Waar kan ik nog een boek-van-mormon vinden?
vorige volgende

Waar kan ik nog een boek-van-mormon vinden?

Mijn collega en ik waren net een lange dag zonder succes langs de deuren gegaan in Buenos Aires (Argentinië). Toen we op de bus stonden te wachten, werd ik overmand door een sterk gevoel van zelfmedelijden. Ik was al drie maanden zonder succes in dat gebied werkzaam. Ik had het gevoel dat ik de Heer teleurstelde.

Toen zag ik een man op de fiets met een noodvaart op ons af komen. Hij schreeuwde en zwaaide. In de hoop deze ogenschijnlijk kwade man te vermijden, liepen we snel naar de naderende bus. Het begon al donker te worden, en we bevonden ons in een gevaarlijke buurt. We hoopten de bus te bereiken voordat de angstwekkende man ons zou bereiken.

‘Ik wil jullie wat vragen’, riep de man. De bus stopte voordat de man ons bereikte, en we klommen snel de bus in. Toen hoorde ik de man vragen: ‘Wat is er met de gouden platen gebeurd nadat Joseph Smith ze had vertaald?’ Mijn mond viel open. Ik wilde uit de bus springen toen die wegreed. In plaats daarvan riep ik ‘Waar woont u?’ en schreef snel zijn adres op.

De volgende dag gingen we naar zijn huis toe. Hij heette Favio. Hij vertelde ons dat hij een maand eerder een boek-van-mormon van zijn vriend had geleend.

‘Ik ben altijd in Jezus Christus geïnteresseerd geweest, maar ik had nog nooit van een ander testament over zijn leven gehoord’, zei Favio. ‘Ik kende alleen de Bijbel en de bediening van Christus in het Oosten. Niemand heeft me ooit verteld dat Christus in Amerika is geweest! Ik wilde er graag meer over weten.’

Enkele weken later moest Favio het boek weer teruggeven. ‘Ik wist niet waar ik een exemplaar van het boek kon kopen’, zei hij. ‘Ik wilde heel graag te weten komen of het boek waar is. Ik ben in gebed gegaan en heb mijn hemelse Vader om hulp gevraagd. Ik zei: “Vader, als het Boek van Mormon waar is, kunt u er dan voor zorgen dat ik er een exemplaar van kan krijgen zodat ik het verder kan bestuderen?”’

Op een dag bevond Favio zich op een station. Uit zijn ooghoek zag hij op de stoep iets wat op een blauw boek leek. Toen hij dichterbij kwam, herkende hij de gouden letters. Het was het antwoord van onze hemelse Vader.

Enkele weken nadat hij het Boek van Mormon had gevonden, had Favio ons bij de bushalte zien staan. Toen wist hij al dat het boek waar was. De daaropvolgende weken onderwezen we Favio in de fundamentele beginselen van het evangelie en moedigden wij hem aan om te blijven lezen. Iedere keer dat we hem vroegen of hij een bepaald evangeliebeginsel wilde naleven, antwoordde hij: ‘Ik ben bang om het niet na te leven.’ Kort daarna liet hij zich dopen.

Iedere keer als ik nu een moeilijke dag heb, heb ik geen zelfmedelijden meer, maar denk ik aan Favio — aan de vraag die hij twee ontmoedigde zendelingen stelde en aan zijn toewijding aan de Heer nadat hij een antwoord had ontvangen.