2010
Rettelser

Rettelser

På innsiden av omslaget på konferansenummeret for mai 2010 skulle tredje setning i bildeteksten til Harmony, Pennsylvania, av Al Rounds, ha vært: «Her oversatte profeten Joseph Smith mye av Mormons bok.»

I oktober 2010-nummeret av Ensign og Liahona, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges templer, ble fotografiet av Washington D.C. tempel på side fire og fem og fotografiet av Portland Oregon tempel på siste omslagsside av heftet tatt av Robert A. Boyd.