Mijn evangelienormen, combinatiespel
vorige volgende

Mijn evangelienormen, combinatiespel

Trek een lijn tussen de helften die bij elkaar horen. Gebruik de achterkant van Geloof in God als je hulp nodig hebt.

Ik volg het

vloek niet en gebruik geen grove taal.

Ik gedenk mijn doopverbond en

doe wat ik kan om mijn huisgenoten te sterken.

Ik kies de goede weg. Ik weet

ik neem niets tot me dat schadelijk voor me is.

Ik ben eerlijk tegenover

goed zijn in de ogen van mijn hemelse Vader.

Ik gebruik de naam van onze hemelse Vader en van Jezus Christus met eerbied. Ik

ben aardig voor andere mensen.

Op de sabbat doe ik dingen waardoor

plan dat mijn hemelse Vader voor mij heeft.

Ik eer mijn ouders en

ik me dichter bij mijn hemelse Vader en Jezus Christus voel.

Ik houd mijn gedachten en lichaam heilig en rein, en

mijn hemelse Vader goedkeurt.

Ik kleed me fatsoenlijk om

te werken aan een eeuwig gezin.

Ik lees en kijk alleen naar dingen die

luister naar de Heilige Geest.

Ik luister alleen naar muziek die

mijn hemelse Vader en mijzelf respect te tonen.

Ik zoek goede vrienden en

mijn hemelse Vader, andere mensen en mijzelf.

Ik leef nu al goed zodat ik later naar de tempel kan gaan om

dat ik me kan bekeren als ik een vergissing maak.