Het eerste visioen
vorige volgende

Luister naar de stem van een profeet

Het eerste visioen

Naar een toespraak gehouden in de algemene aprilconferentie van 2005.

President Dieter F. Uchtdorf

Toen ik in Duitsland opgroeide, ging ik door de jaren heen op verschillende plaatsen naar de kerk: in eenvoudige achterkamers, in indrukwekkende villa’s en in moderne, functionele kerkgebouwen. Al deze gebouwen hadden een belangrijke overeenkomst: de Geest van God was aanwezig en we konden de liefde van onze Heiland voelen als we als gemeente of wijk bij elkaar waren.

Het kerkgebouw in Zwickau had een oud orgel dat op perslucht werkte. Iedere zondag moest een jongeman de blaasbalg bedienen om lucht door het orgel te blazen. Ik had soms het grote voorrecht om bij die belangrijke taak te helpen.

Terwijl de aanwezigen onze geliefde lofzangen over de herstelling zongen, pompte ik met al mijn kracht zodat het orgel niet zonder lucht kwam te zitten. Er was nog een ander voordeel dat bij de taak hoorde: de persoon die de blaasbalg bediende, zat op een stoel die een prachtig uitzicht bood op een gebrandschilderd raam dat de voorkant van de kapel sierde. Het was een afbeelding van het eerste visioen, met Joseph Smith geknield in het heilige bos, opkijkend naar de lichtkolom.

Tijdens de lofzangen en zelfs tijdens toespraken en getuigenissen van onze leden, keek ik vaak naar deze afbeelding van een van de heiligste momenten in de wereldgeschiedenis. In gedachte zag ik dat Joseph kennis, een getuigenis en goddelijke instructies kreeg, en dat hij een gezegend werktuig in de handen van onze hemelse Vader werd.

Ik voelde een fijne geest als ik naar dat prachtige tafereel op het raam keek. Ik zag een tafereel met een gelovige jongeman in het heilige bos die de moedige beslissing nam om oprecht tot onze hemelse Vader te bidden die luisterde en liefdevol antwoord gaf.

Daar zat ik, een jongeman in het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog, in een tot ruïne vervallen stad, duizenden kilometers ver weg van Palmyra in Noord-Amerika, en ruim honderd jaar na de feitelijke gebeurtenis. Door de alomvattende macht van de Heilige Geest voelde ik in mijn hart en mijn verstand dat het waar was, dat Joseph Smith God en Jezus Christus had gezien en gehoord.

De Geest van God verkwikte mijn ziel op jonge leeftijd en getuigde van de waarheid van dat heilige moment, dat het begin van deze wereldwijde organisatie inluidde, die zal ‘voortrollen totdat hij de gehele aarde heeft vervuld’ (LV 65:2). Ik geloofde Joseph Smiths getuigenis van die prachtige gebeurtenis in het heilige bos, en ik weet nu dat het waar is. God heeft opnieuw tot de mens gesproken!