Աբրահամ 3
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 3

Աբրահամն իմանում է արևի, լուսնի, և աստղերի մասին Ուրիմի ու Թումիմի միջոցով – Տերը նրան հայտնում է ոգիների հավերժական բնույթը – Նա սովորում է նախաերկրային կյանքի, նախակարգման, Ստեղծման, Քավչի ընտրության, և մարդու երկրորդ վիճակի մասին:

1 Եվ ես՝ Աբրահամս, աՈւրիմ ու Թումիմ ունեի, որը Տերը՝ իմ Աստվածը տվել էր ինձ Քաղդեայի Ուրում.

2 Եվ ես տեսա աաստղերը, որ նրանք շատ մեծ էին, և որ նրանցից մեկն ամենամոտն էր Աստծո գահին. և կային էլի շատ մեծերը, որոնք մոտ էին այդ մեկին.

3 Եվ Տերն ասաց ինձ. Սրանք կառավարողներն են. և այդ մեծի անունը աԿոլաբ է, որովհետև այն մոտ է ինձ, քանզի ես եմ Տերը՝ քո Աստվածը. ես դրել եմ այս մեկը, որ ղեկավարի բոլոր նրանց, որոնք պատկանում են այն նույնի կարգին, որի վրա դու կանգնած ես:

4 Եվ Տերն ասաց ինձ Ուրիմ ու Թումիմով, որ ըստ իր ժամանակների ու եղանակների և իր պտույտի՝ Կոլաբը Տիրոջ ձևով է. որ մեկ պտույտը մի աօր է Տիրոջ համար՝ ըստ նրա հաշվարկման ձևի, որը հազար բտարի է՝ ըստ այն ժամանակի, որը նշանակված է նրան, որի վրա դու կանգնած ես: Սա է Տիրոջ ժամանակի հաշվարկումը՝ ըստ Կոլաբի հաշվարկման:

5 Եվ Տերն ասաց ինձ. Այն մոլորակը, որն ավելի փոքր լուսատուն է, ավելի փոքրը, քան այն, որը պետք է կառավարի ցերեկը, այսինքն՝ գիշերը, հաշվարկման իմաստով բարձր է կամ ավելի մեծ է, քան այն, որի վրա դու կանգնած ես, քանզի նրա շարժումն իր կարգով ավելի դանդաղ է. սա ըստ կարգի է, քանի որ այն կանգնած է երկրից վեր, որի վրա դու կանգնած ես, հետևաբար նրա ժամանակի հաշվարկումն այնքան մեծ չէ, որքան նրա օրերի և ամիսների և տարիների թիվը:

6 Եվ Տերն ասաց ինձ. Արդ, Աբրահա՛մ, գոյություն ունեն այս աերկու փաստերը, ահա, քո աչքերը տեսնում են դա. քեզ տրված է իմանալ ժամանակների հաշվարկումը, և նշանակված ժամանակը, այո՛, երկրին նշանակված ժամանակը, որի վրա դու կանգնած ես, և ավելի մեծ լուսատուին նշանակված ժամանակը, որը նշանակված է կառավարելու ցերեկը, և ավելի փոքր լուսատուին նշանակված ժամանակը, որը նշանակված է կառավարելու գիշերը:

7 Արդ, առավել փոքր լուսատուին նշանակված ժամանակն ավելի երկար ժամանակ է, ինչ վերաբերում է նրա հաշվարկմանը, քան այն երկրի ժամանակի հաշվարկումը, որի վրա դու ես կանգնած:

8 Եվ որտեղ որ այս երկու փաստերը գոյություն ունեն, պիտի լինի մեկ ուրիշ փաստ դրանցից բարձր, այսինքն՝ պիտի լինի մեկ ուրիշ մոլորակ, որի ժամանակի հաշվարկումն էլ ավելի երկար պիտի լինի.

9 Եվ այդպես, մեկ մոլորակի ժամանակի հաշվարկումը պիտի լինի մյուսից ավելի բարձր, մինչև որ մոտենաս Կոլաբին, Կոլաբ, որը Տիրոջ ժամանակի հաշվարկման պես է. Կոլաբ, որը մոտ է դրված Աստծո գահին, որպեսզի կառավարի բոլոր այն մոլորակները, որոնք պատկանում են միևնույն ակարգին, ինչպես այն մեկը, որի վրա դու ես կանգնած:

10 Եվ քեզ տրված է իմանալ բոլոր այն աստղերին նշանակված ժամանակները, որոնք դրված են լույս տալու համար, մինչև որ դու մոտ գաս Աստծո գահին:

11 Այդպես, ես՝ Աբրահամս, ախոսեցի Տիրոջ հետ, դեմառդեմ, ինչպես մի մարդ խոսում է մեկ ուրիշի հետ. և նա պատմեց ինձ այն գործերի մասին, որոնք նրա ձեռքերն էին արարել.

12 Եվ նա ասաց ինձ. Որդի՛ս, որդի՛ս (և նա պարզել էր իր ձեռքը), ահա, ես քեզ ցույց կտամ այս բոլորը: Եվ նա իր ձեռքը դրեց իմ աչքերին, և ես տեսա այն բաները, որոնք նրա ձեռքերն արարել էին, որոնք շատ էին. և դրանք բազմապատկվում էին իմ աչքերի առաջ, և ես չէի կարողանում տեսնել դրանց վերջը:

13 Եվ նա ինձ ասաց. Սա Շինեհան է, որն արևն է: Եվ նա ինձ ասաց. Կոկոբ, որն է՝ աստղ: Եվ նա ինձ ասաց. Օլե, որը լուսինն է: Եվ նա ասաց ինձ. Կոկոբիմ, որը նշանակում է աստղեր կամ բոլոր մեծ լույսերը, որոնք կային երկնակամարում:

14 Եվ գիշերային ժամ էր, երբ Տերն ասաց ինձ այս խոսքերը. Ես սրանց նման ակբազմացնեմ քեզ և քո գալիք բսերունդը. և եթե դու կարողանաս հաշվել ավազի հատիկների գթիվը, քո սերունդների թիվը կլինի այդքան:

15 Եվ Տերն ասաց ինձ. Աբրահամ, ես քեզ ցույց եմ տալիս այս բաները, նախքան քո Եգիպտոս գնալը, որպեսզի դու հայտարարես այս բոլոր խոսքերը:

16 Եթե գոյություն ունեն երկու բաներ, և մեկը մյուսից բարձր է, ուրեմն պետք է որ լինեն դրանցից ավելի բարձր բաներ. ուստի, աԿոլաբը քո տեսած բոլոր Կոկոբիմներից բարձրն է, որովհետև ամենամոտն է ինձ:

17 Արդ, եթե լինեն երկու բաներ, մեկը մյուսից բարձր, և լուսինը լինի երկրից բարձր, ուրեմն հնարավոր է մեկ ուրիշ մոլորակ կամ աստղ գոյություն ունենա, որն ավելի բարձր է. և չկա ոչինչ, որ Տերը՝ քո Աստվածը, իր սրտում մտադրվի, բայց աչանի:

18 Ինչ էլ որ լինի, նա արարել է ավելի մեծ աստղը. ինչպես և, եթե կան երկու ոգի, և մեկն ավելի խելացի է, քան մյուսը, այնուամենայնիվ, այս երկու ոգիները, չնայած նրան, որ մեկն ավելի խելացի է, քան մյուսը, չունեն սկիզբ. նրանք գոյություն են ունեցել նախկինում, նրանք չեն ունենա վերջ, նրանք գոյություն կունենան հետագայում, քանզի նրանք անոլեմ են, կամ հավերժական:

19 Եվ Տերն ասաց ինձ. Գոյություն ունեն այս երկու փաստերը, որ կան երկու ոգիներ՝ մեկը լինելով ավելի խելացի, քան մյուսը. պիտի լինի մեկ ուրիշը, առավել խելացի, քան նրանք. Ես եմ Տերը՝ քո Աստվածը, ես աավելի խելացի եմ, քան նրանք բոլորը:

20 Տերը՝ քո Աստվածը, ուղարկեց իր հրեշտակին, որ քեզ աազատի Եղկենայի քրմի ձեռքից:

21 Ես բնակվում եմ նրանց բոլորի մեջ. դրա համար ես այժմ իջել եմ քո մոտ, որ քեզ հայտնեմ իմ ձեռքերի արարած ագործերը, որում իմ բիմաստությունը գերազանցում է նրանց բոլորին, քանզի ես կառավարում եմ վերևում՝ երկնքում, և ներքևում՝ երկրի վրա, ողջ իմաստությամբ և խելամտությամբ, բոլոր բանականությունների վրա, որոնք քո աչքերը տեսել են ի սկզբանե. սկզբում ես վայր իջա բոլոր բանականությունների մեջ, որոնց դու տեսել ես:

22 Արդ, Տերը ինձ՝ Աբրահամիս, ցույց էր տվել այն աբանականությունները, որոնք կազմավորվել էին բնախքան աշխարհի լինելը. և նրանց բոլորի մեջ կային շատ գազնվազարմ ու մեծ հոգիներ.

23 Եվ Աստված տեսավ այդ հոգիները, որ նրանք լավն էին, և նա կանգնեց նրանց մեջ և ասաց. Սրանց ես կդարձնեմ իմ կառավարիչները. քանզի նա կանգնել էր նրանց մեջ, ովքեր ոգի էին, և նա տեսավ, որ նրանք լավն էին. և նա ասաց ինձ. Աբրահամ, դու սրանցից մեկն ես. դու աընտրվել էիր նախքան քո ծնվելը:

24 Եվ նրանց մեջ կանգնած էր ամեկը, որն Աստծո նման էր, և նա ասաց նրանց, ովքեր իր հետ էին. Մենք կիջնենք ներքև, քանզի մի տարածություն կա այնտեղ, և մենք կվերցնենք այս նյութերից և բկստեղծենք մի գերկիր, որի վրա սրանք կկարողանան բնակվել.

25 Եվ դրանով մենք նրանց ակստուգենք, որպեսզի տեսնենք, թե արդյոք նրանք բկանեն այն ամենը, ինչ Տերը՝ իրենց Աստվածը, կպատվիրի նրանց.

26 Եվ նրանց, ովքեր պահում են իրենց աառաջին վիճակը, կտրվի ավելին. իսկ նրանք, ովքեր չեն պահում իրենց առաջին վիճակը, փառք չեն ունենա այն նույն թագավորության մեջ, նրանց հետ, ովքեր պահում են իրենց առաջին վիճակը. և նրանք, ովքեր կպահեն իրենց բերկրորդ վիճակը, նրանց գլխին գփառք կավելացվի հավիտյանս հավիտենից:

27 Եվ աՏերն ասաց. Ո՞ւմ ուղարկեմ: Եվ մեկը՝ Մարդու բՈրդու նման, պատասխանեց. Ահա ես, ինձ ուղարկիր: Եվ մեկ գուրիշը պատասխանեց և ասաց. Ահա ես, ինձ ուղարկիր: Եվ Տերն ասաց. Ես կուղարկեմ առաջինին:

28 Եվ աերկրորդը բարկացավ, և չպահեց իր առաջին վիճակը. և այդ օրը բշատերը հետևեցին նրան: