2010–2019
Pārvarēt mūsdienu pasaules izaicinājumus
Oktobris 2015


Pārvarēt mūsdienu pasaules izaicinājumus

Lēmumi, kurus jūs pieņemat, — misija, izglītība, laulība, karjera un kalpošana Baznīcā — veidos jūsu mūžīgo likteni.

Ir daudz rakstīts un teikts par mūsdienu jauno pieaugušo paaudzi. Pētījumi liecina, ka daudzi pretojas organizētai reliģijai. Daudziem ir parādi un nav darba. Lielākajai daļai patīk doma par laulību, taču daudzi vilcinās spert šo soli. Arvien vairāk pieaugušo nevēlas bērnus. Bez evaņģēlija un iedvesmotas vadības daudzi klīst pa svešiem ceļiem un pazaudē savu taku.

Par laimi, Baznīcas jaunos pieaugušos šīs satraucošās laikmeta iezīmes tik lielā mērā neskar, daļēji tāpēc, ka tie ir svētīti ar evaņģēlija ieceri. Šī mūžīgā iecere ietver ciešu turēšanos pie dzelzs margas — pieķeršanos Dieva vārdam un Viņa praviešu vārdiem. Mums nepieciešams ciešāk turēties pie margas, kas mūs ved atpakaļ pie Viņa. Lūk, šī ir „izraudzīšanas diena”1 mums visiem.

Kad zēna gados grasījos pieņemt kādu nepārdomātu lēmumu, mans tēvs mēdza teikt: „Robert, izlīdzini gaitu un lido taisni!” Jums varētu būt līdzīgi. Tikpat vienkārši kā viņš, es vēlētos uzrunāt tieši jauniešus — cēlos jauniešus — un cēlos jaunos pieaugušos, jo „manai dvēselei labpatīk skaidrība, … lai [mēs] varētu mācīties”.2

Jūs izdzīvojat kritisku savas dzīves periodu. Lēmumi, kurus jūs pieņemat, — misija, izglītība, laulība, karjera un kalpošana Baznīcā — veidos jūsu mūžīgo likteni. Tas nozīmē, ka jums vienmēr jālūkojas uz priekšu — jāraugās nākotnē.

Kad biju gaisa spēku pilots, es iemācījos šo principu: nekad tīšuprāt nelidot pērkona negaisā. (Es jums nestāstīšu, kā es to apguvu.) Tā vietā lidojiet tam apkārt, izvēlieties citu ceļu vai pirms nolaišanās nogaidiet, kamēr negaiss pāries.

Mīļotie jaunie pieaugušie, brāļi un māsas, es vēlos jums palīdzēt pēdējo dienu negaisos „lidot taisni”. Jūs esat piloti. Jums ir pienākums domāt par katras izvēles, ko jūs veicat, sekām. Pajautājiet sev: „Ja es pieņemšu šo lēmumu, kas ir ļaunākais, kas varētu notikt?” Jūsu taisnīgās izvēles palīdzēs jums nenovirzīties no ceļa.

Padomājiet par to: ja jūs izvēlēsities nelietot alkoholu, jūs nekļūsiet par alkoholiķi! Ja izvēlēsities nekad neiekļūt parādos, jūs izvairīsieties no bankrota iespējamības!

Viens no Svēto Rakstu nolūkiem ir parādīt, kā taisnīgi ļaudis atbild uz kārdinājumu un ļaunumu. Īsumā sakot, viņi izvairās no tā! Jāzeps aizbēga no Potifara sievas.3 Lehijs kopā ar savu ģimeni atstāja Jeruzālemi.4 Marija un Jāzeps aizbēga uz Ēģipti, lai izvairītos no Heroda bezdievīgā plāna.5 Katrā no šiem gadījumiem Debesu Tēvs brīdināja šos ticīgos. Līdzīgi Viņš mums palīdzēs zināt, vai cīnīties, aizbēgt vai ļauties esošajiem apstākļiem. Viņš mūs uzrunās caur lūgšanu, un, kad mēs lūdzam, mums ir Svētais Gars, kas mūs vadīs. Mums ir Svētie Raksti, mūsdienu praviešu mācības, patriarhālās svētības, iedvesmotu vecāku, priesterības un palīgorganizāciju vadītāju padomi un pāri visam — klusa, maiga Gara balss.

Tas Kungs vienmēr turēs Savu solījumu: „Es vadīšu jūs.”6 Vienīgais jautājums — vai mēs ļausim, lai mūs ved? Vai mēs uzklausīsim Viņa balsi un Viņa kalpu balsi?

Es liecinu: ja jūs būsiet gatavi uzklausīt To Kungu, Viņš būs gatavs uzklausīt jūs un palīdzēt jums.7 Ja jūs mīlat Viņu un ievērojat Viņa baušļus, ar jums būs Viņa Gars, kas jūs vadīs. „Uzticies tam Garam, kas vada darīt labu. … Ar to tu zināsi visas lietas, … kuras piederas taisnības lietām.”8

Šos principus ņemot par pamatu, ļaujiet man jums dot kādu praktisku padomu.

Daudzi jūsu paaudzes pārstāvji ir lielos parādos. Kad es biju jauns pieaugušais, mans staba prezidents bija investīciju baņķieris Volstrītā. Viņš man mācīja: „Tu esi bagāts, ja laimīgi vari dzīvot atbilstoši saviem līdzekļiem.” Kā jūs to varat īstenot? Maksājot savu desmito tiesu un pēc tam taupot! Kad pelnāt vairāk, uzkrājiet vairāk. Nesacentieties ar citiem dārgu luksusa preču iegādē. Nepērciet to, ko jūs nevarat atļauties.

Daudzi jaunie pieaugušie visā pasaulē kļūst par parādniekiem, lai iegūtu izglītību, un pēc tam konstatē, ka studiju izmaksas ir lielākas, nekā viņi spēj atmaksāt. Meklējiet stipendijas un grantus. Ja iespējams, sameklējiet nepilna laika darbu, lai spētu samaksāt paši. Tas prasīs upurēšanos, taču palīdzēs gūt panākumus.

Izglītība sagatavo jūs labākām darba iespējām. Tā palīdz jums labāk kalpot un svētīt apkārtējos. Tā jūs virzīs pa mūžizglītības ceļu. Tā jūs stiprinās cīņā pret neziņu un maldiem. Kā mācīja Džozefs Smits: „Zināšanas padzen tumsu, neziņu un šaubas; jo tās nevar pastāvēt tur, kur ir zināšanas. … Zināšanās ir spēks.”9 „Būt mācītam ir labi, ja paklausa Dieva padomiem.”10 Izglītība jūs sagatavos nākotnei, tajā skaitā, laulībai.

Un atkal, vai es varu runāt atklāti? Ceļš, kas ved uz laulību, iet cauri teritorijai, kuru sauc par randiņiem! Randiņi ir iespēja ilgstošām sarunām. Kad dodaties uz randiņiem, uzziniet viens par otru visu iespējamo. Ja iespējams, iepazīstiet viens otra ģimeni. Vai jūsu mērķi ir savienojami? Vai jūs vienādi domājat par baušļiem, Glābēju, priesterību, templi, vecāku lomu, aicinājumiem Baznīcā un kalpošanu citiem? Vai esat redzējuši, kā jūs abi rīkojaties stresa situācijā, reaģējat panākumos un neveiksmēs, pārvarat dusmas un tiekat galā ar grūtībām? Vai cilvēks, ar kuru satiekaties, citus pazemo vai pacilā? Vai viņa vai viņas attieksme, valoda un izturēšanās ir tāda, ar kādu vēlaties dzīvot katru dienu?

Ir teikts: neviens no mums neprec pilnību; mēs precamies ar potenciālu. Īsta laulība nav domāta tikai manām vēlmēm; tā ir domāta arī, lai es būtu tāds, kādu viņa, kura būs mana dzīvesbiedre, vēlas mani redzēt.

Runājot pavisam vienkārši, neejiet uz satikšanos līdz pat divdesmit gadu vecumam, lai vienkārši „labi pavadītu laiku”, tādējādi atliekot laulību par labu citām interesēm un aktivitātēm. Kāpēc? Tāpēc, ka satikšanās un laulība nav gala mērķi. Tie ir vārti uz vietu, kur jūs galu galā vēlaties nokļūt. „Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.”11

Tagad jūsu pienākums ir būt cienīgiem, lai apprecētu tādu cilvēku, kādu vēlaties apprecēt. Ja vēlaties apprecēt veselīgu, pievilcīgu, godīgu, laimīgu, strādīgu, garīgu cilvēku, tad esat šāds cilvēks. Ja jūs esat šāds cilvēks un neesat precējies, esiet pacietīgs. Gaidiet uz To Kungu. Es liecinu, ka Tas Kungs zina jūsu vēlmes un mīl jūs par jūsu uzticīgo ziedošanos Viņam. Viņam ir iecere jums — vai nu šajā dzīvē, vai nākamajā. Uzklausiet Viņa Garu. „Necentieties dot padomu Tam Kungam, bet pieņemiet padomu no Viņa rokas.”12 Šajā dzīvē vai nākamajā dzīvē Viņa apsolījumi tiks piepildīti. „Ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsities.”13

Ja jums nav daudz līdzekļu, neraizējieties. Kāds brīnišķīgs Baznīcas loceklis man nesen teica: „Es neaudzināju savus bērnus ar naudu, es audzināju viņus ar mīlestību.” Tajā ietverta liela patiesība. Sāciet pielietot savu ticību katrā savas dzīves jomā. Ja jūs to nedarīsiet, jūs piedzīvosiet to, ko es saucu par „ticības atrofēšanos”. Mazināsies spēks, kas nepieciešams, lai pielietotu savu ticību. Tādēļ pielietojiet savu ticību katru dienu, un jūs „kļūsiet stiprāki un stiprāki savā pazemībā un stingrāki un stingrāki ticībā Kristum”.14

Lai būtu gatavs laulībai, pārliecinieties, ka esat cienīgs pieņemt Svēto Vakarēdienu un esat tempļa rekomendācijas cienīgs. Regulāri apmeklējiet templi. Kalpojiet Baznīcā. Papildus kalpošanai Baznīcas aicinājumos sekojiet Glābēja piemēram, kurš vienkārši „gājis apkārt, labu darīdams”.15

Tagad jums var būt nopietni jautājumi par priekšā stāvošajām izvēlēm. Kad es biju jaunais pieaugušais, es meklēju padomu pie saviem vecākiem un ticīgiem, uzticamiem padomdevējiem. Viens bija priesterības vadītājs; otrs bija skolotājs, kurš man ticēja. Abi man teica: „Ja vēlies manu padomu, esi gatavs to pieņemt.” Es sapratu, ko tas nozīmē. Ar lūgšanu izvēlieties padomdevējus, kuriem ir svarīga jūsu garīgā labklājība. Esiet uzmanīgi, uzklausot savu vienaudžu padomu. Ja jūs vēlaties vairāk, nekā jums ir tagad, meklējiet padomu no pieredzējuša cilvēka, nevis no vienaudžiem!16

Atcerieties: neviens jūsu vietā nevar pieņemt lēmumus. Vienīgi jūsu ticība un lūgšanas liks jums saņemt iedvesmu un jūsu sirdij piedzīvot varenas pārmaiņas. Vienīgi jūsu apņemšanās — būt paklausīgiem —var mainīt jūsu dzīvi. Pateicoties Glābēja izpērkošajam upurim jūsu dēļ, jūsos ir šis spēks.17 Jums ir dota rīcības brīvība, jums ir stipras liecības, ja esat paklausīgi, un jūs varat sekot Garam, kas vada jūs.

Nesen kāds jauns režisors teica, ka viņam ir sajūta, ka viņš ir daļa no „pazudušo paaudzes” — no paaudzes, kas „meklē cerību un prieku, un piepildījumu, taču meklē nepareizajās vietās un nepareizajos veidos”.18

Glābēja līdzībā par pazudušo dēlu šim dēlam bija paredzētas daudzas svētības, taču, pirms viņš tās varēja iegūt, viņam bija rūpīgi jāpārskata sava dzīve, savas izvēles un savi apstākļi. Tālāk notikušais brīnums Rakstos ir aprakstīts ar vienkāršu frāzi: „Viņš nāca pie atziņas.”19 Vai es varu jūs mudināt nākt pie atziņas? Kad Baznīcā ir jāpieņem svarīgi lēmumi, mums bieži ir padomes sanāksmes. Ģimenes padomēm ir līdzīgs mērķis. Jūs varat sev noorganizēt to, ko es dēvēju par „personīgo padomi”. Pēc lūgšanas pavadiet kādu laiku vienatnē. Domājiet par nākotni. Pajautājiet sev: Pavaicājiet sev: „Kādas savas dzīves jomas es vēlos izkopt, lai es varētu stiprināt citus? Kāds es vēlētos būt pēc gada? Pēc diviem gadiem? Kādi lēmumi man jāpieņem, lai to sasniegtu?” Vienkārši atcerieties, ka jūs esat [savas dzīves] piloti. Es liecinu: ja jūs izzināsiet sevi, jūsu Debesu Tēvs nāks pie jums. Viņš jūs vadīs ar Sava Svētā Gara mierinošo roku.

Es liecinu, ka Dievs dzīvo. Es sniedzu jums savu īpašo liecību, ka Glābējs jūs mīl. „Vai mēs neturpināsim [Viņa diženo] lietu? Ejiet uz priekšu un nevis atpakaļ.”20 Kad jūs Viņam sekosiet, Viņš jūs stiprinās un pacilās. Viņš jūs aizvedīs uz jūsu augstākajām mājām. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.