2010–2019
Ievērojiet baušļus!
Oktobris 2015


Ievērojiet baušļus!

Tas, kurš mūs radīja un lolo pret mums pilnīgu mīlestību, zina, kā mums jādzīvo, lai iegūtu lielāko laimi, kāda iespējama.

Mani mīļotie brāļi, cik labi atkal būt kopā ar jums! Mūs šovakar ir iedvesmojuši tie vārdi, ko esam dzirdējuši. Es lūdzu, kaut arī es tiktu vadīts savā sakāmajā.

Mans šīvakara vēstījums jums ir ļoti tiešs. Tas ir šāds: ievērojiet baušļus!

Dieva baušļi nav doti, lai ierobežotu mūs vai aizšķērsotu mums ceļu uz laimi. Patiesībā ir tieši pretēji. Tas, kurš mūs radīja un lolo pret mums pilnīgu mīlestību, zina, kā mums jādzīvo, lai iegūtu lielāko laimi, kāda iespējama. Viņš ir devis mums vadlīnijas, kuras, ja vien mēs tās ievērosim, droši vedīs mūs cauri šim, bieži vien tik bīstamajam, laicīgajam ceļojumam. Atcerēsimies populāras garīgās dziesmas vārdus: „Ievēro baušļus! Tad pasargāts būsi, tev sirdī būs miers.”1

Mūsu Debesu Tēvs mīl mūs pietiekami, lai teiktu: tev nebūs melot; tev nebūs zagt; tev nebūs pārkāpt laulību; tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu un tā tālāk.2 Mēs zinām baušļus. Viņš saprot, ka tad, ja mēs ievērosim baušļus, mūsu dzīve būs laimīgāka, piepildītāka un tajā būs daudz mazāk sarežģījumu. Mums būs vieglāk panest grūtības un tikt galā ar problēmām, un mēs saņemsim Viņa apsolītās svētības. Taču, dodams šos likumus un baušļus, Viņš ļauj mums izvēlēties — pieņemt tos vai noraidīt. Mūsu lēmumi attiecībā uz šo izvēli nosaka mūsu likteni.

Esmu pārliecināts, ka mūsu katra galīgais mērķis ir mūžīgā dzīve mūsu Debesu Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, klātbūtnē. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi pieņemt savā dzīvē tādas izvēles, kas ved uz šo lielo mērķi. Taču mēs zinām, ka pretinieks ir apņēmies pieredzēt mūsu izgāšanos. Viņš un viņa pulki neatslābstoši pūlas kavēt mūsu taisnīgo vēlmju piepildīšanos. Viņi nopietni un pastāvīgi apdraud mūsu mūžīgo pestīšanu, tādēļ arī mums ir neatslābstoši un apņēmīgi jācenšas sasniegt savu mērķi. Apustulis Pēteris brīdina mūs: „Esiet modrīgi! Jūsu pretinieks, velns, staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt.”3

Kaut arī mūsu dzīvē nav tādu brīžu, kad mēs būtu atbrīvoti no kārdinājumiem, jūs, jaunie vīrieši esat tajā vecumā, kad varat būt īpaši viegli ievainojami. Pusaugu gadi bieži vien ir nedrošības periods, kad šķiet, ka neesat pietiekami labi, kad cenšaties atrast savu vietu vienaudžu vidū un iederēties. Jūs varat just kārdinājumu pazemināt savus standartus un sekot pūlim, lai tie, kurus vēlaties par saviem draugiem, jūs pieņemtu. Lūdzu, esiet stipri un modri attiecībā uz jebko, kas varētu laupīt jums jūsu mūžīgās svētības. Tām izvēlēm, ko jūs pieņemat šeit un tagad, ir mūžīga nozīme.

1. vēstulē korintiešiem mēs lasām: „Pasaulē … ir daudz dažādu [balsu].”4 Mūs ieskauj pamudinošas balsis, maldinošas balsis, noniecinošas balsis, pārgudras balsis un mulsinošas balsis. Es varētu piebilst, ka tās ir skaļas balsis. Es mudinu jūs nogriezt skaļumu un tā vietā ļaut sevi ietekmēt rāmajai, klusajai balsij, kas palīdzēs nonākt drošībā. Paturiet prātā, ka pēc tam, kad jūs tikāt kristīti, kāds, kam ir pilnvaras, uzlika rokas uz jūsu galvas un konfirmēja jūs par Baznīcas locekļiem, sakot: „Saņem Svēto Garu.”5 Atveriet savas sirdis un savas dvēseles šai īpašajai balsij, kas liecina par patiesību. Kā solīja pravietis Jesaja: „Tavas ausis dzirdēs … šos vārdus: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to!”6 Kaut mēs vienmēr būtu attiecīgi noskaņoti, lai varētu dzirdēt šo mierinošo, ceļu rādošo balsi, kas ļaus mums būt drošībā!

Baušļu neievērošana ir pavērusi ceļu tam, ko es uzskatu par mūsdienu sodībām. To skaitā ir visatļautības sodība, pornogrāfijas sodība, narkotiku sodība, netikumības sodība un abortu sodība, un es minēju tikai dažas. Svētie Raksti mums vēsta, ka pretinieks ir „visu šo lietu radītājs”.7 Mēs zinām, ka viņš ir visu melu tēvs, kas cenšas pievilt un padarīt aklus cilvēkus.8

Es lūdzos, lai jūs vairītos no visa, kas var laupīt jums laimi šeit, laicīgajā dzīvē, un mūžīgo dzīvi pēc nāves. Ar saviem maldiem un meliem pretinieks vedīs jūs lejup pa slideno nogāzi — pretī sagrāvei, ja vien jūs viņam to ļausiet. Visdrīzāk tikai esot uz šīs slidenās nogāzes, jūs sapratīsiet, ka vairs nav iespējams apstāties. Jūs esat dzirdējuši pretinieka vēstījumus. Viņš viltīgi aicina: „Šī viena reizīte jau nekaitēs; visi to dara; neesi vecmodīgs; laiki ir mainījušies; tas nevienam nekaitēs; tā ir tikai un vienīgi tava dzīve.” Pretinieks mūs pazīst, un viņš zina, kādus kārdinājumus mums būs grūti ignorēt. Cik gan svarīga ir pastāvīga modrība, lai neatsauktos šiem meliem un kārdinājumiem!

Mums jābūt ļoti drošsirdīgiem, lai mēs paliktu uzticīgi un patiesi, par spīti pieaugošajam spiedienam un viltīgajām ietekmēm, kas mūs ieskauj, sagrozot patiesību, sagraujot labo un piedienīgo un cenšoties aizstāt patiesību ar cilvēku pasaulīgajām filosofijām. Ja baušļus būtu uzrakstījuši cilvēki, tad to mainīšana ar noteiktu dispozīciju vai likumdošanu, vai jebkādiem citiem līdzekļiem būtu cilvēku privilēģija. Taču baušļi ir Dieva doti. Mēs varam izmantot savu rīcības brīvību, lai „pastumtu” tos malā. Taču mēs nevaram tos izmainīt, tāpat kā mēs nevaram mainīt sekas, kas iestājas, nepaklausot vai pārkāpjot tos.

Kaut mēs saprastu, ka lielākā laime šajā dzīvē ir iegūstama, sekojot Dieva baušļiem un paklausot Viņa likumiem! Esmu iemīļojis vārdus, kas rodami Jesajas 32. nodaļas 17. pantā : „Un taisnības auglis būs miers un taisnības panākums — klusums un drošība mūžīgi.” Tāds miers un drošība gūstami vienīgi caur taisnīgumu.

Mēs nevaram pieļaut ne mazāko atkāpi attiecībā uz grēku. Mēs nedrīkstam ļaut sev uzskatīt, ka varam ņem dalību pat „tikai nelielā” nepaklausībā Dieva baušļiem, jo grēks var sagrābt mūs ar dzelžainu roku, no kuras būs mokoši un sāpīgi atbrīvoties. Atkarības, ko izraisa narkotikas, alkohols, pornogrāfija un netikumība, ir reālas un no tām ir tikpat kā neiespējami atbrīvoties, nepieliekot lielas pūles un nesaņemot daudz palīdzības.

Ja kāds no jums šajā ceļā ir paklupis, es apgalvoju, ka jūs varat atgriezties. Šo procesu sauc par grēku nožēlošanu. Kaut arī šis ceļš ir grūts, no tā ir atkarīga jūsu mūžīgā pestīšana. Kas gan varētu būt vēl lielāku pūliņu vērts? Es lūdzos, lai jūs nolemtu jau šeit un tagad — spert soļus, kas nepieciešami pilnīgai grēku nožēlai. Jo ātrāk jūs to izdarīsiet, jo ātrāk jūs iegūsiet mieru, klusumu un drošību, par ko runā Jesaja.

Pirms neilga laika es dzirdēju kādas sievietes liecību, kura līdz ar vīru bija nogājusi no drošā ceļa, pārkāpjot baušļus un šajā procesā gandrīz izpostot savu ģimeni. Kad viņi beidzot spēja paraudzīties caur biezo atkarības miglu un saprast, cik nelaimīga kļuvusi viņu dzīve un cik ļoti viņi sāpina savus mīļos, viņi sāka mainīties. Grēku nožēlas process šķita lēns un laiku pa laikam arī sāpīgs, taču ar priesterības vadītāju palīdzību, kā arī ģimenes locekļu un uzticamu draugu palīdzību viņi atgriezās uz ceļa.

Es dalīšos ar jums daļā no šīs māsas liecības par grēku nožēlas dziedinošo spēku: „Kā gan kāds, kurš kļuvis par pazudušo avi un nonācis [grēka] tvērienā, var atgūt šo mieru un laimi, ko tagad jūtam? Kā tas notiek? Atbilde … ir — pateicoties pilnīgajam evaņģēlijam, pilnīgajam Dēlam un Viņa upurim manā labā. … Kur bija tumsa, tagad ir gaisma. Kur bija izmisums un sāpes, tagad mīt laime un cerība. Mēs esam bezgalīgi svētīti, pateicoties pārmaiņām, kas notikušas vienīgi caur grēku nožēlu, kas iespējama, pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai Izpirkšanai.”

Mūsu Glābējs mira, lai sniegtu mums visiem šo svētīgo dāvanu. Kaut arī šis ceļš ir grūts, apsolījums ir īstens. Kā Tas Kungs saka tiem, kuri nožēlo:

„Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs9

un Es tos vairs nepieminēšu10 .”

Mums vajag stiprināt savu liecību visu dzīvi, studējot Svētos Rakstus, kā arī lūdzot un apdomājot Jēzus Kristus evaņģēlija patiesās mācības. Dziļi iesakņojusies, liecība par evaņģēliju, Glābēju un mūsu Debesu Tēvu atstās ietekmi uz visu, ko darām.

Es liecinu, ka mēs visi esam mūsu Debesu Tēva mīļotie dēli, kas sūtīti uz Zemi šajās dienās un šajā laikā ar noteiktu mērķi un kam ir dota Dieva priesterība, lai mēs varētu kalpot citiem un veikt Dieva darbu šeit, uz Zemes. Mums ir pavēlēts dzīvot tā, lai mēs turpinātu būt šīs priesterības cienīgi.

Mani brāļi, ievērosim baušļus! Ja mēs to darīsim, mūs gaida brīnišķas un apbrīnojamas balvas. Es lūdzu, kaut mums būtu šī svētība, Jēzus Kristus, mūsu Glābēja un mūsu Pestītāja, Vārdā, āmen.

Drukāt