2010–2019
Sisarten osallistuminen Israelin kokoamiseen
Lokakuu 2018


Sisarten osallistuminen Israelin kokoamiseen

Esitän teille, kirkon naisille, profeetallisen kutsun muovata tulevaisuutta auttamalla hajallaan olevan Israelin kokoamisessa.

On suurenmoista olla kanssanne, rakkaat ja kallisarvoiset sisareni. Kenties eräs äskettäinen kokemus antaa teille pilkahduksen siitä, mitä ajattelen teistä ja niistä ylimaallisista kyvyistä, joita teille on suotu.

Yhtenä päivänä puhuessani eräälle kuulijakunnalle Etelä-Amerikassa innostuin tavattomasti aiheestani, ja eräällä ratkaisevalla hetkellä sanoin: ”Kymmenen lapsen äitinä voin kertoa teille, että…” Ja sitten jatkoin ja esitin sanomani loppuun asti.

En huomannut, että olin käyttänyt sanaa äiti. Tulkkini, olettaen sanaa lipsahdukseksi, vaihtoi sanan äiti sanaan isä, joten kuulijakunta ei saanut tietää, että olin käyttänyt itsestäni sanaa äiti. Mutta vaimoni Wendy kuuli sen, ja häntä tämä freudilainen lipsahdukseni ihastutti.

Sinä hetkenä sydämeni syvä kaipaus saada vaikuttaa maailmaan – kuten vain äiti voi – pulpahti esiin sydämestäni. Vuosien varrella aina kun minulta on kysytty, miksi valitsin lääkärin ammatin, vastaukseni on aina ollut sama: ”Koska en voinut valita sitä, että olisin äiti.”

Pyydän teitä huomaamaan, että kun käytän sanaa äiti, en koskaan puhu ainoastaan naisista, jotka ovat synnyttäneet tai adoptoineet lapsia tässä elämässä. Puhun kaikista taivaallisten vanhempiemme aikuisista tyttäristä. Jokainen nainen on äiti iankaikkisen jumalallisen päämääränsä ansiosta.

Niinpä tänä iltana, kymmenen lapsen – yhdeksän tyttären ja yhden pojan – isänä ja kirkon presidenttinä rukoilen, että te tunnette, kuinka syvällisiä tunteita minulla on teistä – siitä, keitä te olette ja mitä kaikkea hyvää te pystytte tekemään. Kukaan ei pysty tekemään samaa, mitä vanhurskas nainen pystyy tekemään. Kukaan ei voi jäljitellä äidin vaikutusta.

Miehet voivat välittää ja usein välittävätkin muille taivaallisen Isän ja Vapahtajan rakkautta. Mutta naisilla on siihen erityinen lahjakkuus – jumalallinen lahja. Teillä on kyky aistia, mitä joku tarvitsee – ja milloin hän sitä tarvitsee. Te voitte auttaa, lohduttaa, opettaa ja vahvistaa toista ihmistä silloin kun hän sitä tarvitsee.

Naiset näkevät asioita eri tavalla kuin miehet, ja voi, kuinka tarvitsemmekaan teidän näkemystänne! Teidän luonteenne saa teidät ajattelemaan muita ensin, huomioimaan, mikä vaikutus jollakin toimenpiteellä on muihin.

Kuten presidentti Eyring toi esiin, juuri suurenmoinen äitimme Eeva – jolla oli kauaskantoinen näkemys taivaallisen Isämme suunnitelmasta – pani alulle sen, mistä käytämme nimitystä ”lankeemus”. Hänen viisas ja rohkea valintansa ja Aadamin tukea antava päätös veivät Jumalan onnensuunnitelmaa eteenpäin. Heidän ansiostaan jokainen meistä voi tulla maan päälle, saada ruumiin ja osoittaa, että päätämme puolustaa Jeesusta Kristusta nyt, aivan kuten puolustimme Häntä ennen kuolevaisuutta.

Rakkaat sisareni, teillä on erityisiä hengellisiä lahjoja ja taipumuksia. Tänä iltana kehotan teitä koko sydämeni toivolla rukoilemaan, että ymmärrätte teillä olevia hengellisiä lahjoja – että vaalitte, käytätte ja laajennatte niitä vielä aiempaakin enemmän. Kun teette niin, te tulette muuttamaan maailmaa.

Te naiset innoitatte muita ja näytätte noudattamisen arvoista esimerkkiä. Saanen kertoa teille hieman taustaa kahdelle tärkeälle ilmoitusasialle, jotka esitettiin viime yleiskonferenssissamme. Te, rakkaat sisareni, olitte ratkaisevan tärkeitä kummallekin niistä.

Ensiksi, palvelutyö. Ylimpänä palvelemisen mallina on meidän Vapahtajamme Jeesus Kristus. Yleensä naiset ovat ja ovat aina olleet lähempänä sitä mallia kuin miehet. Kun te todella palvelette, te toimitte tuntemustenne mukaan auttaen jotakuta muuta kokemaan enemmän Vapahtajan rakkautta. Vanhurskailla naisilla on luontainen taipumus palvella. Tunnen naisia, jotka rukoilevat joka päivä: ”Ketä Sinä haluaisit minun auttavan tänään?”

Ennen kuin huhtikuussa 2018 ilmoitettiin korkeammasta ja pyhemmästä tavasta huolehtia muista, joillakin miehillä oli tapana merkitä kotiopetustehtävänsä suoritetuksi ja siirtyä eteenpäin seuraavaan tehtävään.

Mutta kun te tunsitte jonkun sisaren, jonka luona kävitte kotikäynnillä, tarvitsevan apua, te toimitte heti ja sitten koko kuukauden ajan. Näin se, kuinka te teitte kotikäyntiopetusta, innoitti meitä siirtymään ylöspäin palvelutyöhön.

Toiseksi, viime yleiskonferenssissa me myös järjestimme Melkisedekin pappeuden koorumit uudelleen. Kun painiskelimme sen suhteen, kuinka auttaa kirkon miehiä olemaan tehokkaampia vastuissaan, tarkastelimme huolellisesti Apuyhdistyksen esimerkkiä.

Apuyhdistyksessä eri-ikäiset ja eri elämänvaiheissa olevat naiset kokoontuvat yhdessä. Elämän jokainen vuosikymmen tuo ainutlaatuisia haasteita, ja silti te – viikko toisensa jälkeen – kokoonnuitte yhdessä kasvaen ja opettaen evankeliumia yhdessä ja todella vaikuttaen maailmaan.

Nyt teidän esimerkkiänne noudattaen Melkisedekin pappeuden haltijat ovat jäseniä vanhinten koorumissa. Nämä miehet ovat iältään 18–98-vuotiaita (kenties vanhempia), ja heillä on yhtä lailla kokemuksia laidasta laitaan pappeudessa ja kirkossa. Nämä veljet voivat nyt luoda vahvempia veljeyden siteitä, oppia yhdessä ja siunata muita tehokkaammin.

Muistatte, että viime kesäkuussa sisar Nelson ja minä puhuimme kirkon nuorille. Kutsuimme heitä värväytymään Herran nuorisopataljoonaan ja auttamaan Israelin kokoamisessa verhon kummallakin puolella. Tämä kokoaminen on suurin haaste, suurin asia ja suurin työ maan päällä tänä päivänä!1

Se on työtä, jossa tarvitaan kipeästi naisia, koska naiset muovaavat tulevaisuutta. Niinpä tänä iltana esitän teille, kirkon naisille, profeetallisen kutsun muovata tulevaisuutta auttamalla hajallaan olevan Israelin kokoamisessa.

Mistä voitte aloittaa?

Saanen esittää neljä kutsua:

Ensimmäiseksi, kutsun teitä osallistumaan kymmenen päivän paastoon sosiaalisesta mediasta ja kaikesta muustakin mediasta, joka tuo kielteisiä ja epäpuhtaita ajatuksia mieleenne. Rukoilkaa tietääksenne, mitkä vaikutteet tulee poistaa paastonne aikana. Kymmenen päivän paastonne vaikutukset voivat yllättää teidät. Mitä huomaatte pidettyänne taukoa maailman näkemyksistä, jotka ovat haavoittaneet henkeänne? Muuttuuko se, mihin haluatte nyt käyttää aikaanne ja voimavarojanne? Ovatko mitkään asiat tärkeysjärjestyksessänne muuttuneet – edes hieman? Kehotan teitä kirjoittamaan muistiin jokaisen vaikutelman ja toimimaan niiden mukaisesti.

Toiseksi, kehotan teitä lukemaan Mormonin kirjan tämän loppuvuoden aikana. Niin mahdottomalta kuin se saattaa tuntuakin kaiken sen lisäksi, mitä yritätte tehdä elämässänne, niin jos otatte vastaan tämän kutsun täysin vilpittömin sydämin, Herra auttaa teitä löytämään keinon sen toteuttamiseen. Ja kun rukoillen tutkitte, lupaan, että taivaat avautuvat teille. Herra siunaa teitä entistä suuremmalla innoituksella ja ilmoituksella.

Kun luette, kannustan teitä merkitsemään jokaisen jakeen, jossa puhutaan Vapahtajasta tai viitataan Häneen. Sitten päämäärätietoisesti puhukaa Kristuksesta, riemuitkaa Kristuksessa ja saarnatkaa Kristuksesta perheellenne ja ystävillenne.2 Tämän ansiosta te ja he pääsette lähemmäksi Vapahtajaa. Ja muutoksia – jopa ihmeitä – alkaa tapahtua.

Tänä aamuna ilmoitettiin uudesta sunnuntain aikataulusta ja kotiin keskittyvästä, kirkon tukemasta opetusohjelmasta. Te, rakkaat sisareni, olette avain onnistumiseen tässä uudessa tasapainotetussa ja koordinoidussa evankeliumin opettamisen pyrkimyksessä. Opetattehan rakkaillenne sitä, mitä itse opitte pyhistä kirjoituksista. Opettakaa heille, kuinka he voivat syntiä tehtyään kääntyä Vapahtajan puoleen saadakseen Hänen parantavaa ja puhdistavaa voimaansa. Ja opettakaa heille, kuinka he voivat ammentaa Hänen vahvistavaa voimaansa elämänsä jokaisena päivänä.

Kolmanneksi, ottakaa tavaksi käydä temppelissä säännöllisesti. Tämä saattaa edellyttää hieman enemmän uhrauksia elämässänne. Kun vietätte säännöllisesti enemmän aikaa temppelissä, Herra voi opettaa teille, kuinka ammentaa Hänen pappeutensa voimaa, joka teille on suotu Hänen temppelissään. Niitä teistä, jotka eivät asu temppelin lähellä, kehotan tutkimaan rukoillen temppeliä koskevia opetuksia pyhistä kirjoituksista ja elävien profeettojen sanoista. Pyrkikää siihen, että teillä on enemmän tietoa temppeleistä, enemmän ymmärrystä niistä ja enemmän tunteita niitä kohtaan kuin koskaan aiemmin.

Maailmanlaajuisessa hartaustilaisuudessamme nuorille viime kesäkuussa kerroin eräästä nuoresta miehestä, jonka elämä muuttui, kun hänen vanhempansa vaihtoivat hänen älypuhelimensa peruspuhelimeen. Tämän nuoren miehen äiti on peloton nainen, jolla on uskoa. Hän näki poikansa ajautuvan kohti valintoja, jotka voisivat estää tätä palvelemasta lähetystyössä. Hän vei anovat rukouksensa temppeliin tietääkseen, kuinka parhaiten auttaa poikaansa. Sitten hän toimi jokaisen saamansa vaikutelman mukaan.

Hän kertoo: ”Tunsin Hengen ohjaavan minua tarkistamaan poikani puhelimen tiettyinä ajankohtina, jotta huomaisin tiettyjä asioita. En osaa navigoida näillä älypuhelimilla, mutta Henki johdatti minua läpi kaiken sen sosiaalisen median, jota en edes käytä! Tiedän, että Henki auttaa vanhempia, jotka etsivät johdatusta suojellakseen lapsiaan. [Alkuun] poikani oli minulle raivoissaan. – – Mutta jo kolmen päivän jälkeen hän kiitti minua! Hän pystyi tuntemaan eron.”

Hänen poikansa käytös ja asenteet muuttuivat valtavasti. Pojasta tuli avuliaampi kotona, hän hymyili enemmän ja oli tarkkaavaisempi kirkossa. Hänestä oli mukavaa palvella jonkin aikaa temppelin kastetiloissa ja valmistautua lähetystyötään varten.

Neljäs kutsuni – teille, jotka olette sopivan ikäisiä – on osallistua täysin Apuyhdistykseen. Kehotan teitä tutkimaan nykyistä Apuyhdistyksen päämäärää koskevaa lausuntoa. Se on innoittava. Se voi ohjata teitä laatiessanne omaa elämänne päämäärää koskevaa lausuntoa. Pyydän teitä myös hartaasti nauttimaan miltei 20 vuotta sitten julkaistussa Apuyhdistyksen julistuksessa olevista totuuksista.3 Tämä julistus on kehystettynä ensimmäisen presidenttikunnan toimiston seinällä. Olen haltioissani joka kerta kun luen sen. Siinä kuvaillaan, millaisia te olette ja millaisia Herra haluaa teidän olevan tänä nimenomaisena aikana, kun teette oman osanne auttaaksenne hajallaan olevan Israelin kokoamisessa.

Rakkaat sisareni, me tarvitsemme teitä! Me tarvitsemme teidän voimaanne, teidän kääntymystänne, teidän vakaumustanne, teidän johtamiskykyänne, teidän viisauttanne ja teidän ääntänne.4 Me emme yksinkertaisesti pysty kokoamaan Israelia ilman teitä.

Rakastan teitä, kiitän teitä ja nyt siunaan teitä kyvyllä jättää maailma taaksenne, kun autatte tässä ratkaisevan tärkeässä ja kiireellisessä työssä. Yhdessä me voimme tehdä kaiken, mitä taivaallinen Isämme haluaa meidän tekevän, jotta maailmaa valmistetaan Hänen rakkaan Poikansa toista tulemista varten.

Jeesus on Kristus. Tämä on Hänen kirkkonsa. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Ks. Russell M. Nelson, ”Toivo Israelin”, Liahona, syyskuu 2018, liite.

  2. Ks. 2. Nefi 25:26.

  3. Nämä asiakirjat ovat saatavana verkossa. Apuyhdistyksen päämäärää koskeva lausunto on [englanninkielisenä] osoitteessa lds.org/callings/relief-society. Apuyhdistyksen julistus on Mary Ellen Smootin puheessa ”Riemuitkaa, Siionin tyttäret”, Liahona, tammikuu 2000, s. 111–114.

  4. Ks. Russell M. Nelson, ”Vetoomus sisarilleni”, Liahona, marraskuu 2015, s. 96.

Tulosta