2010.–2019. gads
  Tas, kas ir jāsaprot katram Ārona priesterības nesējam
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Tas, kas ir jāsaprot katram Ārona priesterības nesējam

  Jūsu ordinācija Ārona priesterībā ir ļoti būtiska, lai palīdzētu Dieva bērniem saņemt Kristus Izpirkšanas spēku.

  Brāļi, tā ir privilēģija — būt ar jums kopā šajā vēsturiskajā konferencē. Kad es biju jauns misijas prezidents, es biju priecīgs tikties ar mūsu jauno misionāru pirmo grupu. Daži no mūsu vairāk pieredzējušiem misionāriem gatavojās nelielai sanāksmei ar viņiem. Es ievēroju, ka viņi bija salikuši bērnu krēsliņus pusaplī.

  „Kam domāti šie mazie krēsliņi?” es jautāju.

  Misionāri nedaudz kautrīgi teica: „Jaunajiem misionāriem.”

  Es uzskatu, ka tas, ko mēs domājam par citiem, nozīmīgi ietekmē viņu izpratni par to, kas viņi ir un par ko viņi var kļūt.1 Mūsu jaunie misionāri todien sēdēja pieaugušo krēslos.

  Es baidos, ka dažkārt mēs pārnestā nozīmē dodam mūsu Ārona priesterības jaunajiem vīriešiem bērnu krēsliņus tā vietā, lai palīdzētu viņiem saskatīt to, ka Dievs viņiem ir devis svētu atbildību un būtisku darbu, ko veikt.

  Prezidents Tomass S. Monsons deva mums padomu, ka jaunajiem vīriešiem ir jāsaprot, „ko tas nozīmē … būt Dieva priesterības nesējiem. Viņi ir jāvada pie garīgas sapratnes par aicinājuma svētumu, kurā viņi ir ordinēti.”2

  Šodien es lūdzu, lai Svētais Gars vadītu mūs pie lielākas sapratnes par Ārona priesterības spēku un svētumu, kā arī iedvesmotu mūs uzcītīgāk koncentrēties uz mūsu priesterības pienākumiem. Mans vēstījums ir domāts visiem Ārona priesterības nesējiem, ieskaitot tos, kam ir Melhisedeka priesterība.

  Elders Deils G. Renlands mācīja, ka priesterības nolūks ir nodrošināt Dieva bērniem piekļuvi Jēzus Kristus Izpirkšanas spēkam.3 Lai saņemtu Kristus Izpirkšanas spēku mūsu dzīvē, mums ir jātic Viņam, jānožēlo savi grēki, jānoslēdz un jātur svētas derības caur priekšrakstiem un jāsaņem Svētais Gars.4 Tie nav principi, kurus mēs ievērojam tikai vienreiz; drīzāk, tie darbojas kopā, apstiprinot un papildinot cits citu nemitīgā izaugsmes procesā — „nāciet pie Kristus un topiet pilnveidoti Viņā”.5

  Tad nu kāda ir Ārona priesterības loma tajā? Kādā veidā tā mums palīdz iegūt piekļuvi Kristus Izpirkšanas spēkam? Es ticu, ka atbilde rodama Ārona priesterības atslēgās — eņģeļu kalpošanas un sagatavošanas evaņģēlija atslēgās.6

  Eņģeļu kalpošana

  Sāksim ar vienu eņģeļu kalpošanas aspektu. Pirms Dieva bērni iegūst ticību Jēzum Kristum, tiem ir jāzina par Viņu un jātiek mācītam Viņa evaņģēlijam. Kā teica apustulis Pāvils:

  „Kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina?

  Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? …

  Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana — no Kristus pavēles.”7

  Kopš laika iesākuma Dievs ir „sūt[ījis] eņģeļus kalpot cilvēku bērniem, pasludināt Kristus atnākšanu.”8 Eņģeļi ir Debesu būtnes, kas nes Dieva vēstījumu.9 Gan ebreju, gan grieķu valodā vārda eņģelis sakne ir „vēstnesis”.10

  Ļoti līdzīgā veidā, kā Dievs sūta eņģeļus, kas ir pilnvaroti vēstneši, lai pasludinātu Viņa vārdu un vairotu ticību, arī mēs, kuriem ir Ārona priesterība, esam ordinēti „mācīt un aicināt visus nākt pie Kristus”.11 Evaņģēlija sludināšana ir priesterības pienākums. Un ar šo pienākumu saistītais spēks nav dots tikai praviešiem vai pat tikai misionāriem. Tas ir jums!12

  Tad kā mēs saņemam šo spēku? Kā 12 gadus vecs diakons — vai jebkurš no mums — iedveš Dieva bērnu sirdīs ticību Kristum? Mēs sākam ar to, ka studējam Viņa vārdu, lai tā spēks būtu mūsos.13 Viņš ir apsolījis, ka, ja mēs to darīsim, mums būs „Dieva spēks cilvēku pārliecināšanai”.14 Tā varētu būt iespēja mācīt kvoruma sanāksmē vai apmeklēt kādu Baznīcas locekli mājās. Tas var būt kaut kas mazāk oficiāls, piemēram, saruna ar draugu vai ģimenes locekli. Visās šajās situācijās, ja mēs esam sagatavoti, mēs varam mācīt evaņģēliju tā, kā to dara eņģeļi, — ar Svētā Gara spēku.15

  Elder Douglas D. Holmes with young man

  Es nesen dzirdēju Jēkabu, Ārona priesterības nesēju Papua Jaungvinejā, liecinām par Mormona Grāmatas spēku un par to, kā tā viņam ir palīdzējusi pretoties ļaunumam un sekot Garam. Viņa teiktais palielināja manu ticību un citu cilvēku ticību. Mana ticība ir augusi arī tad, kad esmu dzirdējis citus Ārona priesterības nesējus mācām un liecinām savās kvoruma sanāksmēs.

  Jaunie vīrieši, jūs esat pilnvaroti vēstneši. Ar saviem vārdiem un rīcību jūs varat iedvest Dieva bērnu sirdīs ticību Kristum.16 Kā teica prezidents Rasels M. Nelsons: „Jūs viņiem esat kā kalpojošs eņģelis.”17

  Sagatavošanās evaņģēlijs

  Ja pieaug ticība Kristum, tas vienmēr vada pie vēlmes mainīties vai nožēlot grēkus.18 Tādēļ tas ir loģiski, ka eņģeļu kalpošanas atslēgas ir saistītas ar sagatavošanās evaņģēlija atslēgām — „grēku nožēlošanas evaņģēlija un kristīšanas ar iegremdēšanu grēku piedošanai”.19

  Studējot savus Ārona priesterības pienākumus, jūs saskatīsiet skaidru uzdevumu — aicināt citus nožēlot grēkus un kļūt labākiem.20 Tas nenozīmē, ka mēs stāvam uz ielas stūra, saucot: „Nožēlojiet grēkus!” Daudz biežāk tas nozīmē, ka mēs nožēlojam grēkus, mēs piedodam, un, kalpojot citiem, mēs piedāvājam cerību un mieru, ko sniedz grēku nožēlošana, — jo mēs paši to esam piedzīvojuši.

  Es esmu bijis kopā ar Ārona priesterības nesējiem, apmeklējot viņu kvorumu locekļus. Es esmu bijis liecinieks tam, ka viņu rūpes mīkstina sirdis un palīdz viņu brāļiem sajust Dieva mīlestību. Es dzirdēju kādu jaunu vīrieti dalāmies liecībā saviem vienaudžiem par grēku nožēlošanas spēku. To darot, tika mīkstinātas sirdis, formulētas apņemšanās un tika izjusts Kristus dziedinošais spēks.

  Prezidents Gordons B. Hinklijs mācīja: „Viena lieta ir nožēlot grēkus. Cita — lai mūsu grēki tiktu atlaisti jeb piedoti. Spēks, lai to īstenotu, ir rodams Ārona priesterībā.”21 Ārona priesterības kristību un Svētā Vakarēdiena priekšraksti apliecina un pabeidz mūsu grēku nožēlošanu grēku atlaišanai.22 Prezidents Dalins H. Oukss to izskaidroja šādi: „Mums ir pavēlēts nožēlot savus grēkus un nākt pie Tā Kunga ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, un pieņemt Svēto Vakarēdienu … Kad mēs šādi atjaunojam savas kristību derības, Tas Kungs atjauno mūsu kristību attīrošo ietekmi.”23

  Brāļi, tā ir svēta privilēģija — izpildīt priekšrakstus, kas caur Glābēja Izpirkšanas spēku īsteno grēku atlaišanu tām sirdīm, kas nožēlojušas grēkus.24

  Man nesen pastāstīja par kādu priesteri, kuram ir grūtības izteikties, svētot Svēto Vakarēdienu pirmo reizi. Kad viņš to darīja, pār viņu un klātesošajiem nāca spēcīgs gars. Vēlāk sanāksmē viņš sniedza vienkāršu, taču skaidru liecību par Dieva spēku, ko viņš sajuta šī priekšraksta laikā.

  Mbuelongo Baptism

  Sidnejā, Austrālijā, četri priesteru kvoruma locekļi kristīja Mbuelongo ģimenes locekļus. Viena šī priestera māte pastāstīja man, kā šī pieredze spēcīgi ietekmēja viņas dēlu. Šie priesteri nonāca pie izpratnes par to, ko tas nozīmē — būt pilnvarotiem no Jēzus Kristus.25

  Kā jūs zināt, priesteri tagad var piedalīties aizstājošo kristību veikšanā templī. Mans 17 gadus vecais dēls nesen kristīja mani par dažiem no mūsu priekštečiem. Mēs abi izjutām dziļu pateicību par Ārona priesterību un privilēģiju darboties Dieva bērnu glābšanas labā.

  Jaunie vīrieši, kad jūs uzcītīgi veicat savus priesterības pienākumus, jūs piedalāties Dieva darbā — „īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi”.26 Šādas pieredzes palielina jūsu vēlmi un sagatavo jūs kā misionārus — mācīt grēku nožēlošanu un kristīt pievērstos. Tās jūs arī sagatavo kalpošanai dzīves garumā Melhisedeka priesterībā.

  Jānis Kristītājs — mūsu piemērs

  Ārona priesterības nesēji, mums ir privilēģija un pienākums — būt par Jāņa Kristītāja kalpošanas biedriem. Jānis tika sūtīts kā pilnvarots vēstnesis, lai liecinātu par Kristu un aicinātu visus nožēlot grēkus un tapt kristītiem — proti, viņš pielietoja Ārona priesterības atslēgas, par kurām mēs runājām. Jānis toreiz teica: „Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani; … Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni.”27

  Tādējādi Ārona priesterība ar eņģeļu kalpošanas un sagatavošanas evaņģēlija atslēgām sagatavo ceļu tam, lai Dieva bērni caur Melhisedeka priesterību saņemtu Svētā Gara dāvanu — lielāko dāvanu, ko mēs varam saņemt šajā dzīvē.28

  Kāda milzīga atbildība, ko Dievs ir devis Ārona priesterības nesējiem!

  Uzaicinājums un apsolījums

  Vecāki un priesterības vadītāji, vai jūs varat sajust prezidenta Monsona padoma nozīmīgumu — palīdzēt jaunajiem vīriešiem saprast to, „ko tas nozīmē … būt Dieva priesterības nesējiem”?29 Izpratne par Ārona priesterību un tās turēšana godā sagatavos viņus būt par uzticīgiem Melhisedeka priesterības nesējiem, vareniem misionāriem un taisnīgiem vīriem un tēviem. Caur savu kalpošanu viņi sapratīs un sajutīs priesterības spēka īstenumu — spēku rīkoties Kristus Vārdā Dieva bērnu glābšanai.

  Jaunie vīrieši, Dievam jums ir darbs, ko darīt.30 Jūsu ordinācija Ārona priesterībā ir ļoti būtiska, lai palīdzētu Viņa bērniem saņemt Kristus Izpirkšanas spēku. Es jums apsolu: ja jūs liksiet šos svētos pienākumus savas dzīves centrā, jūs sajutīsiet Dieva spēku — kā nekad agrāk. Jūs izpratīsiet savu identitāti kā Dieva dēls, kas aicināts ar svētu aicinājumu veikt Viņa darbu. Un jūs, līdzīgi Jānim Kristītājam, palīdzēsiet sagatavot ceļu Viņa Dēla atnākšanai. Par šīm patiesībām es liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.