2010.–2019. gads
  Svētā sapulce
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Svētā sapulce

  Brāļi un māsas, prezidents Nelsons ir aicinājis, lai es vadītu šo svēto sapulci, kurā mēs šodien esam pulcējušies.

  Šis ir ļoti nozīmīgs pasākums Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem visā pasaulē.

  Sākot ar 1880. gada 10. oktobri, kad par Brigama Janga darba turpinātāju, pravieti, gaišreģi un atklājēju un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu tika atbalstīts Džons Teilors, ikviens no šiem pasākumiem ir ticis saukts par oficiālu Baznīcas locekļu svēto sapulci, kurā tiek pausta Baznīcas balss.

  Mēs balsosim kvorumos un grupās. Lai kur jūs atrastos, jūs tiekat aicināti piecelties tikai tad, kad tas tiek prasīts, un ar paceltu roku parādīt, vai jūs izvēlaties atbalstīt tos, kuru vārdi tiek nosaukti. Jums ir jābalso tikai tad, kad jums tiek prasīts piecelties.

  Augstākie pilnvarotie, kas ir norīkoti uz Tempļa skvēra Tabernaklu un Sapulču namu, novēros balsošanu minētajos namos. Stabu centros balsošanu novēros kāds no attiecīgā staba prezidija locekļiem. Ja kāds balso pret kādu no atbalstāmajiem, viņiem vajadzētu sazināties ar savu staba prezidentu.

  Tagad mēs sāksim. Vēlreiz atkārtošu: lūdzu, piecelieties un balsojiet tikai tad, kad jums tas tiek prasīts.

  Mēs lūdzam, lai pieceļas Augstākā prezidija locekļi.

  Tiek ierosināts, lai Augstākais prezidijs atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu.

  Visi Augstākā prezidija locekļi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to.

  Tiek ierosināts, lai Augstākais prezidijs atbalstītu Dalinu Harisu Ouksu par pirmo padomnieku un Henriju Benjonu Airingu par otro padomnieku Baznīcas Augstākajā prezidijā.

  Tie Augstākā prezidija locekļi, kas var atbalstīt, var to parādīt.

  Tiek ierosināts, lai Augstākais prezidijs atbalstītu Dalinu Harisu Ouksu par Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidentu un Melvinu Raselu Balardu par prezidenta vietas izpildītāju Divpadsmit apustuļu kvorumā.

  Augstākā prezidija locekļi, kas var atbalstīt, var to parādīt.

  Tiek ierosināts, lai Augstākais prezidijs par Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem atbalstītu: M. Raselu Balardu, Džefriju R. Holandu, Dīteru F. Uhtdorfu, Deividu A. Bednāru, Kventinu L. Kuku, D. Todu Kristofersonu, Nīlu L. Andersenu, Ronaldu A. Rasbandu, Geriju E. Stīvensonu, Deilu G. Renlandu, Geritu Valteru Gongu un Ulisesu Soaresu.

  Augstākā prezidija locekļi, lūdzu, parādiet to.

  Tiek ierosināts, lai Augstākais prezidijs atbalstītu abus padomniekus Augstākajā prezidijā un visus Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļus kā praviešus, gaišreģus un atklājējus.

  Augstākā prezidija locekļi, lūdzu, parādiet to.

  Tagad Augstākais prezidijs var apsēsties.

  Mēs aicinām, lai elders Gongs un elders Soaress ieņemtu savas vietas Divpadsmit apustuļu kvoruma rindās.

  Lūdzu piecelties tikai Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļus, ieskaitot elderu Gongu un elderu Soaresu.

  Tiek ierosināts, lai Divpadsmit apustuļu kvorums atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu, līdz ar viņa padomniekiem un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem ir balsojis Augstākais prezidijs.

  Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to.

  Varat apsēsties.

  Mēs lūdzam, lai pieceļas Augstākie pilnvarotie Septiņdesmitie un prezidējošās Bīskapības locekļi.

  Tiek ierosināts, lai visi Augstākie pilnvarotie Septiņdesmitie un prezidējošās Bīskapības locekļi atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu, līdz ar viņa padomniekiem un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem ir balsojis Augstākais prezidijs.

  Visi Augstākie pilnvarotie Septiņdesmitie un prezidējošās Bīskapības locekļi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to.

  Varat apsēsties.

  Mēs lūdzam, lai pieceļas visi reģionu Septiņdesmitie, ordinētie patriarhi, augstie priesteri un elderi, — lai arī kur jūs visā pasaulē atrastos.

  Tiek ierosināts, lai jūs atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu; līdz ar viņa padomniekiem un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots.

  Visi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to.

  Ja kāds ir pret, var to parādīt.

  Lūdzu, sēdieties.

  Lūdzu piecelties visām Palīdzības biedrības loceklēm, tas ir, visām sievietēm, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.

  Tiek ierosināts, lai jūs atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu; līdz ar viņa padomniekiem un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots.

  Visas, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to, paceļot roku.

  Ja kāds ir pret, var to parādīt.

  Varat apsēsties.

  Lūdzu, piecelties visiem Ārona priesterības nesējiem, tas ir, visiem ordinētajiem priesteriem, skolotājiem un diakoniem.

  Tiek ierosināts, lai jūs atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu; līdz ar viņa padomniekiem un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots.

  Visi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to, paceļot roku.

  Ja kāds ir pret, var to parādīt.

  Varat apsēsties.

  Lūdzu piecelties visām jaunajām sievietēm, vecumā no 12 līdz 18 gadiem.

  Tiek ierosināts, lai jūs atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu; līdz ar viņa padomniekiem un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots.

  Visas, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to, paceļot roku.

  Ja kāda ir pret, var to parādīt.

  Varat apsēsties.

  Tagad mēs lūdzam, lai pieceltos visi Baznīcas locekļi, lai kur jūs atrastos, ieskaitot visus tos, kuri ir cēlušies kājās iepriekš.

  Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Raselu Marionu Nelsonu par pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu; līdz ar viņa padomniekiem un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem, kas ir tikuši nosaukti iepriekš un par kuriem jau ir balsots.

  Visi, kas var atbalstīt, lūdzu, parādiet to, paceļot roku.

  Ja kāds ir pret, var to parādīt.

  Jūs visi varat apsēsties.

  Paldies jums, brāļi un māsas, par jūsu mīlestību un atbalstu!