2010–2019
Baznīcas amatpersonu atbalstīšana
Oktobris 2015


Baznīcas amatpersonu atbalstīšana

Brāļi un māsas, prezidents Monsons lūdza, lai es tagad stādu priekšā atbalstīšanai Baznīcas Augstākos pilnvarotos, reģionu Septiņdesmitos un palīgorganizāciju vispārējos prezidijus.

Tiek ierosināts mums atbalstīt Tomasu Spenseru Monsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu; Henriju Benjonu Airingu kā pirmo padomnieku Augstākajā prezidijā un Dīteru Frīdrihu Uhtdorfu kā otro padomnieku Augstākajā prezidijā.

Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt.

Kas nevar atbalstīt, ja tādi ir, var to parādīt.

Balsojums tika atzīmēts.

Tiek ierosināts mums atbalstīt Raselu M. Nelsonu kā Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidentu un šādus šī kvoruma locekļus: Raselu M. Nelsonu, Dalinu H. Ouksu, M. Raselu Balardu, Robertu D. Heilzu, Džefriju R. Holandu, Deividu A. Bednāru, Kventinu L. Kuku, D. Todu Kristofersonu, Nīlu L. Andersenu un kā jaunos Divpadsmito kvoruma locekļus: Ronaldu A. Rasbandu, Geriju E. Stīvensonu un Deilu G. Renlandu.

Kas var atbalstīt, parādiet to, paceļot labo roku.

Ja kāds ir pret, var to parādīt.

Balsojums tika atzīmēts.

Tiek ierosināts atbalstīt padomniekus Augstākajā prezidijā un Divpadsmit apustuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus.

Visi, kas var atbalstīt, lūgšu parādīt to.

Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, lūgšu to parādīt tādā pašā veidā.

Balsojums tika atzīmēts.

Tā kā viņi ir saņēmuši aicinājumu kalpot Divpadsmito kvorumā, ar šo mēs atbrīvojam Ronaldu A. Rasbandu kā Septiņdesmito prezidija locekli un elderu Rasbandu un elderu Deilu G. Renlandu kā Pirmā Septiņdesmito kvoruma locekļus.

Tie, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību, var to parādīt.

Tiek ierosināts, ka mēs ar pateicību par viņu uzticīgo kalpošanu atbrīvojam elderu Donu R. Klārku kā Pirmā Septiņdesmito kvoruma locekli un elderus Koičī Aojagi un Brūsu A. Karlsonu kā Otrā Septiņdesmito kvoruma locekļus un nozīmētu viņus par goda Augstākajiem pilnvarotajiem.

Tie, kas vēlas mums pievienoties, izsakot pateicību par viņu lielisko kalpošanu, lūdzu, parādiet to.

Tāpat mēs atbrīvojam Serhiju A. Kovaļovu kā reģiona Septiņdesmito.

Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņa kalpošanu, lūgšu to parādīt.

Šobrīd mēs paziņojam par brāļa Džona S. Tenera, pirmā padomnieka Svētdienas skolas vispārējā prezidijā, un brāļa Devina G. Djuranta, otrā padomnieka Svētdienas skolas vispārējā prezidijā, atbrīvošanu. Kā iepriekš tika paziņots, brālis Teners ir iecelts kalpot par prezidentu BJU–Havaju salās.

Visi, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību šiem brāļiem par viņu kalpošanu un uzticību, lūgšu parādīt to.

Brālis Devins G. Djurants tagad ir ticis aicināts kalpot par pirmo padomnieku Svētdienas skolas vispārējā prezidijā un brālis Braijens K. Eštons — par otro padomnieku Svētdienas skolas vispārējā prezidijā.

Visi, kas var atbalstīt, lūgšu parādīt to.

Tie, kas pret, ja tādi ir.

Tiek ierosināts, ka mēs atbalstām pārējos esošos Augstākos pilnvarotos, reģionu Septiņdesmitos un palīgorganizāciju vispārējos prezidijus pašreizējā sastāvā.

Visi, kas var atbalstīt, lūgšu parādīt to.

Tie, kas pret, ja tādi ir.

Balsojums tika atzīmēts. Mēs aicinām tos, kas iebilda pret kādu no ierosinājumiem, sazināties ar savu staba prezidentu.

Brāļi un māsas, mēs esam pateicīgi par jūsu ticību un lūgšanām par Baznīcas vadītājiem.

Tagad mēs aicinām jaunos Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļus ieņemt savas vietas uz paaugstinājuma. Viņiem būs iespēja mūs uzrunāt rīt no rīta.