2010.–2019. gads
  Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim

  Atceroties un apdomājot to, ko esat sajutuši šo divu dienu laikā, jūs vēlēsieties būt vēl paklausīgāki.

  Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, es pievienojos jums, pateicoties Tam Kungam par Viņa norādījumiem un iedvesmojošo ietekmi. Mums ir skanējusi skaista un pacilājoša mūzika. Vēstījumi ir bijuši ne vien pamācoši, — tie ir mainījuši mūsu dzīvi!

  Svētajā sapulcē mēs atbalstījām jauno Augstāko prezidiju. Divpadsmit apustuļu kvorumā ir aicināti divi diženi vīri. Un ir tikuši aicināti astoņi jauni augstākie pilnvarotie Septiņdesmito kvorumā.

  Kādā iemīļotā garīgajā dziesmā īsumā tiek raksturota mūsu atjaunotā apņēmība, mūsu izaicinājums un mūsu uzdevums — doties uz priekšu:

  „Nepagurstot mēs visi Dievam kalposim,

  Mūžībā cienīgi savu algu saņemsim.

  Zobenu Tas Kungs devis mums, to pacelsim,

  Spožais taisnības zobens lai spīd!

  Cīnies! Lai gan ienaidnieki smej.

  Droši par To Kungu cīņā ej!

  Neklausies, ko ļaunie melš, Tas Kungs mums palīdzēs,

  Jo Viņam vienam klausām mēs.”1

  Es mudinu jūs nākamo sešu mēnešu laikā bieži un atkārtoti studēt šīs konferences vēstījumus. Apzināti meklējiet iespēju izmantot šos vēstījumus savos ģimenes mājvakaros, savās evaņģēlija stundās, savās sarunās ar ģimenes locekļiem un draugiem, ieskaitot pārrunas ar tiem, kuri nav no mūsu ticības. Daudzi krietni cilvēki atsauksies šajā konferencē mācītajai patiesībai, ja tā tiks pausta mīloši. Un jūs paši vēlēsieties kļūt arvien paklausīgāki, atceroties un apdomājot to, ko esat sajutuši šo divu dienu laikā.

  Ar šo vispārējo konferenci tiek aizsākts jauns kalpošanas laikmets. Tas Kungs ir veicis būtiskas izmaiņas tajā, kā mums citam par citu jāgādā. Māsas un brāļi — gan vecie, gan jaunie — kalpos cits citam jaunā, vēl svētākā veidā. Elderu kvorumi tiks stiprināti, lai varētu svētīt vīriešu, sieviešu un bērnu dzīves visā pasaulē. Palīdzības biedrības māsas turpinās kalpot ar savu unikālo un mīlošo pieeju, dodot jaunākām māsām iespēju pievienoties, kad tām tiks dots pienācīgs norīkojums.

  Mūsu vēstījums šai pasaulei ir vienkāršs un sirsnīgs: mēs aicinām, lai visi Dieva bērni no abām priekškara pusēm nāktu pie sava Glābēja, saņemtu svētā tempļa svētības, izbaudītu nezūdošu prieku un kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi.2

  Lai mēs beigu beigās varētu tikt paaugstināti, no mums tiek prasīts būt pilnīgi uzticīgiem derībām, ko esam slēguši, un priekšrakstiem, ko esam saņēmuši Tā Kunga namā. Šobrīd mums ir 159 darbībā esoši tempļi un vēl vairāki atrodas celtniecības procesā. Mēs vēlamies, lai tempļi kļūtu pieejamāki visiem Baznīcas locekļiem, kuru skaits turpina pieaugt. Tāpēc tagad mēs ar prieku paziņojam par ieceri būvēt vēl septiņus tempļus. Šie tempļi būs šādās vietās: Salta Argentīnā; Bengalūru Indijā; Managva Nikaragvā; Kagajana di Oro Filipīnās; Leitona Jūtas štatā; Ričmonda Virdžīnijas štatā un kāda pagaidām vēl nenoteikta lielpilsēta Krievijā.

  Mani dārgie brāļi un māsas, varbūt, ka šo tempļu celtniecība nemainīs jūsu dzīvi, taču templī pavadītais laiks to noteikti mainīs. Turpinot šajā garā, es svētu jūs ar izpratni par to, kādas nodarbes jūs varētu atlikt, lai varētu pavadīt vairāk laika templī. Es svētu jūs ar lielāku saskaņu un mīlestību jūsu mājās un lielāku vēlmi — gādāt par savas mūžīgās ģimenes attiecībām. Es svētu jūs ar vēl lielāku ticību Tam Kungam, Jēzum Kristum, un vēl lielāku spēju — sekot Viņam, esot Viņa patiesajiem mācekļiem.

  Es svētu jūs, lai jūs, tāpat kā šobrīd es, varētu pacelt savas balsis, liecinot par to, ka mēs esam iesaistījušies visuvarenā Dieva darbā! Jēzus ir Kristus. Šī ir Viņa Baznīca, ko Viņš vada caur Saviem iesvētītajiem kalpiem. Par to es liecinu, paužot savu mīlestību pret ikvienu no jums, Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.