2021
Et budskap om håp for dem som sitter i fengsel
forrige neste

Et budskap om håp for dem som sitter i fengsel

Guds lys kan være en del av din fremtid.

Illustrasjoner: David Green

For mange år siden besøkte jeg et fengsel da jeg møtte en mann som het Eric. Han hadde sittet i fengsel i 17 år. I løpet av denne tiden gikk Eric sjelden glipp av kirken. Han ba ofte sammen med andre og hjalp mange å lære om Skriftene. Da jeg møtte Eric, led han av alvorlige helseproblemer. Jeg fikk anledning til å snakke med ham på sykehusrommet hans i fengselet.

Da vi snakket sammen, fortalte Eric meg hvor takknemlig han var for de mange medlemmene av Kirken som hadde støttet ham i årenes løp. Han uttrykte sitt vitnesbyrd og sin tro på Jesus Kristus. Så hvisket han at det fremdeles var mange dager da han følte seg glemt og alene. Vi snakket sammen en stund til, ba sammen og skiltes som venner. Noen timer senere fikk jeg vite at Eric hadde gått bort.

Erics reise gjennom livet hadde vært vanskelig. Men til slutt hadde han blitt kjent med og glad i vår himmelske Fader, Jesus Kristus og seg selv. Og det er det viktigste. I evigheten tror jeg ikke det spiller noen rolle hvor eller hvordan vi ble kjent med Jesus. Det som vil bety noe, er hva hver enkelt av oss gjorde med vårt liv etter at vi fant ham.

Omstendighetene og valgene som førte til at du havnet i fengsel, behøver ikke å definere livet ditt. Du kan ha gjort feil, store og små. Du kan ha begått en forbrytelse en eller mange ganger. Dette er en del av fortiden din, men fortiden bestemmer ikke fremtiden. Du kan ta valg som vil føre til lykke, også i vanskelige tider.

Din sanne identitet

Søster Joy D. Jones, Primærs generalpresident, har besøkt fengsler flere ganger. Hun fortalte meg en gang denne historien:

“Jeg husker første gang jeg besøkte fengselet i nærheten av der jeg bor. Da jeg snakket med en gruppe innsatte, føltes det som om jeg befant meg på et hellig sted fordi jeg visste at de oppriktig ønsket å forandre seg og komme til Kristus. Vi snakket om vår guddommelige identitet som Guds barn.

På ett tidspunkt fortalte jeg dem om mitt to år gamle barnebarn som kom til meg en dag og smilte. Hun kunngjorde entusiastisk: ‘Bestemor, jeg er Guds barn!’ Da sa en av dem lavmælt: ‘Jeg lurer på hvordan livet mitt ville vært i dag hvis noen hadde fortalt meg da jeg var ung at jeg var Guds barn.’

“Den gode nyheten er at vi alle er Guds barn”, fortsatte søster Jones, “enten vi finner det ut som barn eller senere i livet. Det er aldri for sent. Du er ikke glemt. Gud kjenner deg. Han er glad i deg. Hans Sønn Jesus Kristus er vår Frelser. Han sonet for hver og en av oss. På grunn av dette forstår Jesus vårt liv fullkomment, og vi kan få fullstendig tilgivelse for våre synder. Han sa: ‘Ja, om de måtte glemme, så glemmer ikke jeg deg … Se, i begge mine hender har jeg gravert deg, dine murer står alltid for meg’ (1 Nephi 21:15–16).”

Å tro at du og alle du kjenner, er Guds barn, kan være en kilde til indre styrke. Når du godtar denne sannheten og lar den veilede deg, vil du finne større fred og bli et godt eksempel for andre.

Å gjenoppbygge tillit

Gjennom hele livet kan det være vanskelig å vite hvem du kan stole på, men du kan alltid stole på din himmelske Fader. Skriftene lærer oss at Gud kjenner deg fullkomment. Han er glad i deg og kan ikke lyve.1 Hvis det er vanskelig for deg å stole på andre – også Gud – kan du be angående det. Spør din himmelske Fader: “Er du glad i meg? Kan jeg stole på deg?” Lytt så etter et svar. Det kan komme som en fredelig følelse eller stille tanke. Det kan ta tid. Men Gud vil besvare dine bønner.

I tillegg til å vite hvem du kan stole på, er det viktig å bli en som er til å stole på. Det er kanskje ikke passende for deg å ha kontakt med dem du har skadet. Men du kan likevel overveie tidligere hendelser fra deres synsvinkel, utvikle medlidenhet med dem og be for dem. Du kan velge å være en pålitelig person i de nye relasjonene du utvikler.

Det kan være en lang vei. Jeg er takknemlig for denne oppmuntringen fra eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum: “Fortsett å vise kjærlighet. Fortsett å prøve. Ha tillit. Ha tro. Fortsett å vokse. Himmelen heier på dere i dag, i morgen og for evig.”2

Barneoppdragelse mens du er i fengsel

Du kan bli fristet til å tro at du ikke kan være mor eller far mens du soner din fengselsstraff. Motstå denne tankegangen. Når det er mulig, kan du finne måter å støtte familien og barna på.

I de senere år har Kirkens ledere understreket hvor viktig det er å undervise hverandre i evangeliet i familien. Spør deg selv: “Hvordan kan jeg hjelpe familien å motta evangeliets velsignelser?” Her er fire forslag:

  • Du kan alltid be for familien din. Bønn er en mektig form for åndelig arbeid som ikke begrenses av vegger eller avstand.

  • Hvis du får lov til å kommunisere med barna dine, kan du finne passende måter å uttrykke din kjærlighet på. Undervis dem om de åndelige lærdommene du lærer.

  • Gjør en innsats for å gjenopprette kontakten med pålitelige venner. Bygg opp relasjoner til dem som vil øve god innflytelse på din familie.

  • Gjør forandringer til det bedre. Enhver innsats du gjør for å forbedre deg og ta ansvar for dine valg, vil hjelpe deg å bli en bedre far eller mor.

Veien videre

Vår profet i dag, president Russell M. Nelson, sa at poenget med dette liv er å forberede seg til å møte Gud ved å følge Jesu Kristi eksempel. “Og vi gjør det når vi omvender oss hver dag og mottar hans rensende, helbredende og styrkende kraft”, sa han. “Da kan vi føle varig fred og glede, selv i vanskelige tider.”3

Omvendelse er en viktig del av helbredelsen. Den begynner når du oppriktig ber til Gud, forteller ham hva du har gjort galt og ber om hans tilgivelse. Du vil begynne å føle fred ved å lære mer om evangeliet og følge Jesu Kristi eksempel. Disse følelsene og din forandrede adferd er tegn på at du begynner å leges.

Kirkens ledere er der for å hjelpe deg å gå på denne stien tilbake til Gud. På grunn av Jesus Kristus vil det alltid være mulig å vende tilbake til din himmelske Fader. Selv om du kan føle deg tilgitt av Gud lenge før du blir tilgitt av familiemedlemmer, samfunnet eller til og med noen medlemmer av Kirken, må du ikke fortvile. Bare fortsett videre. Stol på Guds løfter og hans tidsplan.

Gud vil hjelpe deg å bli helbredet

Husk at enhver form for helbredelse – også for avhengighet, overgrep eller andre traumer – tar tid. Bibelen forteller historien om da Jesus helbredet en blind mann hvis syn kom tilbake litt etter litt. Han så først “noe likesom trær gå omkring”. Så la Jesus “hendene på øynene hans igjen”, og det var da mannen endelig så alt klart (Markus 8:24–25). På samme måte, da Jesus helbredet en kvinne som hadde blødninger, var det etter at hun hadde slitt med et helseproblem i 12 år (se Markus 5:25–34). Disse historiene minner oss om at fysisk, åndelig og psykisk helbredelse ofte kommer med tiden. Hvis du føler at helbredelsen ikke skjer så fort som du ønsker, kan du prøve å legge merke til små fremskritt. Be og snakk med Gud om det du føler, og takk ham for enhver fremgang du legger merke til.

Enten du allerede er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, lærer mer om evangeliet eller vender tilbake til medlemskap i Kirken, skal du vite at vi bryr oss om deg. Uansett hvordan din fortid har vært eller hvor lang veien foran deg er, kan din fremtid være fylt med Guds lys. Evangeliets sti gir oss styrke. Den gir oss trøst. Den fører til mer lykke i dette liv og glede i evigheten.

Din himmelske Fader og Jesus Kristus kjenner og elsker deg fullkomment. De vil aldri svikte deg. De vil aldri skade deg. De vil aldri glemme deg.