2010–2019
Yhtä Kristuksessa
Alaviitteet
Aihe

Yhtä Kristuksessa

Rakkaat toverini Herran työssä, uskon, että me voimme onnistua paljon paremmin ja meidän tuleekin onnistua paremmin toivottaessamme uusia ystäviä tervetulleiksi kirkkoon.

Hyvää iltapäivää, rakkaat veljeni ja sisareni. Kuten äidinkielelläni brasilianportugaliksi sanotaan: ”Boa tarde!” Tunnen olevani siunattu voidessamme kokoontua yhdessä tähän Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon suurenmoiseen yleiskonferenssiin rakkaan profeettamme, presidentti Russell M. Nelsonin johdolla. Hämmästelen sitä suurenmoista mahdollisuutta, joka meillä jokaisella on kuunnella Herran ääntä Hänen palvelijoidensa välityksellä maan päällä näinä myöhempinä aikoina, joita elämme.

Earth
Amazon River

Kotimaani Brasilia on luonnonvaroiltaan hyvin rikas. Yksi niistä on tunnettu Amazon, yksi maailman leveimmistä ja pisimmistä joista. Se muodostuu kahdesta erillisestä joesta – Rio Solimões ja Rio Negro. Mikä mielenkiintoista, ne virtaavat yhdessä useita kilometrejä ennen kuin niiden vedet sekoittuvat, koska jokien alkulähde, virtausnopeus, lämpötila ja kemiallinen koostumus ovat hyvin erilaiset. Useiden kilometrien jälkeen vedet viimein sekoittuvat keskenään muodostaen joen, joka on hyvin erilainen kuin sen yksittäiset laskujoet. Vasta kun nämä laskujoet yhdistyvät, Amazonista tulee niin voimakas, että kun se pääsee Atlantin valtamerelle, se puskee merivettä tieltään niin että makeaa vettä löytyy vielä useiden kilometrienkin päästä valtamereltä.

Amazon River

Aivan kuten Rio Solimões ja Rio Negro soljuvat yhdessä muodostaen suuren Amazonin, samoin Jumalan lapset tulevat yhdessä Jeesuksen Kristuksen palautettuun kirkkoon erilaisista yhteiskunnallisista taustoista, perinteistä ja kulttuureista muodostaen tämän erinomaisen Kristuksen pyhien yhteisön. Kun me kannustamme, tuemme ja rakastamme toisiamme, me lopulta yhdistymme vaikuttavaksi hyvää aikaansaavaksi voimaksi maailmassa. Kulkien yhdessä tässä hyvyyden virrassa me Jeesuksen Kristuksen seuraajat pystymme tarjoamaan janoiselle maailmalle evankeliumin ”makeaa vettä”.

2012 PAD Stock footage-Washington DC Ward and
2018 PAD Mormon Newsroom - Prophet Inspires

Herra on innoittanut profeettojaan opettamaan meille, kuinka voimme tukea ja rakastaa toisiamme, jotta meistä voi tulla yhtä uskossa ja tarkoituksessa seuratessamme Jeesusta Kristusta. Uuden testamentin apostoli Paavali opetti, että ne, jotka on kastettu Kristukseen, ovat pukeneet Kristuksen yllensä, ”sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi1.

Kun kasteessa lupaamme seurata Vapahtajaa, me todistamme Isän edessä, että olemme halukkaita ottamaan päällemme Kristuksen nimen.2 Kun pyrimme omaksumaan omaan elämäämme Hänen jumalallisia ominaisuuksiaan, meistä tulee Herran Kristuksen sovituksen ansiosta erilaisia kuin olimme ja rakkautemme kaikkia ihmisiä kohtaan kasvaa luontaisesti.3 Kannamme vilpitöntä huolta kaikkien hyvinvoinnista ja onnellisuudesta. Näemme toisemme veljinä ja sisarina, Jumalan lapsina, joilla on jumalallinen syntyperä, jumalallisia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia. Tunnemme halua huolehtia toisistamme ja kantaa toistemme kuormia.4

Tätä Paavali kuvaili rakkaudeksi.5 Mormonin kirjan profeetta Mormon kuvaili sitä ”Kristuksen puhtaaksi rakkaudeksi”6, joka on ylin, jaloin ja voimakkain rakkauden muoto. Nykyinen profeettamme, presidentti Russell M. Nelson, kuvaili hiljattain tätä Kristuksen puhtaan rakkauden ilmenemistä palvelutyöksi, joka on keskittyneempi ja pyhempi tapa rakastaa ja huolehtia muista ihmisistä kuten Vapahtaja teki.7

Miettikäämme tätä Vapahtajan kaltaisen rakkauden ja huolenpidon periaatetta, mitä tulee niiden kannustamiseen, auttamiseen ja tukemiseen, jotka ovat uusia käännynnäisiä tai jotka alkavat osoittaa kiinnostusta käydä kirkkomme jumalanpalveluksissa.

Kun nämä uudet ystävät tulevat maailmasta ja ottavat vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin liittyen Hänen kirkkoonsa, heistä tulee Hänen opetuslapsiaan ja he syntyvät uudesti Hänen kauttaan.8 He jättävät taakseen maailman, jonka he tunsivat hyvin, ja päättävät seurata Jeesusta Kristusta täysin vilpittömin sydämin, liittyen mahtavan Amazonin kaltaiseen uuteen ”virtaan” – virtaan, joka on uljas voima hyvään ja vanhurskauteen ja joka kulkee kohti Jumalan valtakuntaa. Apostoli Pietari kuvaili sitä nimityksillä ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa”9. Kun nämä uudet ystävät liittyvät mukaan tähän uuteen ja outoon virtaan, he saattavat alussa tuntea olevansa hieman eksyksissä. Nämä uudet ystävät huomaavat yhdistyvänsä virtaan, jolla on ainutlaatuinen alkulähde, lämpötila ja kemiallinen koostumus – jokeen, jolla on omat perinteet, kulttuuri ja sanasto. Tämä uusi elämä Kristuksessa saattaa tuntua heistä häkellyttävältä. Ajatelkaapa hetki, miltä heistä mahtaa tuntua, kun he ensi kertaa kuulevat ilmauksia kuten ”NNA”, ”PKO”, ”paastosunnuntai”, ”kaste kuolleiden puolesta”, ”kolmoissidos” jne.

On helppo ymmärtää, miksi heistä saattaa tuntua, etteivät he kuulu joukkoon. Tällaisissa tilanteissa he saattavat kysyä itseltään: ”Onko täällä tilaa minulle? Sovinko Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkkoon? Tarvitseeko kirkko minua? Löydänkö uusia ystäviä, jotka haluavat auttaa ja tukea minua?”

Rakkaat ystäväni, sellaisina hetkinä niiden meistä, jotka olemme eri vaiheissa opetuslapseuden pitkää taivalta, täytyy ojentaa uusille ystävillemme lämmin toveruuden kätemme, hyväksyä heidät joukkoomme, missä he ovatkin, ja auttaa, rakastaa ja ottaa heidät mukaan omaan elämäämme. Kaikki nämä uudet ystävät ovat kallisarvoisia Jumalan poikia ja tyttäriä.10 Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään heistä, koska kuten Amazon, joka on riippuvainen siihen virtaavista laskujoista, mekin tarvitsemme heitä aivan yhtä paljon kuin he tarvitsevat meitä – tullaksemme vaikuttavaksi hyvää aikaansaavaksi voimaksi maailmassa.

Uudet ystävämme tuovat mukanaan Jumalan antamia lahjoja, innostusta ja hyvyyttä. Heidän innokkuutensa evankeliumia kohtaan voi olla tarttuvaa siten auttaen meitä elävöittämään omaa todistustamme. He tuovat myös tuoreita näkökulmia ymmärrykseemme elämästä ja evankeliumista.

Meille on pitkään opetettu, kuinka voimme auttaa uusia ystäviämme tuntemaan itsensä tervetulleiksi ja rakastetuiksi Jeesuksen Kristuksen palautetussa kirkossa. He tarvitsevat kolme asiaa, jotta he voivat pysyä vahvoina ja uskollisina läpi elämänsä:

Ensiksi, he tarvitsevat kirkossa veljiä ja sisaria, jotka ovat vilpittömän kiinnostuneita heistä, todellisia ja uskollisia ystäviä, joiden puoleen he voivat jatkuvasti kääntyä, jotka kulkevat heidän rinnallaan ja jotka vastaavat heidän kysymyksiinsä. Meidän jäsenten tulisi kirkon toimintoihin ja kokouksiin osallistuessamme aina olla valppaita ja etsiä uusia kasvoja riippumatta niistä vastuista, tehtävistä tai huolista, joita meillä saattaa olla. Voimme tehdä yksinkertaisia asioita auttaaksemme näitä uusia ystäviä tuntemaan, että heidät hyväksytään ja otetaan iloiten vastaan kirkossa, kuten tervehtimällä lämpimästi, hymyilemällä heille vilpittömästi, istumalla heidän viereensä laulamaan ja palvelemaan Jumalaa yhdessä sekä esittelemällä heidät muille jäsenille ja niin edelleen. Kun avaamme sydämemme uusille ystävillemme joillakin näistä tavoista, me toimimme palvelutyön hengessä. Kun palvelemme heitä kuten Vapahtaja, heistä ei tunnu, että he ovat muukalaisia. Heistä tuntuu, että he voivat sopia joukkoon ja saada uusia ystäviä, ja mikä tärkeintä, he tuntevat Vapahtajan rakkautta meidän aidon huolenpitomme välityksellä.

Toiseksi, uudet ystävät tarvitsevat tehtävän – mahdollisuuden palvella muita. Palveleminen on yksi Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon mahtavista nerokkuuden osoituksista. Se on prosessi, jonka avulla uskomme voi vahvistua. Jokainen uusi ystävä ansaitsee sen mahdollisuuden. Vaikka piispalla ja seurakuntaneuvostolla on suora vastuu antaa näille uusille ystäville tehtäviä pian heidän kasteensa jälkeen, niin mikään ei estä meitä jäseniä kutsumasta näitä uusia ystäviä auttamaan meitä palvelemaan muita epävirallisesti tai palveluprojekteissa.

Kolmanneksi, uusia ystäviä täytyy ”[ravita] Jumalan hyvällä sanalla”11. Voimme auttaa heitä rakastamaan pyhiä kirjoituksia ja perehtymään niihin, kun luemme niitä heidän kanssaan ja keskustelemme niistä antaen kertomuksille taustaa ja selittäen vaikeita sanoja. Voimme myös opettaa heille, kuinka saada henkilökohtaista johdatusta tutkimalla säännöllisesti pyhiä kirjoituksia. Lisäksi voimme auttaa uusia ystäviämme heidän kotonaan ja kutsua heitä omaan kotiimme säännöllisten kirkon kokousten ja toimintojen ulkopuolella auttaen heitä pääsemään mukaan pyhien yhteisön mahtavaan virtaan.

Huomatessamme, mitä sopeutumista ja haasteita uudet ystävämme kohtaavat tullessaan Jumalan perheen jäseniksi, meidän veljiksemme ja sisariksemme, voimme kertoa, kuinka itse olemme voittaneet samanlaisia haasteita omassa elämässämme. Tämä auttaa heitä tietämään, että he eivät ole yksin ja että Jumala siunaa heitä, kun he osoittavat uskoa Hänen lupauksiinsa.12

Kun Rio Solimões ja Rio Negro yhdistyvät, Amazonista tulee mahtava ja voimakas. Samalla tavoin kun me ja meidän uudet ystävämme todella liitymme yhteen, Jeesuksen Kristuksen palautetusta kirkosta tulee vieläkin vahvempi ja vakaampi. Rakas vaimoni Rosana ja minä olemme hyvin kiitollisia kaikille niille, jotka monia vuosia sitten auttoivat meitä yhdistymään tähän uuteen virtaan, kun otimme vastaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin omassa kotimaassamme Brasiliassa. Vuosien varrella nämä suurenmoiset ihmiset ovat todellakin palvelleet meitä ja auttaneet meitä jatkamaan kulkua vanhurskaudessa. Olemme hyvin kiitollisia heistä.

Profeetat läntisellä pallonpuoliskolla tiesivät hyvin, kuinka pitää uudet ystävät soljumassa uskollisesti yhdessä tähän uuteen hyvyyden virtaan kohti iankaikkista elämää. Esimerkiksi nähdessään meidän aikamme ja tietäessään, että me kohtaisimme samanlaisia haasteita13, Moroni otti Mormonin kirjan kirjoituksiinsa mukaan joitakin niistä tärkeistä tavoista:

”Ja kun heidät oli päästetty kasteelle ja Pyhän Hengen voima oli vaikuttanut heihin ja puhdistanut heidät, heidät luettiin Kristuksen kirkon kansaan; ja heidän nimensä merkittiin muistiin, jotta heitä muistettaisiin ja ravittaisiin Jumalan hyvällä sanalla, heidän pitämisekseen oikealla tiellä, heidän pitämisekseen alati valppaina rukoilemaan, luottaen yksin Kristuksen ansioihin, joka oli heidän uskonsa perustaja ja täydelliseksi tekijä.

Ja seurakunta kokoontui usein yhteen paastoamaan ja rukoilemaan ja puhumaan keskenään sielujensa parhaasta.”14

Rakkaat toverini Herran työssä, uskon, että me voimme onnistua paljon paremmin ja meidän tuleekin onnistua paremmin toivottaessamme uusia ystäviä tervetulleiksi kirkkoon. Kehotan teitä miettimään, mitä me voimme tehdä, jotta paremmin ottaisimme heidät vastaan, hyväksyisimme heidät ja auttaisimme heitä heti tästä seuraavasta sunnuntaista alkaen. Varokaa, ettette anna kirkon tehtävienne olla esteenä sille, että toivotatte uudet ystävät tervetulleiksi kirkon kokouksiin ja toimintoihin. Ovathan nämä sielut kallisarvoisia Jumalan silmissä ja paljon tärkeämpiä kuin ohjelmat ja toiminnat. Jos palvelemme uusia ystäviämme Vapahtajan lailla sydän täynnä puhdasta rakkautta, lupaan teille Hänen nimessään, että Hän auttaa meitä pyrkimyksissämme. Kun toimimme uskollisina palvelutyöntekijöinä kuten Vapahtaja, meidän uudet ystävämme saavat sitä apua, jota he tarvitsevat pysyäkseen vahvoina, omistautuneina ja uskollisina loppuun asti. He liittyvät meidän joukkoomme, kun meistä tulee voimallinen Jumalan kansa, ja he auttavat meitä tuomaan makeaa vettä maailmalle, joka tarvitsee kipeästi Jeesuksen Kristuksen evankeliumin siunauksia. Näistä Jumalan lapsista tuntuu, etteivät he ole enää ”vieraita ja muukalaisia, vaan [kuuluvat] Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät”15. Lupaan teille, että he tunnistavat Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen läsnäolon Hänen omassa kirkossaan. He jatkavat meidän kanssamme kulkemista kuin virta kaiken hyvyyden lähteeseen, kunnes meidän Herramme Jeesus Kristus ottaa heidät avosylin vastaan, ja he kuulevat Isän sanovan: ”Te saatte iankaikkisen elämän.”16

Kutsun teitä tavoittelemaan Herran apua rakastaaksenne muita kuten Hän on rakastanut teitä. Noudattakaamme kaikki Mormonin antamaa neuvoa: ”Rukoilkaa siis, rakkaat veljeni [ja sisareni], Isää koko sydämen voimalla, että täyttyisitte tällä rakkaudella, jonka hän on suonut kaikille Poikansa Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajille.”17 Näistä totuuksista todistan ja teen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.