2010
Vær et forbilde for de troende

Vær et forbilde for de troende

Enten vi er heltidsmisjonærer eller medlemmer, skulle vi alle være gode eksempler for dem som tror på Jesus Kristus.

Elder Russell M. Nelson

Mine kjære brødre, i kveld er vi forsamlet på mange steder over hele verden. Flotte heltidsmisjonærer er blant oss. Jeg vil be alle heltidsmisjonærer om å reise seg. Hvor dere enn er, eldster og misjonspresidentskaper, vær så snill å reise dere. Vi er takknemlige for hver og en av dere! Vi takker dere! Vi er glad i dere! Dere kan sette dere.

Fra tid til annen må vi minne oss selv på hvorfor vi har misjonærer. Det er på grunn av en befaling fra Herren, som sa:

«Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,

og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»1

Denne befaling er en av mange som har blitt fornyet fordi Jesu Kristi evangelium har blitt gjengitt i sin fylde. Misjonærer virker nå akkurat slik de gjorde på nytestamentlig tid. Apostlenes gjerninger beskriver apostlenes og andre disiplers tidlige misjonærarbeid etter Herrens virke på jorden. Der leser vi om den bemerkelsesverdige omvendelsen og dåpen til Saulus fra Tarsus,2 som tidligere hadde fnyst «av trusler og mord mot Herrens disipler»3 og forfulgt medlemmene av den nystartede Kirken. Etter et slikt utgangspunkt ble Saulus den omvendte Paulus, en av Herrens største misjonærer. De siste 15 kapitlene av Apostlenes gjerninger handler om Paulus’ og hans medhjelperes misjonærarbeid.

I et brev til en av sine mest betrodde medhjelpere skrev Paulus til den unge Timoteus: «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet.»4 Dette rådet er like relevant for oss nå som det var den gangen. Det gjelder våre heltidsmisjonærer, og det gjelder like mye alle medlemmer av Kirken. Enten vi er heltidsmisjonærer eller medlemmer, skulle vi alle være gode eksempler for dem som tror på Jesus Kristus.

Heltidsmisjonærer

Heltidsmisjonærer, i overkant av 52 000, virker i 340 misjoner over hele verden. De er troende og Herrens hengivne tjenere. Deres mål er «å innby andre til å komme til Kristus ved å hjelpe dem å motta det gjengitte evangelium gjennom tro på Jesus Kristus og hans forsoning, omvendelse, dåp, å motta Den hellige ånds gave og holde ut til enden».5

I likhet med Timoteus er de fleste heltidsmisjonærer unge menn. Noen er søstre, noen er seniormisjonærer. Vi er glad i dem alle! Misjonærer virker for å gjøre livet bedre for Guds barn. Vår himmelske Fader elsker alle sine barn. Han er tross alt deres Far. Han ønsker å velsigne dem med sin største gave, som er evig liv.6 Misjonærer forkynner dette hvor enn de virker. De hjelper andre å utvikle tro på Herren, omvende seg, bli døpt, motta Den hellige ånd, motta templets ordinanser og holde trofast ut til enden. Guds gjerning og herlighet – «å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv»7 – er også enhver misjonærs hellige gjerning og herlighet.

Vi trenger flere misjonærer – flere verdige misjonærer. Under sitt jordiske virke sa Herren til sine disipler: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!»8

På generalkonferansens møte i formiddag ga vår kjære president Thomas S. Monson en inntrengende oppfordring til alle unge menn i denne kirke om å forberede seg til misjonærtjeneste. Jeg håper hele budskapet hans vil bli fulgt opp i hvert hjem i Kirken.

Etter president Monsons kloke råd tilføyer jeg mitt vitnesbyrd. I min familie har jeg sett de velsignelser som kommer til alle misjonærer. Så langt er tallet på våre barn, barnebarn og deres ektefeller som er kalt som heltidsmisjonærer, 49, og dette tallet vil fortsette å stige. I hvert tilfelle har jeg sett den vekst i visdom, modning i dømmekraft og oppblomstring av tro som har funnet sted i hver misjonær. I likhet med mange generasjoner før dem, dro de ut i Guds tjeneste for å «[tjene] ham av hele [sitt] hjerte, og av all makt, sinn og styrke».9 Misjonærtjeneste har vært med på å forme deres guddommelige fremtid.

Medlemsmisjonærer

Paulus’ råd: «Vær et forbilde for de troende», er like mye til medlemmer. De fleste har ikke vært, og vil kanskje aldri bli heltidsmisjonærer. Men alle kan være medlemsmisjonærer. Når jeg sier det, minner det meg på en morsom hendelse. På en stor idrettsplass ved et misjonæropplæringssenter var det et skilt. Det sto: «Bare for misjonærer!» Andre som også ønsket å bruke idrettsplassen, satte opp sitt eget skilt. Der sto det: «Ethvert medlem en misjonær!»

Alle medlemmer kan være et forbilde for de troende. Brødre, som etterfølgere av Jesus Kristus, kan hver og en av dere leve i samsvar med hans læresetninger. Dere kan ha «et rent hjerte og rene hender». Dere kan ha «Guds bilde preget i deres [ansikt]».10 Deres gode gjerninger vil være lette for andre å se.11 Herrens lys kan stråle fra deres øyne.12 Med en slik utstråling bør dere være forberedt på spørsmål. Apostelen Paulus sa: «Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere.»13

La deres svar være varme og preget av glede. Og la deres svar være relevante for den som spør. Husk at han eller hun også er et Guds barn, den samme Gud som så inderlig ønsker at vedkommende skal kvalifisere seg for evig liv og vende tilbake til ham en dag. Det kan være dere som kan åpne døren til hans eller hennes frelse og forståelse av Kristi lære.14

Etter deres første svar må dere være beredt for neste steg. Dere kan invitere denne vennen til kirken sammen med dere. Mange av våre venner vet ikke at de er velkommen i våre kirkebygninger. «Kom og se» var Frelserens innbydelse til dem som ønsket å lære mer om ham.15 En innbydelse til et søndagsmøte sammen med dere, eller til en sosial sammenkomst eller tjenesteaktivitet i kirken, vil bidra til å avlive uriktige myter og hjelpe besøkende å føle seg mer vel sammen med oss.

Som medlemmer av Kirken skulle dere ta godt imot dem dere ikke kjenner. Hver søndag kan dere rekke ut en innbydende hånd til minst én dere ikke kjenner fra før. Hver dag skulle dere søke å utvide deres vennekrets.

Dere kan oppfordre en venn til å lese Mormons bok. Forklar at det hverken er en roman eller en historiebok. Det er et annet testamente om Jesus Kristus. Dens formål er «å overbevise jøde og hedning om at Jesus er Kristus, den evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner».16 Det finnes en kraft i denne boken som kan røre ved oppriktige sannhetssøkeres hjerte og gi dem oppmuntring. Oppfordre deres venn til å lese boken med en bønn i hjertet.

Profeten Joseph Smith sa «at Mormons bok var den mest korrekte av alle jordens bøker, sluttstenen i vår religion, og at et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok».17 Mormons bok lærer oss om Jesu Kristi forsoning, og er det redskap som Gud vil bruke til å oppfylle sitt løfte fra oldtiden om å samle det adspredte Israel i disse siste dager.18

For mange år siden spurte to av mine kolleger – en sykepleier og hennes mann som var lege – hvorfor jeg levde slik jeg gjorde. Jeg svarte: «Fordi jeg vet at Mormons bok er sann.» Jeg lot dem låne et eksemplar av boken og oppfordret dem til å lese den. En uke senere ga de meg boken tilbake med et høflig «mange takk».

Jeg svarte: «Hva mener dere med mange takk? Det er et fullstendig ulogisk svar for en som har lest denne boken. Dere har ikke lest den, har dere vel? Ta den og les den, og så kan jeg få boken min tilbake.»

De innrømmet at de bare hadde bladd i den, og tok imot min oppfordring. Da de kom tilbake, sa de med tårer i øynene: «Vi har lest Mormons bok. Vi vet at den er sann! Vi ønsker å få vite mer.» De lærte mer, og det var mitt privilegium å få døpe dem begge.

En annen måte å dele evangeliet med andre på er å invitere venner til å møte heltidsmisjonærer hjemme hos dere. Disse misjonærene er kalt og forberedt til å undervise i evangeliet. I komfortable omgivelser i deres hjem og med deres stadige oppmuntring, kan deres venner innlede sin reise til frelse og opphøyelse. Herren sa: «Dere er kalt til å gjennomføre innsamlingen av mine utvalgte, for mine utvalgte hører min røst og forherder ikke sine hjerter.»19

Skriftene forteller oss at «det finnes ennå mange på jorden … som holdes borte fra sannheten bare fordi de ikke vet hvor de kan finne den».20 Er ikke dette deres mulighet? Dere kan bli den disippel som hjelper dem å finne!

Nå som vi har Internett, finnes det nye og spennende måter å utføre misjonærarbeid på. Dere kan invitere venner og naboer til å besøke det nye nettstedet mormon.org. Hvis dere har blogger eller sosiale nettverk, kan dere legge koblinger til mormon.org. Og der kan dere opprette deres personlige profil. Hver profil omfatter et uttrykk for tro, en erfaring og et vitnesbyrd. Ettersom dette er en ny funksjon, er de fleste av disse profilene på engelsk. Profiler på andre språk vil komme.

Disse profilene kan få stor innflytelse til det gode. For to måneder siden så en ung mann ved navn Zac – en førsteårsstudent på college – en reklame for mormon.org på TV i Baton Rouge, Louisiana. Han gikk inn på nettstedet og ble nysgjerrig på profilene til Kirkens medlemmer. På nettstedet fant han en kobling som informerte ham om hvor han kunne gå i kirken. Søndagen etter gikk han i kirken kledd i hvit skjorte og slips, fikk hilse på medlemmene i menigheten og nøt alle tre timene med møter. Han ble invitert på middag hos et medlem, etterfulgt av første misjonærleksjon. Etter mindre enn to uker ble han døpt og bekreftet som medlem av Kirken.21 Velkommen, Zac! (Han hører på.)

Alle eksemplariske etterfølgere av Jesus Kristus kan bli effektive medlemsmisjonærer. Medlemmer og heltidsmisjonærer kan samarbeide om å bringe evangeliets velsignelser til avholdte venner og naboer. Mange av dem er av Israel, som nå blir innsamlet som lovet. Alt sammen er med på å forberede Herrens annet komme.22 Han vil at vi alle i sannhet skal være et forbilde for de troende.

Jeg vet at Gud lever. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke. Mormons bok er sann. Joseph Smith er dens oversetter og denne siste evangelieutdelings profet. President Thomas S. Monson er Guds profet i dag. Det vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.