En side å fargelegge

En side å fargelegge

MIN TRO PÅ JESUS KRISTUS VOKSER NÅR JEG TJENER ANDRE

«Når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste» (Mosiah 2:17).