2010
Oversikt over den 180. halvårlige generalkonferanse

Oversikt over den 180. halvårlige generalkonferanse

Lørdag formiddag, 2. oktober 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Leder: President Henry B. Eyring. Åpningsbønn: Eldste Octaviano Tenorio. Avslutningsbønn: Eldste Eduardo Gavarret. Sang av Tabernakelkoret; Mack Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Andrew Unsworth og Clay Christiansen, organister: «Led oss, o du store Jehova», Salmer, nr. 48; «Let Zion in Her Beauty Rise», Hymns, nr. 41; «Ha takk for profeten du sendte», Salmer, nr. 17, arr. Wilberg, ikke utgitt; «I verden trenges tapre menn», Salmer, nr. 174; «Å, la meg høre om Jesus», Barnas sangbok, 36, arr. Murphy, ikke utgitt; «I denne skjønne morgenstund», Salmer, nr. 1, arr. Wilberg, ikke utgitt.

Lørdag ettermiddag, 2. oktober 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Leder: President Henry B. Eyring. Åpningsbønn: Eldste Claudio D. Zivic. Avslutningsbønn: Eldste Jorge F. Zeballos. Sang av et familiekor fra Sandy og Draper, Utah; Timothy Workman, dirigent; Linda Margetts, organist: «La oss stemme i et kor», Salmer, nr. 24., arr. Lyon, utg. Jackman; «Yndefull Sion, himlens stad», Salmer, nr. 20; «O, må jeg følge deg», Salmer, nr. 201; «Home», Children’s Songbook, 192, arr. Dayley, ikke utgitt.

Prestedømsmøtet, lørdag kveld, 2. oktober 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Leder: President Dieter F. Uchtdorf. Åpningsbønn: Eldste Marcos A. Aidukaitis. Avslutningsbønn: Eldste James J. Hamula. Sang av et prestedømskor fra opplæringssenteret for misjonærer i Provo; Douglas Brenchley og Ryan Eggett, dirigenter; Richard Elliott, organist: «Lytt, lytt, nasjoner!» Salmer, nr. 168, arr. Ipson, ikke utgitt; «Go, Ye Messengers of Heaven», Hymns, nr. 327; «Høyt oppå fjellets topp», Salmer, nr. 4; «Vi er kalt», Salmer, nr. 164, arr. Boothe, ikke utgitt.

Søndag formiddag, 3. oktober 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Leder: President Dieter F. Uchtdorf. Åpningsbønn: Eldste Gérald Caussé. Avslutningsbønn: Eldste Carlos A. Godoy. Sang av Tabernakelkoret; Mack Wilberg, dirigent; Clay Christiansen og Richard Elliott, organister: «Truth Eternal», Hymns, nr. 4; «Du himmelens og jordens fyrste», Salmer, nr. 169; «Kjærlig er Herren, vår hyrde», Salmer, nr. 145, arr. Wilberg, ikke utgitt; «Snart Israels Forløser», Salmer, nr. 5; «Elsk du din neste», Salmer, nr. 190, arr. Wilberg, ikke utgitt; «Vi gledes og frydes», Salmer, nr. 3, arr. Wilberg, ikke utgitt.

Søndag ettermiddag, 3. oktober 2010

Presidium: President Thomas S. Monson. Leder: President Dieter F. Uchtdorf. Åpningsbønn: Eldste Lawrence E. Corbridge. Avslutningsbønn: Biskop H. David Burton. Sang av Tabernakelkoret; Mack Wilberg og Ryan Murphy, dirigenter; Bonnie Goodliffe, organist: «Come, Rejoice», Hymns, nr. 9, arr. Murphy, ikke utgitt; «Led, milde lys», Salmer, nr. 77, arr. Wilberg, ikke utgitt; «Jeg er Guds kjære barn», Salmer, nr. 187; «Fader vår i himlen», Salmer, nr. 69, arr. Wilberg, ikke utgitt.

Lørdag kveld, 25. september 2010, Hjelpeforeningens fellesmøte

Presidium: President Thomas S. Monson. Leder: Julie B. Beck. Åpningsbønn: Sharon L. Eubank. Avslutningsbønn: Marsha G. Beck. Sang av et Hjelpeforenings-kor fra staver i Kearns, Utah; Cathy Jolley, dirigent; Linda Margetts, organist: «Kastes du på bølgen om i livet her», Salmer, nr. 136, arr. Kasen, utg. Jackman; «Carry On», Hymns, nr. 255, arr. Nielsen og Boothe, ikke utgitt (valthorn: Kristina Orcutt Tollefson, Mary Lampros og Claire Grover); «Mer hellighet gi meg», Salmer, nr. 79, arr. Beebe, utg. Larice; «Guds ånd som en ild», Salmer, nr. 2, arr. DeFord, ikke utgitt (fløyte: Tia Jaynes og Natalie Hall; vokalsolister: Katherine Dowse, Olivia Dowse, Megan Dowse Broughton, Jayni Dowse, Sally Dowse Duffin og Sofia Lee Dowse).

Taler fra konferansen

Du finner taler fra generalkonferansen på mange språk ved å gå inn på conference.lds.org eller languages.lds.org. Velg så språk. Lydopptak fra konferansen skal normalt være tilgjengelig ved distribusjonssentrene innen 2 måneder etter konferansen.

Budskap for hjemmelærere og besøkende lærerinner

Som budskap for hjemmelærere og besøkende lærerinner velger du den talen som best dekker behovene til dem du besøker.

Omslaget

Forsiden: Foto: Les Nilsson. Siste omslagsside: Foto: Welden C. Andersen.

Fotografier fra konferansen

Bilder fra generalkonferansen i Salt Lake City ble tatt av Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Lindsay Briggs, Cody Bell, Mark Weinberg, Weston Colton, Rod Boam og Sarah Carabine; i Argentina av Lucio Fleytas; i Brasil av Laureni Fochetto og Ana Claudia Soli; i Den dominikanske republikk av Krista Groll; i Irland av Farris Gerard; i Italia av Alessandro Dini Ciacci; i New Zealand av Victoria Taupau; i Syd-Afrika av Kevin Cooney; i Sverige av Jens Rydgren og i Uruguay av Abel Gómez Pereyra. Portrett av president Monson: Busath Photography.