De gouden platen
vorige volgende

Uit het leven van de profeet Joseph Smith

De gouden platen

Aangepast overgenomen uit Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, Preston Nibley (1979), pp. 108, 112, 121–122; zie ook Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith (2007), pp. 7, 59, 441.