2010
Hjelpeorganisasjonenes presidentskaper på generalplan

Hjelpeorganisasjonenes presidentskaper på generalplan

Hjelpeforeningen

Silvia H. Allred

Silvia H. Allred
Førsterådgiver

Julie B. Beck

Julie B. Beck
President

Barbara Thompson

Barbara Thompson
Annenrådgiver

Unge kvinner

Mary N. Cook

Mary N. Cook
Førsterådgiver

Elaine S. Dalton

Elaine S. Dalton
President

Ann M. Dibb

Ann M. Dibb
Annenrådgiver

Primær

Jean A. Stevens

Jean A. Stevens
Førsterådgiver

Rosemary M. Wixom

Rosemary M. Wixom
President

Cheryl A. Esplin

Cheryl A. Esplin
Annenrådgiver

Unge menn

Larry M. Gibson

Larry M. Gibson
Førsterådgiver

David L. Beck

David L. Beck
President

Adrián Ochoa

Adrián Ochoa
Annenrådgiver

Søndagsskolen

David M. McConkie

David M. McConkie
Førsterådgiver

Russell T. Osguthorpe

Russell T. Osguthorpe
President

Matthew O. Richardson

Matthew O. Richardson
Annenrådgiver