisia, teidän voimanne hoivata kasvaa. Valmistaudutte sitä päivää varten, kun hoivaatte omia lapsianne.

Teini-ikäisten äidit voisivat rukoilla tietääkseen, kuinka hoivata poikaa tai tytärtä, joka ei vaikuta piittaavan hoivaamisesta. Voisitte rukoilla tietääksenne, kenellä voisi olla sitä hengellistä vaikutusta, jota lapsenne tarvitsee ja jota hän ottaisi vastaan. Jumala kuulee tällaiset huolta kantavien äitien vilpittömät rukoukset ja vastaa niihin sekä lähettää apua.

Lisäksi joku isoäiti täällä tänä iltana saattaa tuntea syvää murhetta lastensa ja lastenlastensa rasitusten ja vaikeuksien vuoksi. Voisitte saada rohkeutta ja ohjausta pyhien kirjoitusten perheiden kokemuksista.

Eevan ja Aadamin ajoista lähtien isä Israelin aikaan asti ja jatkuen jokaiseen perheeseen Mormonin kirjassa on olemassa yksi varma opetus siitä, mitä tehdä piittaamattomien lasten aiheuttamien murheiden suhteen: älkää koskaan lakatko rakastamasta.

Meillä on Vapahtajan rohkaiseva esimerkki, kun Hän ravitsi taivaallisen Isänsä kapinoivia henkilapsia. Silloinkin kun he ja me aiheutamme tuskaa, Vapahtajan käsi on yhä ojennettuna.8 Kolmannessa Nefissä Hän puhui henkisisaristaan ja -veljistään, joita Hän oli yrittänyt turhaan hoivata: ”Oi, te, – – jotka olette Israelin huonetta, kuinka usein olenkaan koonnut teidät, niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä suojaan, ja olen ravinnut teitä.”9

Sisaret elämän matkan kaikissa vaiheissa, kaikissa perhetilanteissa ja kaikissa kulttuureissa – Vapahtaja on teille täydellinen esimerkki siitä, kuinka teillä on hyvin tärkeä osa Hänen asettaessaan entistä suuremman painon evankeliumin oppimiselle kotona ja perheessä.

Te tuotte oman luontaisen rakkauden tunteen muutoksiin perheenne toiminnoissa ja käytännöissä. Se saa aikaan suurempaa hengellistä kasvua. Kun rukoilette perheenne jäsenten kanssa ja heidän puolestaan, tunnette rakastavanne heitä ja tunnette, että Vapahtaja rakastaa heitä. Siitä tulee yhä kasvavassa määrin teidän hengellinen lahjanne, kun tavoittelette sitä. Teidän perheenne jäsenet tuntevat sen, kun rukoilette osoittaen suurempaa uskoa.

Kun perhe kokoontuu lukemaan pyhiä kirjoituksia ääneen, te olette jo valmistautuneet itse lukemalla niitä ja rukoilemalla niiden pohjalta. Olette löytäneet hetkiä, jolloin rukoilla Hengen vaikutusta valaisemaan mieltänne. Sitten kun on teidän vuoronne lukea, perheenjäsenet tuntevat teidän rakkautenne Jumalaa ja Hänen sanaansa kohtaan. He saavat hoivaa Häneltä ja Hänen Hengeltään.

Samaa vuodatusta voi tulla missä tahansa perheen kokoontumisessa, jos rukoilette ja suunnittelette sitä. Se saattaa vaatia aikaa ja ponnisteluja, mutta se tuo ihmeitä. Muistan erään opetuksen, jonka sain äidiltäni ollessani pieni. Näen yhä mielessäni sen väritetyn kartan, jonka hän oli tehnyt apostoli Paavalin matkoista. Ihmettelen, kuinka hän löysi aikaa ja voimia valmistaa sen. Ja vielä tänäkin päivänä minua siunaa hänen rakkautensa sitä uskollista apostolia kohtaan.

Te jokainen löydätte keinoja myötävaikuttaa totuuden vuodattamiseen perheellenne Herran palautetussa kirkossa. Jokainen teistä rukoilee, tutkii ja pohtii tietääkseen, mikä tulee olemaan teidän ainutlaatuinen panoksenne. Mutta tämän minä tiedän: jokainen teistä tasavertaisina kumppaneina Jumalan poikien kanssa tulee olemaan tärkeänä osana sitä evankeliumin oppimisen ja sen mukaan elämisen ihmettä, joka jouduttaa Israelin kokoamista ja valmistaa Jumalan perhettä Herran Jeesuksen Kristuksen loistavaa paluuta varten. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.