IDEEËN VOOR DE GEZINSAVOND
vorige volgende

IDEEËN VOOR DE GEZINSAVOND

Deze ideeën kunnen in de kerk en thuis gebruikt worden. Pas de ideeën eventueel aan uw gezin of gezinsavondgroep aan.

‘Tijd vrijmaken voor heiliging’, p. 20: Maak met de volgende activiteit duidelijk hoe belangrijk het is om tijd vrij te maken voor prioriteiten. Toon uw gezin een lege bus, wat zand en kiezelstenen. Doe het zand in de bus, gevolgd door de kiezelstenen. (Probeer dit van tevoren uit, het is de bedoeling dat de kiezelstenen er niet allemaal in passen.) Leg uit dat we tijd moeten vrijmaken voor de belangrijkste zaken. Doe nu eerst de kiezelstenen in de bus en doe daarna het zand erbij. Bespreek aan het hand van het artikel wat de ‘kiezelstenen’ of prioriteiten in ons leven zijn en hoe daar tijd voor kan worden vrijgemaakt.

‘Een oproep om te blijven groeien’ p. 28: Lees de paragraaf ‘Een les in getuigenis’ voor. Bespreek hoe ouderling Soares zijn getuigenis heeft gekregen en hoe dat hem geholpen heeft om de normen van het evangelie na te komen. Noem op hoe wij ons getuigenis kunnen versterken. Hoe kan een getuigenis ons het evangelie helpen naleven?

‘Een verandering van hart ondervinden’, p. 39: Schrijf op een papieren hart ‘geloof’, ‘rechtschapenheid’, ‘liefde’ en ‘de wereld overwinnen’ (zie de paragraaf ‘Zegeningen van de wedergeboorte’). Bespreek hoe elk van die vier beginselen bij elk gezinslid tot een verandering van hart kan bijdragen. Verduidelijk die verandering met het verhaal over Ivan. Noteer op de achterzijde van het papieren hart wat uw gezin kan doen om die beginselen na te leven.

‘Geloof in God’, p. K8: Vraag de gezinsleden hun schoenveter met slechts een hand vast te maken. Bespreek hoe moeilijk dat is. Laat ze elkaar helpen met de veter van de andere schoen. Bespreek hoe dat het er eenvoudiger op maakte. Lees het artikel en bespreek hoe uw geloof in God sterker zal worden als er voor dit programma wordt samengewerkt. Kies een activiteit uit het boekje Geloof in God uit om in de komende week samen aan te werken.