Gjør godt på sabbatsdagen

For våre små venner

Gjør godt på sabbatsdagen

«[Kall] sabbaten en lyst, … Herrens hellige dag» (Jesaja 58:13).

  1. Etter at vår himmelske Fader og Jesus Kristus hadde skapt himlene og jorden på seks dager, hvilte de på den syvende dag.

  2. De velsignet den syvende dag så den skulle være hellig. Det er en dag da vi skal hvile fra vårt daglige arbeid og tenke på dem. Vi kan vise hvor høyt vi elsker dem ved å gjøre gode ting på sabbatsdagen.

  3. Å gå i kirken og ta nadverden viser vår himmelske Fader og Jesus Kristus at vi elsker dem og ønsker å følge deres læresetninger. Hvordan vi kler oss, oppfører oss og lytter til våre lærere er også viktig.

  4. Hjemme skulle vi holde sabbatsdagen hellig. Det er en dag da vi er sammen med vår familie.

  5. Vi kan lytte til god musikk, spille rolige spill eller ta en spasertur sammen med familien. Å lese i Skriftene, lese historier fra Skriftene eller Barnas venn er også fint.

  6. Sabbatsdagen er en god dag til å hjelpe andre. Vi kan tegne bilder eller skrive brev til slektninger, til våre kjære, misjonærer eller personer i det militære.

  7. Å besøke syke, eldre og våre kjære er en annen måte vi kan tjene på.

  8. Vår himmelske Fader og Jesus Kristus har lovet at hvis vi holder sabbatsdagen hellig, vil vi bli lykkeligere og motta mange velsignelser.