2010.–2019. gads
  Kalpošana
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Kalpošana

  Mēs ieviesīsim jaunāku, svētāku paņēmienu, kā kalpot citiem un rūpēties par tiem.

  Paldies, elder Gong un elder Soares, par jūsu sirsnīgi pausto ticību. Mēs esam ļoti pateicīgi par jums un jūsu dārgajām dzīvesbiedrēm.

  Dārgie brāļi un māsas, mēs pastāvīgi meklējam Tā Kunga vadību tajā, kā mēs varam palīdzēt mūsu Baznīcas locekļiem ievērot Dieva baušļus, it sevišķi divus augstākos baušļus — mīlēt Dievu un savu tuvāko.1

  Vairākus mēnešus mēs esam meklējuši labāku veidu, kā kalpot un apmierināt mūsu ļaužu garīgās un laicīgās vajadzības pēc Tā Kunga parauga.

  Mēs esam pieņēmuši lēmumu pārtraukt mājskološanu un apmeklējuma mācību tādā formā, kādā mēs tās pazīstam. Tā vietā mēs ieviesīsim jaunāku, svētāku paņēmienu, kā kalpot citiem un rūpēties par tiem. Mēs šos pūliņus sauksim vienkārši par kalpošanu.

  Efektīvus kalpošanas pūliņus veicina māsu iedzimtās dāvanas un priesterības ne ar ko nesalīdzināmais spēks. Mums visiem ir vajadzīga šāda aizsardzība no pretinieka viltīgajām blēdībām.

  Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma un māsa Džīna B. Bingema, Palīdzības biedrības vispārējā prezidente, paskaidros, kā nozīmētie priesterības brāļi un nozīmētās Palīdzības biedrības un Jauno sieviešu biedrības māsas tagad darbosies, kalpojot Baznīcas locekļiem visā pasaulē un uzraugot viņus.

  Augstākais prezidijs un Divpadsmitie ir vienoti, apstiprinot savus vēstījumus. Pateicības un lūgšanu pilni mēs sākam šo jauno Baznīcas vēstures nodaļu. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.