2010.–2019. gads
  Ievada piezīmes
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Ievada piezīmes

  Mēs paziņojam par nozīmīgu mūsu Melhisedeka priesterības kvorumu pārstrukturēšanu, lai efektīvāk paveiktu Tā Kunga darbu.

  Paldies, brāli Holmss, par tavu svarīgo vēstījumu.

  Dārgie brāļi, mēs ļoti ilgojamies pēc prezidenta Tomasa S. Monsona un eldera Roberta D. Heilza. Tomēr mēs visi neatlaidīgi turpinām Tā Kunga darbu.1

  Es esmu ļoti pateicīgs par katru vīrieti, kam ir svētā priesterība. Jūs esat mūsu Pestītāja cerība, kurš vēlas, „lai katrs cilvēks varētu runāt Dieva, Tā Kunga, tieši pasaules Glābēja, Vārdā”.2 Viņš vēlas, lai visi Viņa ordinētie dēli pārstāvētu Viņu, runātu Viņa vārdā, rīkotos Viņa vārdā un svētītu Dieva bērnus visā pasaulē, lai „arī ticība varētu pieaugt uz [visas] Zemes”.3

  Daži no jums kalpo vietās, kur Baznīca jau pastāv vairākās paaudzēs. Citi kalpo tur, kur Baznīca ir salīdzinoši jauna. Vieniem no jums bīskapijas ir lielas. Citiem no jums draudzes ir mazas, un attālumi ir lieli. Neskatoties uz jūsu personīgajiem apstākļiem, katrs no jums ir kāda priesterības kvoruma loceklis, kam dots dievišķs uzdevums — mācīties un mācīt, mīlēt citus un kalpot tiem.

  Šovakar mēs paziņojam par nozīmīgu mūsu Melhisedeka priesterības kvorumu pārstrukturēšanu, lai efektīvāk paveiktu Tā Kunga darbu. Katrā bīskapijā augstie priesteri un elderi tagad tiks apvienoti vienā elderu kvorumā. Šīs izmaiņas lielā mērā uzlabos to vīriešu, kuriem ir priesterība, iespējas un spējas kalpot citiem. Topošie elderi tiks uzņemti šajā kvorumā, un kvoruma locekļi veidos ar viņiem brālīgas attiecības. Katrā stabā tā prezidijs turpinās prezidēt pār staba augsto priesteru kvorumu. Taču kvoruma sastāvs tiks noteikts, pamatojoties uz pašreizējiem priesterības aicinājumiem, kas tiks izskaidrots vēlāk.

  Elders D. Tods Kristofersons un elders Ronalds A. Rasbands no Divpadsmit apustuļu kvoruma tagad mums vairāk mācīs par šīm svarīgajām izmaiņām.

  Šīs izmaiņas ir tikušas pētītas daudzu mēnešu garumā. Mēs esam sajutuši neatliekamu vajadzību uzlabot to, kā mēs rūpējamies par saviem Baznīcas locekļiem un atskaitāmies par saviem kontaktiem ar viņiem. Lai to labāk izdarītu, mums ir jāstiprina savi priesterības kvorumi, lai sniegtu lielāku vadību mīlestības un atbalsta kalpošanā, ko Tas Kungs ir iecerējis Saviem svētajiem.

  Šīs izmaiņas ir Tā Kunga iedvesmotas. Tās ieviešot, mēs būsim vēl efektīvāki nekā jebkad iepriekš.

  Mēs esam iesaistīti Diženā Dieva darbā. Jēzus ir Kristus! Mēs esam Viņa pazemīgie kalpi! Lai Dievs jūs svētī, brāļi, kad mēs mācīsimies un veiksim savus pienākumus, es lūdzu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.