Mijn lievelingstekst
vorige volgende

Mijn lievelingstekst

‘Voorwaar, aldus zegt de Heer: Het zal geschieden dat iedere ziel die zijn zonden verzaakt en tot Mij komt, en mijn naam aanroept en mijn stem gehoorzaamt en mijn geboden onderhoudt, mijn aangezicht zal zien en zal weten dat Ik ben’ (LV 93:1).

In deze tekst staat wat we allemaal moeten doen om de Heiland te kunnen zien. Ik wil daaraan werken zodat ik dat doel kan bereiken.

Ole I. (16), Buskerud, Noorwegen

Vertel ons wat je lievelingstekst is en waarom. E-mail ons: liahona@ ldschurch.org. Zet ‘Favorite Scripture’ op de onderwerpregel.