Rechtvaardige leiders worden
vorige volgende

Rechtvaardige leiders worden

‘President Gordon B. Hinckley heeft over jullie gezegd: “[Jullie zijn] de edelste [en sterkste] generatie jonge mensen in de geschiedenis van de kerk.”3 Ik geloof dat jullie zijn voorbereid en bewaard om in deze tijd naar de aarde te komen, nu er zoveel uitdagingen en mogelijkheden zijn. Ik geloof dat de Heer op jullie rekent en verwacht dat jullie rechtvaardige leiders worden en “te allen tijde en in alle dingen en op alle plaatsen” (Mosiah 18:9) als getuige zullen optreden. Er kan daadwerkelijk van jullie gezegd worden dat jullie de “helder schijnende hoop” zijn.’

Elaine S. Dalton, eerste radgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium, ‘Het is aan je gezicht te zien’, Liahona, mei 2006, p. 109.