De kerk in Bolivia
vorige volgende

De kerk in Bolivia

In november 1964 kwamen de eerste zendelingen in Bolivia aan. In december doopten en bevestigden ze hun eerste bekeerling.

De eerste Boliviaan die op zending ging, was Desiderio Arce Cano in 1967. Hij liet een zangcarrière in Argentinië achter om in zijn eigen land op zending te gaan. Hij is later ringpresident en zendingspresident geworden.

Het ledental in Bolivia is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld.

LEDENTAL

153.674

RINGEN EN DISTRICTEN

34

ZENDINGSGEBIEDEN

3

TEMPELS

1

CENTRA VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS

31