2010
Så møtes vi igjen

Så møtes vi igjen

Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt – en forpliktelse Herren forventer av oss som er gitt så mye.

President Thomas S. Monson

Mine kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til generalkonferansen, som blir hørt og sett via ulike midler over hele verden. Vi vil takke alle som har hatt hånd om den omfattende planleggingen av dette store foretagendet.

Siden vi møttes i april, har Kirkens arbeid gått uhindret fremover. Jeg har hatt privilegiet av å innvie fire nye templer. Ledsaget av mine rådgivere og andre generalautoriteter har jeg reist til Gila Valley, Arizona; til Vancouver, British Columbia; til Cebu City på Filippinene og til Kiev i Ukraina. Templene på alle disse stedene er fantastisk vakre. Hvert av dem er til velsignelse for våre medlemmer og en innflytelse til det gode på dem som ikke tilhører vår tro.

Kvelden før hver tempelinnvielse fikk vi gleden av å overvære en kulturfeiring, hvor både unge og noen ikke fullt så unge deltok. Disse arrangementene fant stort sett sted på store stadioner, men i Kiev møttes vi i et nydelig palass. Dansen, sangen, musikkfremføringene og oppvisningene var fremragende. Jeg vil uttrykke min ros og min kjærlighet til alle som deltok.

Hver tempelinnvielse var en åndelig høytid. Vi følte Herrens ånd under dem alle.

Neste måned skal vi gjeninnvie Laie Hawaii tempel, et av våre eldste templer, som har gjennomgått omfattende renovering i mange måneder. Vi ser frem til denne hellige begivenhet.

Vi fortsetter å bygge templer. I dag har jeg gleden av å kunngjøre fem nye templer som det skal kjøpes tomt til, og som i de kommende måneder og år vil bli bygget på følgende steder: Lisboa, Portugal; Indianapolis, Indiana; Urdaneta, Filippinene; Hartford, Connecticut og Tijuana, Mexico.

Ordinansene som utføres i våre templer, er avgjørende for vår egen og våre avdøde slektningers frelse. Måtte vi trofast fortsette å arbeide i templene, som blir bygget stadig nærmere våre medlemmer.

Før vi hører fra våre talere i dag, vil jeg nevne en sak som ligger mitt hjerte nær og som fortjener vår største oppmerksomhet. Jeg snakker om misjonærarbeid.

Først av alt, til unge menn i Det aronske prestedømme og til dere unge menn som snart blir eldster, gjentar jeg det profeter lenge har sagt – at enhver verdig og skikket ung mann skulle forberede seg til å reise på misjon. Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt – en forpliktelse Herren forventer av oss som er gitt så mye. Unge menn, jeg oppfordrer dere til å forberede dere til misjonærtjeneste. Hold dere rene og verdige til å representere Herren. Hold dere sunne og sterke. Studer Skriftene. Der hvor dette er tilgjengelig, delta i Seminar eller Institutt. Gjør dere kjent med misjonærhåndboken Forkynn mitt evangelium.

Så noen ord til unge søstre: Selv om dere ikke har det samme prestedømsansvar som de unge mennene til å reise på heltidsmisjon, yter dere også et verdifullt bidrag som misjonærer, og vi er takknemlige for deres tjeneste.

Så til dere modne brødre og søstre: Vi trenger mange, mange flere misjonærektepar. Til de trofaste ekteparene som nå er på misjon eller har vært det, vi takker dere for deres tro og hengivenhet til Jesu Kristi evangelium. Dere tjener med glede på en god måte, og dere utretter mye godt.

De av dere som ennå ikke har kommet i den alder at dere kan reise ut som misjonærektepar, vil jeg oppfordre til å forberede dere nå for den dagen da dere kan få anledning til å gjøre det. Når omstendighetene tillater det, når dere kan pensjonere dere og helsen holder, skulle dere gjøre dere tilgjengelige for å reise hjemmefra og utføre misjonærtjeneste på heltid. Få muligheter vil by seg i livet hvor dere kan nyte den gode ånd og tilfredsstillelse som kommer av å utføre heltidstjeneste sammen i Mesterens verk.

Mine brødre og søstre, måtte dere være på bølgelengde med Herrens ånd når vi nå skal høre fra hans tjenere de kommende to dager. Jeg ber ydmykt om at enhver må få denne velsignelse, i Jesu Kristi navn. Amen.