2010
Undervisning for vår tid

Undervisning for vår tid

Leksjonene for Det melkisedekske prestedømmet og Hjelpeforeningen den fjerde søndagen i måneden vil vies «Undervisning for vår tid». Hver leksjon kan utarbeides fra en eller flere taler som ble holdt under siste generalkonferanse. Stavs- og distriktspresidenter kan velge ut de taler som skal brukes, eller de kan overlate dette ansvaret til biskopene og grenspresidentene. Lederne skulle understreke verdien av at brødrene i Det melkisedekske prestedømme og søstrene i Hjelpeforeningen studerer de samme talene på de samme søndagene.

De som er tilstede under leksjonene på den 4. søndagen, oppmuntres til å lese og ta med seg til klassen siste konferansenummer av Liahona.

Forslag til utarbeidelse av en leksjon på grunnlag av taler

Be om at Den hellige ånd må være med deg mens du studerer og underviser fra talen(e). Du kan bli fristet til å utarbeide leksjonen på grunnlag av annet materiale, men konferansetalene er det godkjente pensum. Din oppgave er å hjelpe andre å tilegne seg og etterleve evangeliet slik det er forkynt på Kirkens siste konferanse.

Les talen(e) og se etter prinsipper og læresetninger som dekker klassemedlemmenes behov. Se også etter historier, skriftstedhenvisninger og uttalelser i talen(e) som vil gjøre det lettere å undervise i disse sannhetene.

Lag et utkast over hvordan du vil undervise om prinsippene og læresetningene. Utkastet skulle også inneholde spørsmål som hjelper klassemedlemmene å:

  • Se etter prinsipper og læresetninger i talen(e).

  • Tenke over meningen.

  • Dele forståelse, ideer, erfaringer og vitnesbyrd med hverandre.

  • Anvende disse prinsippene og læresetningene i sitt eget liv.

Måneder

Leksjonsmateriale til leksjoner 4. søndag i måneden

November 2010-april 2011

Taler utgitt i november-nummeret 2010 av Liahona*

Mai 2011-oktober 2011

Taler utgitt i mai-nummeret 2011 av Liahona*