Cijfers weerspiegelen gestage groei
vorige volgende

Cijfers weerspiegelen gestage groei

Uit de nieuwe officiële cijfers die in de algemene aprilconferentie 2008 zijn bekendgemaakt blijkt dat het ledental van de kerk de dertien miljoen heeft overschreden. Die cijfers weerspiegelen de gestage groei van de kerk wereldwijd. De kerk groeit over het algemeen elke drie jaar met één miljoen leden.

De groeiratio verschilt wereldwijd en is in gebieden zoals Afrika het hoogst, zo kent Nigeria volgens de kerkstatistieken een jaarlijkse groei van 8,1 procent. In de periode van 2000 tot 2006 is het ledental in Nigeria gegroeid van 30.000 tot 79.500.

De kerk maakt een lidmaatschapskaart aan als iemand zich laat dopen en bevestigen in de kerk. In 2006 zijn er bijvoorbeeld ruim 272.800 bekeerlingen gedoopt. De kerk maakt tevens met de toestemming van de ouders een lidmaatschapskaart voor een kind aan. Kinderen worden echter niet meegeteld als lid als ze zich niet laten dopen en bevestigen als ze negen worden. De netto toename in ‘ingeschreven kinderen’ was in 2006 ruim 94.000.

Glen Buckner, kerkstatisticus en lid van de Association of Statisticians of American Religious Bodies, legt uit dat ‘bij een telling altijd alle leden worden meegenomen.’ Hij zegt dat het belangrijk is om alle leden mee te tellen, ongeacht hun activiteitsniveau. De methodologie wijkt wel af van hoe andere kerkgenootschappen hun leden tellen. In het Yearbook of American & Canadian Churches, waarin de kerk wordt genoemd als vierde grootste religie in de Verenigde Staten, staat dat er geen vaste normen zijn voor de tellingen van kerkelijke organisaties. Het jaarboek verklaart dat ‘er niet één vaste norm bestaat voor de inzameling van gegevens onder de verschillende kerklichamen die in het jaarboek worden vermeld. Bovendien kan de definitie van het lidmaatschap en de daaraan gerelateerde termen van het ene tot het andere kerklichaam verschillen.’

In het onderzoeksrapport Religious Congregations & Memberships in the United States 2000 van Dale E. Jones en anderen wordt dan ook geconcludeerd dat ‘het belangrijkste methodologische probleem [van het onderzoek] de omlijning van het lidmaatschap was. (…) Aangezien er geen algemeen geaccepteerde statistische definitie van lidmaatschap bestaat, waren we van mening dat de omschrijving van het lidmaatschap uiteindelijk aan de kerklichamen is.’

Een goede indicatie van de forse kerkgroei is haar bouwprogramma. Er zijn momenteel 8.254 kerkgebouwen buiten de Verenigde Staten, wat een groeiratio van tien procent over de laatste vijf jaar weerspiegelt. Die trend zien we ook in de VS, waar er nu 6.361 kerkgebouwen zijn, wat in dezelfde tijdsperiode een groei van 9,6 procent laat zien. Veel van die kerken verschaffen plek aan meerdere units.