Tre kalt til De syttis presidentskap

Tre kalt til De syttis presidentskap

Tre medlemmer av De syttis første quorum er kalt til å virke i De syttis presidentskap fra og med 1. august 2007. Eldste Quentin L. Cook, eldste Claudio R. M. Costa og eldste Steven E. Snow er kalt til å etterfølge eldste Charles Didier, eldste Merrill J. Bateman og eldste Robert C. Oaks.

Eldste Quentin L. Cook

Eldste Quentin L. Cook ble oppholdt som medlem av De syttis første quorum 4. april 1998. Han virket i De syttis annet quorum fra april 1996 til april 1998. Som medlem av De syttis presidentskap har han tilsynsansvar for området Nord-Amerika sydøst.

Eldste Cook har virket som daglig leder for Misjonæravdelingen og som president for områdene Nord-Amerika nordvest og Stillehavsøyene. Han har også vært rådgiver i områdepresidentskapet for området Filippinene/ Mikronesia.

Han har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Utah State University og en doktorgrad i rettsvitenskap fra Stanford University. Da han ble kalt til generalautoritet, var han nestformann i Sutter Health System. Han har tidligere vært administrerende direktør i California Healthcare System. Før dette var han ledende partner i Carr, McClellan, Ingersoll, Thompson and Horn, et advokatfirma med avdelinger rundt San Francisco-bukten.

Eldste Cook har dessuten virket som heltidsmisjonær i Den britiske misjon, biskop, rådgiver til en stavspresident, stavspresident, regionalrepresentant og områdesytti.

Quentin LaMar Cook er født i Logan, Utah, 8. september 1940. Han giftet seg med Mary Gaddie i november 1962. Eldste og søster Cook har tre barn og ni barnebarn.

Eldste Claudio R. M. Costa

Eldste Claudio R. M. Costa ble oppholdt som medlem av De syttis første quorum 31. mars 2001. Han virket i De syttis annet quorum fra april 1994 til mars 2001. Som medlem av De syttis presidentskap har han tilsynsansvar for området Idaho.

Han har virket som president for områdene Syd-Amerika nord og Brasil nord, og som rådgiver i presidentskapene for områdene Brasil og Syd-Amerika syd.

Som ung mann studerte han markedsføring i São Paulo, og virket senere i 13 år i forskjellige stillinger i Kirkens skoleverk. Da han ble kalt til generalautoritet var han leder for Kirkens religionsinstitutt i São Paulo.

I Kirken har han virket som Institutt- og Seminar-lærer, rådgiver til en biskop, biskop, høyrådsmedlem, rådgiver til en stavspresident, misjonspresident og regionalrepresentant.

Claudio Roberto Mendes Costa er født i Santos i Brasil 25. mars 1949. Han giftet seg med Margareth Fernandes Morgado i 1978. De har fire barn og fire barnebarn.

Eldste Steven E. Snow

Eldste Steven E. Snow ble kalt til De syttis første quorum 31. mars 2001. Som medlem av De syttis presidentskap har han tilsynsansvar for området Nord-Amerika sentralt.

Eldste Snow har virket som leder for Prestedømsavdelingen, president for området Afrika sydøst og rådgiver i det samme områdepresidentskapet.

Eldste Snow har en bachelorgrad i regnskapsføring fra Utah State University og en doktorgrad i rettsvitenskap fra Brigham Young University.

Før han ble kalt til generalautoritet, var eldste Snow seniorpartner i advokatfirmaet Snow Nuffer. Han har aktivt støttet utdannelse som medlem av og formann i sitt lokale skolestyre, formann i Utah State Board of Regents og formann i Western States Commission of Higher Education.

Eldste Snow har dessuten virket som heltidsmisjonær i Tyskland nord misjon, biskop, høyrådsmedlem, stavspresident, president for California San Fernando misjon og områdesytti.

Steven Erastus Snow ble født i St. George, Utah, 23. november 1949. Han giftet seg med Phyllis Squire i juni 1971. De har fire sønner og seks barnebarn.