2010
President Monson ber om flere misjonærer, bekjentgjør fem nye templer

President Monson ber om flere misjonærer, bekjentgjør fem nye templer

President Thomas S. Monson åpnet Kirkens 180. halvårlige generalkonferanse, som ble holdt lørdag og søndag 2. og 3. oktober 2010, med å be om flere misjonærer og bekjentgjøre fem nye templer.

President Monson gjentok oppfordringen om at «enhver skikket, verdig ung mann» skulle forberede seg til å tjene. Han uttrykte takknemlighet for unge kvinner som ønsker å tjene, og sa at Kirken trenger «mange, mange flere misjonærektepar».

«Misjonærtjeneste er en prestedømsplikt,» sa han, «en forpliktelse Herren forventer av oss som er gitt så mye.»

President Monson bekjentgjorde at fem nye templer er planlagt oppført i Hartford, Connecticut, USA; Indianapolis, Indiana, USA; Lisboa, Portugal; Tijuana, Mexico, og Urdaneta, Filippinene.

Med de nye templene er det nå 23 templer som er bekjentgjort eller under oppføring. Når de er ferdige, vil det med disse 23 templene være ialt 157 templer over hele verden.

«Vi fortsetter å bygge templer,» sa president Monson. «… Måtte vi trofast fortsette å arbeide i templene, som blir bygget stadig nærmere våre medlemmer» («Så møtes vi igjen», Liahona og Ensign, nov. 2010, 4).

De nye templene blir Kirkens første templer i Portugal, Indiana og Connecticut. Templet i Urdaneta blir Kirkens tredje på Filippinene, og templet i Tijuana blir Mexicos trettende tempel.

I de seks månedene mellom generalkonferansene i april og oktober innviet Kirken fire nye templer: Gila Valley Arizona, Vancouver British Columbia, Cebu City Filippinene og Kiev Ukraina tempel. Laie Hawaii tempel skal gjeninnvies 21. november 2010 etter omfattende renovering.