2010.–2019. gads
  Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2017. gadu
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Baznīcas auditu departamenta atskaite par 2017. gadu

  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākajam prezidijam

  Kā noteikts atklāsmē, kas rakstīta Mācības un Derību 120. nodaļā, Desmitās tiesas izmantošanas padome apstiprina Baznīcas fondu izdevumus. Šajā padomē ietilpst Augstākais prezidijs, Divpadsmit apustuļu kvorums un prezidējošā bīskapība. Baznīcas departamenti fondus lieto vienīgi no apstiprinātiem budžetiem un saskaņā ar Baznīcas noteikto kārtību un procedūrām.

  Baznīcas auditu departaments, kas ir neatkarīgs no visiem pārējiem Baznīcas departamentiem un kura personāls sastāv no sertificētiem profesionāļiem, ir atbildīgs par auditu veikšanu, lai novērtētu finanšu plūsmas atbilstību fondos, kā arī to, kā tiek sargāti Baznīcas līdzekļi.

  Balstoties uz veiktajiem auditiem, Baznīcas auditu departaments uzskata, ka saņemtie ziedojumi, izdevumi un Baznīcas līdzekļi 2017. gadā ir tikuši pierakstīti un tērēti saskaņā ar atbilstošu grāmatvedības uzskaiti, apstiprinātajiem budžetiem un Baznīcas noteikto kārtību un procedūrām. Baznīca ievēro paradumus, kas tiek mācīti Baznīcas locekļiem, — dzīvot budžeta ietvaros, izvairīties no parāda un iekrāt nebaltām dienām.

  Ar cieņu,

  Baznīcas auditu departaments

  Kevins R. Jergensens

  Izpilddirektors